Ολοκληρωμένο

Need to Fix WordPress Website menu on Mobile Version

Ανατέθηκε στον:

Saheb9804

Greetings, As I can see from the job posting, you are in need of a expert Web [login to view URL], I am highly interested in applying for this. I have been working on Web developer for 5 years now. And, I have manage Περισσότερα

₹850 INR σε 1 μέρα
(107 Αξιολογήσεις)
6.9

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1225 για αυτή τη δουλειά

vyasrohan

Hello there, I am having more than six years of experience in wordpress. I can fix your menu and remove 404 from your site. Waiting for your quick and positive reply. Thanks Ronnie

₹1450 INR σε 1 μέρα
(241 Αξιολογήσεις)
7.8
yamandhuliye

My Notation : "No Satisfaction, No Payment" i have 9 years experiences in website design and website development. Please check our client reviews to determine the quality of our work. I have gone through the details Περισσότερα

₹600 INR σε 1 μέρα
(151 Αξιολογήσεις)
6.2
baberzaman

Hi Dear, I got the issue. I can fix it within 15 minutes only. I need only FTP and Wp-Admin Logins. I am ready to start and finish this work. Waiting for your kind response

₹1300 INR σε 1 μέρα
(86 Αξιολογήσεις)
6.2
sitwebsolution

Hello Sir/Madam, I have read your project details and i have a proposal for you.I would like to tell you that i have some developers and designers who are well skilled and experienced Περισσότερα

₹700 INR σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.0
bhanderirakesh

I can done your job very quickly and easily sir. Let me more discuss into chat .........................................................

₹600 INR σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
4.3
WCTech

Hello, Please come on chat and share us link as well detail of the website am able to resolve issue and provide you perfect work, so open your chat box and message me . Thanks

₹1000 INR σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
4.3
₹1300 INR σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.2
krish2317

Hello There, I can fix wordpress website menu and broken links to your site. Can you share your website URL? I have 5+ years of experience in web developing and I have team of developers , this task is easy for me Περισσότερα

₹2250 INR σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
pinkeegupta

Hi, I HAVE READ YOUR Project REQUIREMENT AND I am sure I can help you in this. PLEASE come to chat so that we can have detail discussion. I have huge experience and mastery in App and Web development, App and We Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
rohit554ITHUB

Hello, I would like to discuss with you please let me know when we can discuss for this projects Please Discussion on project so i will finished ASAP. I will deliver result in your time frame & budgets

₹2450 INR σε 2 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
chughashish47

Hi..I am an expert web developer with good experience on wordpress.I am ready to start work [login to view URL] share details and you will get quality work. Relevant Skills and Experience Good exposure of PHP,wordpress,opencar Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.3
XinaTechnologies

Hi there, We have gone through your job description and come to know that you are looking a [login to view URL] are interesting to do this job for you. Successfully delivered many projects till now. We will be 24 hours onli Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
CreatoDhiren

Hello mam/sir, I am a WordPress certified web developer specializing in creating and modifying websites using the Wordpress platform. I provide consultation in theme selection and purchase, plugin selection and i Περισσότερα

₹1300 INR σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
1.3
₹1300 INR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
skyberspvtltd

Hi, I am having more than 8+ years of experience and I have done some great work based on WordPress & related technologies. The website I do are great professional looking and work on all the devices and browsers Περισσότερα

₹600 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹750 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dmanexe

I have over 10 years experience developing and maintaining over 100 WordPress websites. I can easily get in and get out of your website within 3 hours to fix the menu, and all 404 errors.

₹1250 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1150 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mramadan01

hello how are you ? im mohamed from egypt i can fix eror in your site now i was created many projects with wordpress and can solved it now thanks mohamed ramadan

₹1750 INR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.1