Κλειστό

VOIP calls from php

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $237 για αυτή τη δουλειά

zbsol

Already worked on Lots of projects with excellent reviews you can check Lets start........................................

$888 USD σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
7.0
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.4
$166 USD σε 10 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.8
arodrigue

I have that project completed, I would like to show you a quick demo. looking forward to hearing from you. And thanks in advance. Ambiorix Rodriguez Placencio Asterisk/VOIP expert / PHP MYSQL developer

$200 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
hiramalik321

Hi there, I've read your project description and I am confident enough that I can handle this project according to your expectations. I have done similar projects before and I want to take over this project as well. If Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
AdamsK

hi, I am Adams, a full time freelancer proficient in PHP/MYSQL/JS We can use Twilio to make the calls: [login to view URL] Thanks

$166 USD σε 3 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.6
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old talented PHP and open-source developer. I have 9 years of experience in Server Administration and Web Application Development. I'm expert in web application cust Περισσότερα

$231 USD σε 8 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.1
AdeelAslam4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$266 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
farhan1991

Hello Sir. I have 5 years of experience in software development and voip servers. I have recently done this work before. This is a very easy task I am interested to work for you on this project. Just message me so that Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.0
tucupeis

hi, i have done this before... you will be happy with my work. i can do this using asterisk or opensips or kamailio or freeswitch... after getting further details i can adjust my quote accordingly

$277 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.9
arkdotnetec12

Dear Sir, we can make it We specialize in desktop application development using c# and .net frame work , we have developed several similar systems which are currently being used in different companies . we have the p Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.9
vw8092236vw

I have done it before . Feel free to contact me .............................................................

$100 USD σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.2
MaRsglobal

we are expert web developer,award us your project.

$166 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
$166 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

$133 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
trans21

Hello sir, Hope you doing well, i read your project description so pls come technical discussion then we understand n negotiate cost, timeline then we move proceed further , also i show my past work when we discuss Περισσότερα

$166 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alexnovy

Hello, I am skilled voip engineer with 5 years of experience in asterisk based systems(freepbx, elastix). I like to customize dialplan, to integrate with different systems, like databases, accounting systems, crm's. Ag Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0