Κλειστό

Get a Website Built

106 freelancers are bidding on average $1146 for this job

phpMaestro

__Still waiting for FEEDBACK. Please feel free to discuss issues__ Hello, Greetings of the day!! We have analyzed your project requirement to revamp your existing website with including online ordering feature Περισσότερα

$2474 USD σε 30 μέρες
(433 Αξιολογήσεις)
10.0
esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. I have read the project details. It would be helpful if we can have 1-1 call / chat in Freelancer to have the seamless understa Περισσότερα

$2200 USD σε 40 μέρες
(571 Αξιολογήσεις)
9.9
kchg

Hello, sir. My ranking is TOP 5TH in freelancer.com as you can see my profile: (https://www.freelancer.com/u/kchg.html). I'd like to discuss with you in detail. I saw site.. It's so poor design.. :( I think I ca Περισσότερα

$1500 USD σε 15 μέρες
(425 Αξιολογήσεις)
9.5
omsoftware

Hi there, We are one of the best development team on freelancer. We are having 11+ years of experience and also successfully completed 1000+ projects; We are a web development firm specializing in eBusiness optimi Περισσότερα

$1546 USD σε 35 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
9.1
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: Website [url removed, login to view] [url removed, login to view] App https://g Περισσότερα

$3221 USD σε 30 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
8.6
winmaclin

Hi, We've reviewed your current website at "[url removed, login to view]". Also, we are EXPERT in developing Online Food Ordering websites. So, we can definitely help you to Rebuild your existing Online Food Orde Περισσότερα

$1800 USD σε 30 μέρες
(538 Αξιολογήσεις)
8.9
Webwingtechology

Hello Rod, We have reviewed your website "[url removed, login to view] " and understood each module and functionalities. -We have worked on various FOOD ORDERING WEBSITES. #TAKE A LOOK AT OUR RECENT WORK: === -http:/ Περισσότερα

$1800 USD σε 30 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
8.9
NovaStudios

Have read the info, and have a few questions about the project. Please message us so we can discuss the details. We are the #1 US (as in United States, born and raised) provider for custom, high-level sites, br Περισσότερα

$842 USD σε 20 μέρες
(410 Αξιολογήσεις)
9.2
michale21

Hello Sir /Ma'am, Greetings from Votive Technologies!! We have a good experience team of Core PHP, PHP frameworks, PHP- CMS's, PHP - Ecommerce, Mysql, Responsive Web Designs, Ajax, jquery, JavaScript, JSON, SEO, Περισσότερα

$1050 USD σε 20 μέρες
(457 Αξιολογήσεις)
8.8
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

$1546 USD σε 15 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.7
drupaltonic

Hi,Its just the beginning of our long term professional relationship,so let’s connect now :) I have gone through your requirement and understand that your business is unique and Drupaltonic has always built websites Περισσότερα

$1694 USD σε 30 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
8.5
SRajpurohit

Hello Sir, This proposal finds you best in health! We are a team of PHP-WordPress developers who is assisting globally to our clients. We have worked almost 70+ website till the date and have experience in worki Περισσότερα

$1800 USD σε 25 μέρες
(289 Αξιολογήσεις)
8.4
hikaruvn

Hello Sir,I just checked short description of project,I'm very interested to your project and sure give to you best quality of project,Can you please take short time to me for discuss about your project thanks

$1000 USD σε 20 μέρες
(482 Αξιολογήσεις)
8.5
shivmirthyusl

"IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 8+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networking, real-es Περισσότερα

$900 USD σε 20 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
8.1
inspirad

Hi, I am interested in redesigning and integrating online ordering to your website, [url removed, login to view] I checked and understand your project description. Please provide more details. I am ready to star Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(681 Αξιολογήσεις)
8.2
adibutt

Hi, This bid is from a company with 9+ years of experience in offering IT solutions. We have a good eye for perfection because we enjoy taking up several projects like yours where we can demonstrate our penchant for Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(275 Αξιολογήσεις)
8.1
$1333 USD σε 30 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
8.4
monitrix

Hi, I am expert you can check my profile ratings and reviews having 5 star and on time . Lets discuss more over chat . waiting for your response . Thanks:)

$800 USD σε 14 μέρες
(380 Αξιολογήσεις)
8.6
RaddyxTechnology

Hi, I have gone through your project description and could assure you the best of the solution. I am taking it as an opportunity and ready to deliver my best. We will be using open source LAMP technology to dev Περισσότερα

$1500 USD σε 35 μέρες
(259 Αξιολογήσεις)
8.3
akash9958

Hello, I have read your project description in detail carefully. I am sure about doing this with full of my interest. Further for making it perfect, lets have a conversation to discuss everything. I am a Develop Περισσότερα

$900 USD σε 7 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
8.1