Ακυρώθηκε

WHMCS Custom API integration & Development

9 freelancers are bidding on average R1331 for this job

dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check my recent reviews for our quality work on on time delivery :) We have experts resources of Full Stack WEB developers (Custo Περισσότερα

R2000 ZAR σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.1
Projectssss

Hi, I'm interested in your project. Would you like to ask me any questions? if yes , message me now :--

R2097 ZAR σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.0
asifchaudhry2015

Hi ! there I can work for you Just read my profile reviews and check what say others about me I can finish your project within your deadline and budget with 100% of your satisfaction thanks

R1944 ZAR σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.6
xielessupport

I'm David from Xieles Support. I'm have done many server setup which includes web service, mail service, DNS service. I'm an experts in Level-3 Server Administration and Server Security Hardening. Xieles Support has Περισσότερα

R1182 ZAR σε 29 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
meenusofat

Hello, I have read your job description and confident about that. I'm expert whmcs programmer. I have made several whmcs registrar module,payment addon module , whmcs addon module , and theme customization work. I Περισσότερα

R2000 ZAR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
PARITech

Hi There, I have experience with WHMCS module development and I can do this job for you. Thank You

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
itorions

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

R500 ZAR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.0
hireinstaller

Hello There! HireInstaller is one of the leading company, which provide you easy script installation services. We have team of experts, who can easily install your desired Script with your desired theme with 100% demo Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
sharmalaxmi527

Hi there, I have worked with REST/SOAP based APIs that return data in various formats such as JSON, XML etc. My recent work: [url removed, login to view] (rest API) [url removed, login to view] Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.0
R1088 ZAR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mahendarmusshams

Hi, I am experienced web developer, if you need any web development support in low cost, please contact me, my skype: rajamahender4 Portfolio: [url removed, login to view] [url removed, login to view] http: Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shabrana

A proposal has not yet been provided

R260 ZAR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0