Κλειστό

website designer

I am a speaker and an author. I need a website to showcase my book and book speaking engagements.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress

Περισσότερα: hire a website designer, website designer online, website design software, google web designer, website designer definition, i need a website designer, professional website designer, website designer near me

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Ottawa, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #18130032

73 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1053 για αυτή τη δουλειά

SRajpurohit

Hi "Zahraalhar", Hope you are doing great! We are expert in Website Development and have developed more than 300+ Websites till date. We are very sure we can help you with the website. Please have a look to so Περισσότερα

$1500 CAD σε 20 μέρες
(313 Αξιολογήσεις)
8.9
omsoftware

Hello, I hope you are doing great. As we have experts at PHP, WordPress etc, we can easily exceed your expectation. We have worked on various Custom websites. So,you can count on us and we can start discussio Περισσότερα

$1250 CAD σε 20 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
9.1
PhpYouth

Hi sir, my name is Vikas. I am an experienced web developer. I have read the project requirements and I am very much interested in designing this Website for you so that you can showcase your books. I suggest we develo Περισσότερα

$1000 CAD σε 7 μέρες
(294 Αξιολογήσεις)
8.2
Techizer

Hi There! I am Binay R. Have gone through your project requirement where you mentioned you are a speaker and author. And you want to build a website to showcase your book and book speaking engagements. Now i w Περισσότερα

$1176 CAD σε 20 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
8.5
ahmadayaz

Hi sir, I am experienced Web developer and designer;I’m very well versed with Custom theme, plugin development,html & Customization.I managed to do large scale web development according to client requirements. I Rank Περισσότερα

$1323 CAD σε 20 μέρες
(298 Αξιολογήσεις)
8.3
marketingmindz

Do you wish to sell books online? Can you share list of requirements for Website development? We can use this theme for wbesite development: [login to view URL] Περισσότερα

$1500 CAD σε 20 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
8.5
jxsarwar

Hi, I can design exceptional website for you to showcase your book and book speaking engagements. I want to know if you're willing to use any specific CMS (WordPress etc) for your website or I can select it by myself Περισσότερα

$1500 CAD σε 20 μέρες
(498 Αξιολογήσεις)
8.7
netdevbiz

Hi, As per your job description, I come to know that you are a speaker and author and want to build a website to showcase your ability, Achievement, and books. I have some question: 1) Do you want to have an opt Περισσότερα

$794 CAD σε 20 μέρες
(240 Αξιολογήσεις)
8.8
rginfotech1

Hi there, As per your description, I have understood that you want a website designed and developed for your book and book speaking engagements. I have designed and developed many websites successfully so I can very Περισσότερα

$1000 CAD σε 15 μέρες
(464 Αξιολογήσεις)
8.3
drupaltonic

Hello, hope you are good. We have read the description and we understand your requirements. We have a team of professional web developers and awesome designers. We can build your website perfectly. You can trust us com Περισσότερα

$1250 CAD σε 20 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
8.6
revolutioneye

Hello, I have all the skills you need for building your website and would like to assure you a flawless website. ✅ SOME QUICK QUESTIONS ◉ Do you have content, logo, images and other info for this website? ◉ Do Περισσότερα

$750 CAD σε 7 μέρες
(809 Αξιολογήσεις)
7.9
Risalat1

Ready to work with you, could you please send me some more details about your project so we will estimate it accordingly....

$794 CAD σε 15 μέρες
(487 Αξιολογήσεις)
8.1
Matagascar

G'day! My name is Mat from Sydney & I'd love to build a website to showcase yourself as a speaker and author and to promote your book. Can you tell me a little bit about yourself and the book you've written? The mor Περισσότερα

$1470 CAD σε 20 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
8.0
nikil02an

Hi Sir, I have checked the your requirement, i will give you the better result to you. Please check my profile and client feedback.i will complete more big project with client approval and delivered 100% result. I Περισσότερα

$975 CAD σε 20 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
8.0
rogerscott0

Hello, I'm a professional designer ,a expert developer and flawless tester in Theme and Template designing. .... Most projects today require multiple skills and senses, and make sure your project gets done in the best Περισσότερα

$1000 CAD σε 20 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
7.6
$1250 CAD σε 20 μέρες
(340 Αξιολογήσεις)
7.9
Ideallsolution

Hello How are you? I have read your job description. Your project is adaptable for me. I am very interesting about your project I have rich experience over 5+ years working with WORDPRESS, WOOCOMMERCE, MySQL, Περισσότερα

$750 CAD σε 6 μέρες
(221 Αξιολογήσεις)
7.6
PerfectTopStar

Hello!!! I have just read your post and was exciting with feeling to satisfy you in your project. I have many experience in this field and thus your job likes to be very easy for me. Already i built many projects li Περισσότερα

$1250 CAD σε 20 μέρες
(254 Αξιολογήσεις)
7.5
Sonia8619

Hello Sir, I can develop and design the website for you as per your requirements with the full functionality. I have excellent experience in the field of wordpress, magento, ecommerce, shopify, laravel, corephp etc. Περισσότερα

$1250 CAD σε 15 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
7.6
saivisiontech

Hi Greetings!!!! Kindly share full details or any reference link to get clear idea of the requirements I will design it to a modern eye catching design yet keeping it to professional and of course it will be Περισσότερα

$1250 CAD σε 20 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.4