Κλειστό

SSL + SUBDOMAIN SETUP + CDN(AWS)

17 freelancers are bidding on average $36 for this job

tlchung

I am a skilled server admin, i have setup lot of ssl, cdn for my clients, i can do the setup for you. let discuss more via private message, thanks.

$30 USD σε 2 μέρες
(396 Αξιολογήσεις)
7.3
odessky

Hello! My name is Andrey. I'm from Odessa, Ukraine. I have right skills and great experience for begin working on your project just right now! You may show good reviews at my profile https://www.freelancer.com/u/odessk Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(148 Αξιολογήσεις)
6.5
tanujchugh

happy Hi, We are growing IT Company in India Having expertise in amazon web services. We can setup aws ec2, aws s3 and other amazon products with best configuration. We have expert knowledge of as below techniqu Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(118 Αξιολογήσεις)
6.2
Netfreehost

I have 15 years of experience in Linux server administration and PHP Programming. Message me, let's discuss the project.

$30 USD σε 1 μέρα
(262 Αξιολογήσεις)
5.8
voidead

Experienced as linux server administrator and worked from past more than 4 years. Working on web server of apache/nginx, database server mysql/mariadb setup and performance optimization. Also working on security setup Περισσότερα

$49 USD σε 1 μέρα
(122 Αξιολογήσεις)
5.4
netonepk

hello, raza here, I am system and network administrator with more than 8 year experience . Currently I am working as network and system administrator for a local organization on regular basis. I am available right now Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
4.8
$50 USD σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
5.0
MikeRRR

Hello, a few words about me: I am system / network administrator. I manage over 300 servers with different purposes: web servers, sql servers, voip servers, filesharing servers, email servers, radio servers and so Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.5
dirisalagopal

Expert in Amazon web services (EC2, Load Balancers, RDS, Elastic Beanstalk, Elastic File System, IAM, VPC, Security Groups, Cloud Formation, Lambda, S3, CLoudFront, Redshift, Route 53, Cloud Watch, Kinesis, SNS, SQS, A Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.1
TauseefSatt1

Hello, First of all, Please tell me Have you purchase SSL certificate? If yes, then I will configure it with your domain and I will also make your site live with your content. and upload the website on the server. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.0
$35 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
3.4
$55 USD σε 2 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.2
freedomindia

Hello sir i do all things as possible as fast i already do this work many time so i am the best for your project......

$22 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
2.9
amitpopat9941

I'm a Cloud Services Expert with extensive experience of Network and Security Services, Migration Services, Architecture Redesign and Development on various popular platform such as AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
shprabhu

Happy

$25 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hendifauzi

I am a computer graduate from versed with English and Indonesian. I am also punctual and love to take me and see the result. I work as Linux Administrator,Amazon Webservice ,Azure, Digital Ocean , Virtualization, V Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0