Ακυρώθηκε

Xamarin and Instasharper

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $483 για αυτή τη δουλειά

contact2phpsl

Hi I am a Xamarin specialist with extensive experience in developing mobile applications using C#, .Net Framework, Xaml, [login to view URL] etc. Please interact with me. Have a look at my work samples before: G Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(580 Αξιολογήσεις)
9.1
Gates777

Hi! how are you? I am interested in your project. I have many experience with Instagram Api. You can see my good portfolio. I want to work with you for a long time. Please contact me. Best Regards.

$277 USD σε 3 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
7.4
artistixeit

Thanks for reaching out to me with this great opportunity. However, if you are ever in need of valuable design expertise on a consulting basis, please feel free to contact me as I’m always looking for new and exciting Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.4
smartstepsco

Hi I'm c# developer with 12 years experience on .net framework and related tools Also I have 5 years experience on xamarin forms and xamarin native. I'll create a sample project and implement Instasharper on it. pl Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.8
sotnikovuri

no problem for me seems that it will be done easily by me within max 2 days. will start to run the app right now wanna discuss more

$300 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
GoldenHoang

Mobile development engineer including for 5 years on all mobile platforms(Xamarin, iOS, Android, UWP). Expertise in the design and development of mobile application. Solid background in the mobile UI and UX. Exceptiona Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
anee146

7+ years of experience in mobile and desktop application development. Technologies: Xamarin (Native & Cross Platform) Model-View-ViewModel (MVVM) WPF WCF MS SQL My SQL Expertise on the following areas : - Integrated Περισσότερα

$611 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
vinodvarma42

We are having 10+ years of experience in Logo & Graphic design, Web design / development, Mobile Apps (IOS & Android) development, Game Development & providing Affordable, Quality solutions / services to all kinds of b Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
digitalsymantec

Hi, Trust you are doing good. We have strong team on Xamarin and keen to present our skills to [login to view URL] forward to hearing from you and work on your project. Thanks,

$500 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.5
AlexeyKala

Xamarin expert is here. I have rich experience in developing iOS using Xamarin. I checked url you directed and make sure that i can do it perfect. I hope to discuss with you in detail on chat. Thanks.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shaban133

hi dear! i am shaban xamarin app developer i will do this work with your 100% satisfaction. thanks for giving time to my proposal.

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
rolandomogollon

Hi, I checked your description and I'm interested to collaborate you, I could solve your requirement, please I look forward to hearing from you. Pls give me the opportunity. Regard, Rolando Garcia M.

$250 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.6