Κλειστό

Automated Website Navigation (Android , WebView)

Just wanted someone to help to do something like in this video : [login to view URL] with source code and apk precompiled for android in Android Studio

Please contact for more details

Ικανότητες: Android, Java, Mobile App Development

Περισσότερα: Prepare Software Architecture Documents - 06/05/2017 23:00 EDT, android webview rtsp code, store website cookie android webview, uiautomator webview, selendroid, android webview testing, android espresso webview example, android webview automation, android webview test app, android webview simulator, android unit test webview, android, java, mobile app development, code auto fill android webview, android navigation bar webview, android webview source code, android webview navigation bar, android webview lock screen code, html code contact form website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Gjirokaster, Albania

Ταυτότητα Εργασίας: #16977543

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $174 για αυτή τη δουλειά

monitrix

Hi, you need website that should work in mobile as shown in video or need a web view hybrid app for android. Can we have a brief discussion over chat. Thanks:)

$250 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.6
zhangguimin0604

Greetings ! I have read your project description and understood your requirements fully, and so felt desire to develop it for you. I am a senior Web/Android & iOS app developer . I've more than 8 years of experience Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.8
stefans1214

Hi there! How are you? I've read your description carefully and I am very interested your project. As an experienced mobile developer, I have developed many mobile project about the several websites. Is this your s Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.0
ranumehta2017

Hello There, I HAVE READ YOUR PROJECT REQUIREMENT AND UNDERSTAND THAT YOU ARE LOOKING FOR A ANDROID DEVELOPER WHO CAN WORK WITH YOU . As we have an Expert and Experienced team for ANDROID . Please come to chat Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.6
Websitemaestro

Hi, I can definitely help you with web view android app. I am a full time developer working "8 hours a day" 40 hours per week. Lets discuss the project further on chat before start. Thanks

$155 USD σε 7 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.0
forcitCample

Hi there, Hope you are doing great!!! I attentively watched YouTube video for "Automated Navigation" application in Android. I believe I possess the necessary skills and experience you are seeking and would make a Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.2
$333 USD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.6
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job. I have developed apps such as Social networking & lifestyle(Tinder style dating, chatting, sharing), Food & drink(R Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.3
ratanbhowmick201

Hi !! Nice to E-meet you We are a talented Android , iOS , game, and web service developers with 5 years of experience. we work with a network of other specialists who we use to solve specific issues – so you, the clie Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
wpwooguys

Hi, Checked the [login to view URL] , requirements are clear you need automated website navigation and I have done similar task so I can perfectly assist you in this task. Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
chmusman88

Hi.. I am a software engineer having one year experience in android application development. I have worked on many projects during my job and as a freelancer. I am working on other freelance platform, but I am new Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.5
fantasticapps

Me and My team having 4+years experience in [login to view URL] can see my project over there. We provides best solution and development in market on minimum cost.

$138 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nikhilpawar151

I am experienced Android Developer and complete your project in given time. I have already worked with Web View related Android Applications.

$70 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
petrdmt70

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PramodMobDev

Hi, I’m currently heading a team of more than 50 individuals with separate teams for Android and iOS. My company is over 6 years old but my experience in the field is over two decades now. I have worked with Περισσότερα

$166 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dbthaker2014

A proposal has not yet been provided

$188 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SunNina

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
azizhotelwala

I have 2 years of Experienced as SOftware Developer I have worked on this type of project for My Company My technical skills is in Html,Javascript,Css,Jquery,Ionic,Android,Java,Sql I assured you I will Complete your Περισσότερα

$40 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
daniyalirfan96

This is Daniyal Ahmed Sr. Android Developer having 4 years of experience. I have read your project and watch the video. I will make this for you.

$177 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0