Κλειστό

Seeking a web designer with experience using Page Generator Pro

I have designed many websites using WP, but realize that is not going to be an acceptable platform for this project . I don't have the time or energy to learn another system , and so need someone to recommend (joomla? ) since I would ideally like to have 50,000 pages or more. This is for a national company and seeking someone that can create pages through Page Generator Pro. The site itself to be very basic, although the most critical aspect is going to be SEO, so hoping to find someone with great SEO results on a national lever

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: hire a website designer, professional web design company, hire a web designer or do it yourself, website design companies near me, professional website designer, hire a website builder, i need a website designer, hire freelance web designer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Spokane, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #18153345

31 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1337 για αυτή τη δουλειά

leadconcept

Hi there, Your project recruiter "Matthew" invited to place a bid on your project. I have read initial details & discussed with my technical team lead. As per my understanding you want to create a site where larg Περισσότερα

$1411 USD σε 30 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
9.0
gkws

Dear Employer, Greetings from Risensys!! A leading Web & Mobile Development Company. I have entirely understood your requirements about this project and so felt the desire to develop it for you. We will fulfill a Περισσότερα

$1323 USD σε 20 μέρες
(388 Αξιολογήσεις)
8.3
nuked24

Hi, We are expert in designing as well in development. We will provide you quality of work. We will provide you our [login to view URL] want long term relationship with you. Please choose us and provide a chance to work wit Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(202 Αξιολογήσεις)
8.7
ukroficer

Hello! "Webcapitan" team is greeting you! We have a great experience in this sphere and ready to create you a perfect system that you could contain all your content. Contact us if you are interested.

$1529 USD σε 20 μέρες
(258 Αξιολογήσεις)
8.4
sptechnocrats

Hi there, After reading over your application this looks like a perfect fit for my skill sets I see you are looking for some creative designer to work for you and I assure that my design will reassure your visit Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(263 Αξιολογήσεις)
8.6
wpoppo

Hello, Apropos your requirement, you need a web designer with experience using Page Generator Pro. We have 8+ year of experience in designing software like Adobe Photoshop and Adobe Illustrator, Graphic designing, C Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
8.4
shivmirthyusl

Hi There, Thank you for the opportunity you are looking to create pages through Page Generator Pro. The site itself to be very basic, although the most critical aspect is going to be SEO, so hoping to find someon Περισσότερα

$1529 USD σε 30 μέρες
(278 Αξιολογήσεις)
8.4
drupaltonic

Hi, hope you are having a great day. We have read the description and we understand your requirements. We have amazing web designers in our team. We can assure you for quality work, on time delivery and timely updates. Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
8.6
usatechsoft

Hi, please send me site link so i can check ? i am very confident to complete this job on high node with quality of work.i am available 10am-8pm usa time zone. Wordpress Work [login to view URL] Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(192 Αξιολογήσεις)
7.9
hardcode4u

Hello, Hope you are doing well. We have gone through the project details and can do the website either on Laravel or Custom PHP for you. Joomle is NO better than Wordpress. We have experience of 9 years and done Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
7.9
JamesTechnology

Hello There, I checked yoru post and I am ready to help you to design your site. I am very good expert in website design and developing. Hope we will talk more so that we can discuss your project in detail. Plea Περισσότερα

$1323 USD σε 30 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
7.3
$1176 USD σε 20 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
7.2
spiretech

Hello Greeting Of the day!! I can help you for sure to design and develop a Page Generator Pro web application with modern professional clean design and clear responsiveness for all devices within finalized tim Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
7.0
AzzkaNoor

Bonjour! It is my humble offer to present my services to you for this project. I have passed 15 certifications here (& with 5-star rating) and your project's domain resides in my area of expertise. I have few questio Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
7.1
$1250 USD σε 20 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
7.2
luiswilliam

Hello, I read the description of your project thoroughly. I understand your requirements basically, and I have experiences of similar project. I am professional Website builder and Mobile App developer, and talented A Περισσότερα

$750 USD σε 2 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.7
nishthamarwaha

Hi, I have gone through your project requirements and confident that I can do it since I have 8 years experience in web development and designing. Please send me a message so that we can discuss more. You could Περισσότερα

$1458 USD σε 20 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.7
maverik902

hello i will help you build a web site, i have more than 5 years of experience in web development, contact me and we'll discuss this further.

$1250 USD σε 7 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.6
magrirocks

Hi, We have 7 years working experience in the field of web development and [login to view URL] only need a chance to prove our [login to view URL] pay when you will be [login to view URL] to hear from you soon. Thanks Regards

$834 USD σε 20 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.6
technokeens

Hello there, I have 6+ years of experience in web development. Yes your decision with respect to WordPress is right. I will prefer you PHP frameworks instead of go with any CMS. Looking forward. Thanks

$1470 USD σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.9