Κλειστό

Web designer for sales page -- 2

Looking for designer for my ebay site. Must be able to produce ecommerce sale pages with elements of css3 animation. Examples of web designs listed on my website: [login to view URL]

Ικανότητες: CSS, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: looking hire full time web designer 2008, need web designer landing page, looking web designer work home initially, website design, website design companies near me, product page design template, best product page design, i need a website designer, product page design inspiration, web design sales, hire a website designer, looking web designer, sales page web designer, web designer sales letter site, web designer sales letters, web designer sales page, web design sales page, web designer sales letter, sample web designer sales letter, web designer landing page

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Saint Paul, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17567363

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $124 για αυτή τη δουλειά

linuxfreak1985

Hi, thank you for reading my purposal, I specialize in HTML CSS JS and Jquery and can design your Sales Page, this website will be responsive to all devices and i assure you quality work and timely support. Some of t Περισσότερα

$177 USD σε 3 μέρες
(739 Αξιολογήσεις)
8.3
Conepoint

Hello, i have read your website details and i am interested in chatting with you to discuss more about your business on chat. I will design you a amazing layout design for homepage and then for inner pages. Here are s Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(361 Αξιολογήσεις)
7.1
ravichedwal

hello sir i am very good web develoer please chat with me once so we can make a very good work for you sir thanks sir

$222 USD σε 12 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.3
an1566706

I read your project description……Web designer for sales page -- 2 .........and we are very exited to work on it We are an group and we have an expert & qualified to accomplish your project in professional & uniq Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
6.4
ferozstk

Hello, After reading your project details I believe I'm suitable for this project. As I'm expert on this kind of project with more than 5 years [login to view URL] feel free to contact me.I am looking forward to hear Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.4
ByteSols

Hello,This is Mills from Bytesols LLC. I have gone through your project description and understood that you’re looking for web developer. After reviewing the details, I am very confident that I can provide you the b Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.3
taniasingh290997

HI, I am enthusiastically writing in response to your advertisement for the position of a Web Designer/developer. I have 5 years of functional experience in development. I am highly skilled with Wordpress/PhP/CorePhP/ Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(201 Αξιολογήσεις)
6.1
aihimel

Hi their, I am a professional web developer & designer .I will design your website that you want. It will be responsive and professional looking. I have more than 10+ years of experience with web development and Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.5
neostar22356

Hello Sir, My slogan is "Ensure BEST QUALITY, Always Keep DEADLINE, Accept PROPER PRICE according to a Client". I have more than 9 years experience in website design and development. I am a full time freelancer an Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.0
GauravNargotra

Hi, Hope you are doing well! I have read your job description along and assure you that I am a perfect fit for the job. I have experience with PHP from last 6 years and I have excellant web development skills (HTML5 Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.9
Infourier

Hello, We are a hard-working web-development company We can develop cross-browser, W3C compliant good quality professional websites. We have gone through your requirement and have done this kind of work in the pa Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.7
shwetankit

I have gone through your requirement and things are clear to [login to view URL] share details and ping me for further discussion. Spare a moment on our previous work [login to view URL] [login to view URL] http://e Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.4
pinesucceed01

Hi, As based on my initial review I can confirm its feasibility & as I am great fit technically and have good understanding of the domain & your requirement.

$155 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
bhunesh160

Dear Customer: As a self-employed, reliable, and highly experienced Freelancer with expertise in FULL STACK WEB DEVELOPMENT AND DESIGNING, I invite you to review my profile and detailing my experience and credential Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.1
tanuthakur

hello , dear clients , I’ve carefully read through your job posting regarding your project" design for ebay site " WHY are you hire me :- -90 days assistance - 100% on-time delivery - Excellent Communication Sk Περισσότερα

$87 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
sunskystudio

Hi,I have read your requirements of Web designer for sales page -- 2 and I am pretty confident that I will be able to get your work done within the given time your requirements conclude.I am very keen to discuss furthe Περισσότερα

$171 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shib8083

Hi, Greeting, I saw your requirement carefully & I am very much interested to work on this project. The website will be completely manageable from the backend which will allow you to make the changes and add conte Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0