Κλειστό

Automated Website Navigation (Android , WebView)

Just wanted someone to help to do something like in this video : [login to view URL] with source code and apk precompiled for android in Android Studio

Please contact for more details

Ικανότητες: Android, Java, Mobile App Development

Περισσότερα: uiautomator webview, selendroid, android webview testing, android espresso webview example, android webview automation, android webview test app, android webview simulator, android unit test webview, Prepare Software Architecture Documents - 06/05/2017 23:00 EDT, android webview rtsp code, store website cookie android webview, code auto fill android webview, android navigation bar webview, android webview source code, android webview navigation bar

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Gjirokaster, Albania

Ταυτότητα Εργασίας: #16977543

22 freelancers are bidding on average $165 for this job

monitrix

Hi, you need website that should work in mobile as shown in video or need a web view hybrid app for android. Can we have a brief discussion over chat. Thanks:)

$250 USD σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
7.4
forcitCample

Hi there, Hope you are doing great!!! I attentively watched YouTube video for "Automated Navigation" application in Android. I believe I possess the necessary skills and experience you are seeking and would make a Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.2
zhangguimin0604

Greetings ! I have read your project description and understood your requirements fully, and so felt desire to develop it for you. I am a senior Web/Android & iOS app developer . I've more than 8 years of experience Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.4
ranumehta2017

Hello There, I HAVE READ YOUR PROJECT REQUIREMENT AND UNDERSTAND THAT YOU ARE LOOKING FOR A ANDROID DEVELOPER WHO CAN WORK WITH YOU . As we have an Expert and Experienced team for ANDROID . Please come to chat Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.6
Websitemaestro

Hi, I can definitely help you with web view android app. I am a full time developer working "8 hours a day" 40 hours per week. Lets discuss the project further on chat before start. Thanks

$155 USD σε 7 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.8
aclgurpreet

Hi. I have seen your requirements. I can implement the required feature in webview App. Initiate chat for further discussion. Thank you.

$133 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.4
stefans1214

Hi there! How are you? I've read your description carefully and I am very interested your project. As an experienced mobile developer, I have developed many mobile project about the several websites. Is this your s Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.6
$333 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job. I have developed apps such as Social networking & lifestyle(Tinder style dating, chatting, sharing), Food & drink(R Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
wpwooguys

Hi, Checked the [login to view URL] , requirements are clear you need automated website navigation and I have done similar task so I can perfectly assist you in this task. Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
ratanbhowmick201

Hi !! Nice to E-meet you We are a talented Android , iOS , game, and web service developers with 5 years of experience. we work with a network of other specialists who we use to solve specific issues – so you, the clie Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
chmusman88

Hi.. I am a software engineer having one year experience in android application development. I have worked on many projects during my job and as a freelancer. I am working on other freelance platform, but I am new Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
fantasticapps

Me and My team having 4+years experience in [login to view URL] can see my project over there. We provides best solution and development in market on minimum cost.

$138 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
preetamsingh92

We are provider of Quality Apps for Mobile. If you need high quality with rapid turn around contact us you will be 100% satisfied and we do what we say. Having 4+ year of experience, at present working as a Software D Περισσότερα

$30 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
petrdmt70

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PramodMobDev

Hi, I’m currently heading a team of more than 50 individuals with separate teams for Android and iOS. My company is over 6 years old but my experience in the field is over two decades now. I have worked with Περισσότερα

$166 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nikhilpawar151

I am experienced Android Developer and complete your project in given time. I have already worked with Web View related Android Applications.

$70 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dbthaker2014

A proposal has not yet been provided

$188 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SunNina

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0