Κλειστό

[url removed, login to view] -- 2

Hi , I have some problem that make slow my site.

1) The google speed test , present that above the fold contenent block …. and suggest me to optimize this CSS file : [url removed, login to view]…mily=Raleway%7CLato:300,400,700%7CNobile

2) a further suggest from google speed page test, is to include this file in the browser cache:

[url removed, login to view]…er/assets/fonts/[url removed, login to view] (2 giorni)

Nascondi dettagli

But I do not know if it is possible because I need To Modyfing in continuos the Portfolio article in my site and need to show the Portfolio articles Changes Imediatly ..

Could Yuo Help Me ?

if You see other way to make my site more speed ... please tel me what is possible to do.. and present your offer

Best Regards

Sacha

Δεξιότητες: CSS, Βελτιστοποιητής Ιστοσελίδων Google, HTML, Διαχείριση Ιστοσελίδων, WordPress

Δείτε περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Livorno, Italy

ID Εργασίας: #14923167

29 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €38 γι' αυτή τη δουλειά

VnBestSolutions

Dear Sir. I had read your descriptions about project. Kindly give me a chance, i would like to discuss more about project and sure everything clear. I am a developer very strong in below skills. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

€76 EUR σε 1 μέρα
(186 Αξιολογήσεις)
6.9
yogeshssanwal

Hello.. hope you are doing great.. I have good hands in Google speed testing.. I can show you my portfolio on your response... Thanking you! Relevant Skills and Experience I have complete expertise in CSS, Google Webs Περισσότερα

€33 EUR σε 1 μέρα
(163 Αξιολογήσεις)
6.6
ZahidHasanKhan

Dear Hiring Manager, as professional with 5 years experience in WordPress and Responsive Design, I excited to submit my application for your wonderful job posting. Relevant Skills and Experience Please consider the fo Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.7
mizanbdit

Hi, I will optimize CSS, JS, HTML, DataBase

€100 EUR σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.8
€23 EUR σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.2
€23 EUR σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.4
imran009cse

Greeting! My name is Imran Sarker and I am an expert in WordPress Development. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. Relevant Skills and Experience I have 4 years of experience in Word Περισσότερα

€25 EUR σε 1 μέρα
(73 Αξιολογήσεις)
5.7
esagetech

Hi Sacha, I Recently completed similar projects of speed optimization/site loading time optimization which you can cross check in my profile review/rating section. And I confident to complete yours. Relevant Skills an Περισσότερα

€34 EUR σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.2
diama64

Hello my fellow neighbour :) i have taken a look at your description and im available for chat if you do want me to :) Relevant Skills and Experience wordpress speed optimization Proposed Milestones €28 EUR - milest Περισσότερα

€28 EUR σε 1 μέρα
(114 Αξιολογήσεις)
5.3
pgpatel

Website Speed Optimization My expertise includes website performance optimization (front end & back end optimization) for WordPress site.I do my level best to make your site extremely fast. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

€105 EUR σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.1
Zahi9

Hi, This is Zahi from Bangladesh I carefully read your project description I am very interested in doing this project If you want I'll start this project right now. Relevant Skills and Experience I am a WordPress e Περισσότερα

€29 EUR σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.0
mohsinhassan90

Hi, i am a Wordpress Pro I will Improyour website Speed real Professional Way Relevant Skills and Experience > Website will work Perfectly on All Devices > Google Approved, Basic SEO Proposed Milestones €111 EUR - Co Περισσότερα

€111 EUR σε 11 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.0
€66 EUR σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
4.7
Ranajoyfreelance

Dear Hiring Manager, Thanks for your time and [url removed, login to view] for your RESPONSE. Thanks, Ritika Relevant Skills and Experience Dear Hiring Manager, Thanks for your time and consideration. Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.1
adityasharma91

Hi there I will increase the speed which is possible max to max ASAP. Please share details. Lets Start................. Thanks........................... Relevant Skills and Experience speed optimization Proposed Mi Περισσότερα

€19 EUR σε 1 μέρα
(85 Αξιολογήσεις)
5.0
€19 EUR σε 0 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.4
lalit31parihar

Hi, I have gone through your description and got a pretty much idea of what you want. I can assure you that i can do this task. Relevant Skills and Experience Hi, I have gone through your description and got a prett Περισσότερα

€34 EUR σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.3
ShrineWeb

Hello, we are a team of expert Wordpress developer Our recent work [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] We understand your requirements and can do this project perfectly Relevant Skills Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.2
Softinfoline

I'll increase pagespeed upto 90 to 95%. I'll optimize css, js and images and optimize render block css and java script and optimize server using htaccess and apache server setting to speedup website. Relevant Skills Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.4
muquimk

I suggest using CloudFlare, its a software firewall and security system which provides below benefits. i) Reduced server load iii) Increase in Site Performance iv) See 65% fewer requests Relevant Skills and Experience Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.1