Ακυρώθηκε

Simple CGI Script Install

I need a simple CGI script to be installed. I am sure I am doing something stupid cause I keep getting an error when I try to run it. Probably do not have the right CHMOD's configured.

Ικανότητες: Perl

Περισσότερα: try's, try, SURE, stupid, simple, script, script install, c++ simple, c simple, pending script, probably, script simple, script perl, install simple, simple script cause, getting, try script, cause, right right right right, simple error, cgi cgi, CGI script, script error, need install, script run

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 14 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #994