Ολοκληρωμένο

Custom software on desktop web mobile apps

Ανατέθηκε στον:

AndrejStastny

Hi there - My name is Ase N from Russia. I’ve read your brief and can see that you’d like to build a Web app. My team has 6 years experience designing and developing web apps. I would approach your project by starting Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.6

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $299 για αυτή τη δουλειά

demossoft

A proposal has not yet been provided

$443 USD σε 16 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.7