Ολοκληρωμένο

Number of view on blog post

Ανατέθηκε στον:

junaidgulzar0786

I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well.

$30 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
4.7

24 freelancers are bidding on average $25 for this job

codinglogics

------> 25 USD only <----- completed 500 projects and counting <----- top class communication skills and on time delivery assured <---- among top rated freelancers <---- I look forward to your response and will r Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(288 Αξιολογήσεις)
7.1
phpprogramming

5+ years experience in PHP, MySQL, Javascript, eCommerce, CodeIgniter and WordPress. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(175 Αξιολογήσεις)
6.6
sat12

Hi, I am wordpress,PHP programmer having 5 years of experience. I am very good in wordpress,php,mysql,joomla. Recently done these projects [login to view URL] Please award me the project.

$35 USD σε 1 μέρα
(266 Αξιολογήσεις)
6.5
justmakeweb

Hello, I can make a plugin to record the view count and show in required pages.

$25 USD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
5.4
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your brief and can see that you’d like to build an [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites as well as SEO.I would approach your p Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(79 Αξιολογήσεις)
5.6
opuswebdevlopers

A proposal has not yet been provided

$70 USD σε 3 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.3
webDevsolutionz

Sir, PHP/ Expert WordPress Developer here, With over 5 years of experience in web development & design i can guarantee you a fast and clean work using the latest web technologies. Please feel free to contact me to talk Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.1
$30 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.5
multimas

Hi there!! Sir i have read your description very carefully and i am ready to start working on your project. I have more than 3 year experience in web development. I will done this job just in 1 hour. I am waiting your Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
arkdotnetec12

Dear Sir,,,,,, We specialize in web development and have developed over 100+ web portals We are dynamic and energetic group of professionals. We value our customers and are committed to delivering high quality resul Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.8
arun01012016

+Dear Project Owner, Hope I am approaching you in best of your health and spirits!! I can be a suitable match for your work as I am having 8 years of experience in Website designing,SEO,SMO. I completely fit into the Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.9
stellentinfotech

skype :- [login to view URL] mail id :- himanshu at [login to view URL] I am a Web development expert with over 5 years experience in setup and customization of WordPress, wooCommerce, and other platforms. Till date, I h Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.3
phpdevelopercms

Hi, I have 8 years of experience in PHP and following framework and cms i also worked on following technologies 1)Joomla 2)Wordpress 3) Smarty template engine 4) Magento 5) Drupal 6) Kohana Framework 7) Ex Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
Jatinder2016

Hi there, Hope you are doing well. I can understand your Project requirement Like Number of view on blog post. I have good experience in this field which can easily meet your requirements. I will deliver you wo Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
mareksapinski

Hello, I can provide a needed feature with plugin implementation and custom CSS if necessary. Best Regards.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sachin9396

I can fix your problem I'm expert I have four year experience

$11 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mbavaiya

Dear Hiring Manager, Recently work in Blog . We are a India based outsourcing company and provide online IT Development service and solution. We have 2+ Years of experience and knowledge of: -> Php -> Codei Περισσότερα

$25 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bencagri

Hi. I believe, I can handle this project with my experience and skills. I gave the lowest bid, because I am new here and would like to be awarded. I can implement this feature for your theme just in a few hours. Would Περισσότερα

$13 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
junaiddphp

I have vast experience in WordPress. I have developed many themes which are on theme forest. I can do this work in great way.

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0