Ολοκληρωμένο

buy domain and setup smtp server

Ανατέθηκε στον:

codinglogics

do you only want domain? or hosting as well? and you also need to buy email accounts if you dont plan to take hosting - kindly clarify - Codinglogics

$80 CAD σε 1 μέρα
(465 Αξιολογήσεις)
7.5

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $26 για αυτή τη δουλειά

Zahi9

Hello There Good Day! I've carefully read your project description. I am very interested in doing this project. I am a professional web developer and WordPress expert. I will give 100% guaranteed satisfaction fro Περισσότερα

$50 CAD σε 0 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.6
satyaowlok

Hello, Hope all is well, Thank you so much for offering me the job opportunity for "buy domain and setup SMTP server". I appreciate your time and I am very glad to become a part of your project. Technology Smart Περισσότερα

$16 CAD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.0
amiitkumar19

I am available right now for the same, I have 4+ year experience in website development and designing. please share the detail like cpanel so I can fix it ASAP. My Skill Set: *HTML5/CSS3(Responsive Design) *Wordpre Περισσότερα

$15 CAD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.5
serazummunirz

Hey there, After reviewing your project description it's clear that you need someone to buy a domain and build a SMTP server for you. I'm very experienced in System Administration, Network Administration, SMTP Se Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.4
Ashish01429

Hello, I will Help you to setup smtp server and domain with all email authentications like spf, dkim, dmarc, rdns for proper results. I have more than 4 years experience in bulk mailing, email marketing, SMTP'S P Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
3.5
Umbekannt

It should be going fast to setup one. In all i did it many times self and I am running some Mailservers atm too.

$25 CAD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
InnovativeTisha

Hi, I read your project description to buy your domain and setup smtp server for you.I can help you to do this within next tow or three hours. Please send me a message to discuss in more details.I am waiting to Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
kaustubhbawa123

Hello, I am expert in PHP and your problem modules with mine. Even I done the same for [login to view URL] The email must be correct and all the email must not go to the spam folder. mostly email server problems Περισσότερα

$15 CAD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.9
alejandrobravo1

Hello, my name is Alejandro Bravo and I am a professional with more than 15 years of experience in Information Technology. As Sysadmin, I have extensive practical knowledge of Windows Server, Active Directory, VMWare, Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
sachinvairagi

Hi, Greetings!! I have 7+ years of experience in web development including various kind of server setup. I have read your requirement and can accomplish your task withing a day. Please check some of my recent wo Περισσότερα

$20 CAD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
rishabhpanchal7

I have performed Smtp programming in PHP as well as python. Would be happy to work for you. No advance or extra money required. A bid is bid. If the work is not satisfactory, no need of payment.

$15 CAD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
farooq0410

Hello, I am Ismail Farooq from Pakistan I have 4+ years of experience in web development I can do this job for you within an hour. Pleases tell me which domain you want to buy ? and where you want to configure yo Περισσότερα

$20 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hsts

As a web admin, I can do this once you order a domain and email hosting service form your company of choice.

$12 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
m3enkech

I have a great experience building websites and hosting domain names, server and database administration, Please do not hesitate to contact or ask for more questions. great day

$10 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0