Ολοκληρωμένο

(8) Project Columbus - Downloading and Naming Files from Website (1970-1979)

1) Login to website

2) Download roughly 3,650 PDF files of the front page of a certain newspaper for the date range (January 1, 1970 to December 31, 1979)

3) Name each file using a date naming convention (YYYY-MM-DD)

4) Upload the files to DropBox

5) Track the dates of any missing pages on a Google Sheet

Please note this needs to be completed in 1 week - before the end of August.

Ικανότητες: Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Σχεδιασμός Γραφικών

Περισσότερα: file naming conventions best practices microsoft, naming files and folders, document naming conventions example, file naming conventions best practices 2017, file naming system, file naming conventions examples, file naming conventions best practices 2018, file naming conventions for electronic documents, putting files website, list files website asp, download rapidshare files website, extract xml files website, convert illustrator files website, turn photoshop files website, project management developing travel company website, psd files website, transfer php files website, download files website, list files website, pull files website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) Williston, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17611303

Ανατέθηκε στον:

Webxpert4u

Please Just send me a message so we can start it. I can do this by scripts. I can do your all your 9 projects. I am not only a data entry person but also a highly skilled programmer. I can write a tool which wi Περισσότερα

$7 USD / ώρα
(253 Αξιολογήσεις)
7.6

19 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $4/ώρα για αυτή τη δουλειά

bpwebanalysts

Hi, I had a look at the pdf instructions and I am clear on the requirements. Kindly discuss further so that let's get started. Ready to start right away. Thanks

$5 USD / ώρα
(214 Αξιολογήσεις)
7.7
schoudhary1553

Hello Sir, I am the expert freelancer here. I am on the 6th position through out the world to deliver the quality job. I have deliver here more than 385 + projects with 100% client satisfaction. I can help you Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(286 Αξιολογήσεις)
7.7
motiur03

Dear Hiring Manager, You may review my profile here: https://www.freelancer.com/u/motiur03.html I am writing to apply for the position of Virtual Assistant for Downloading and Naming Files from Website. I possess Περισσότερα

$2 USD / ώρα
(265 Αξιολογήσεις)
7.4
ujjwalmalik

Hi There, We have understood your requirements. We can download all the 3,650 PDF files and renamed them to YYYY-MM-DD format and get them to upload to Dropbox. We will also update all the missing pages on Google Sh Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(63 Αξιολογήσεις)
6.3
$5 USD / ώρα
(181 Αξιολογήσεις)
6.6
Smasum002

Hi, I can do all 1-5 numbers of task as you asked. login,download and then rename the files, can we chat please? thank you

$4 USD / ώρα
(115 Αξιολογήσεις)
5.6
moumitasarker

Hi there, I’m a professional Downloading files form different website with 5 years experience. I just want to say you , I can assure you the quality job. I have read your job details and also see your Instruction file Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.5
$6 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
5.0
naveen00001

Hi, I'm interested to work on this project and can finish it within the timeline. I'm available to discuss this. Best Regards, Naveen

$8 USD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
5.1
Jaloliddin

Dear Client. I have experience in Web Search and Data Entry. I have completed some similar projects as a freelancer. I would be glad to help you with your '(8) Project Columbus - Downloading and Naming Files from We Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(30 Αξιολογήσεις)
4.7
$2 USD / ώρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.1
Taliones88

I really think i can achieve this for you in the shortest time you need. I will fast reply and start work immediately.

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ifranalambishal

Hi there, I am Ifran Alam. I’ve read your brief and can see that you’d like to complete some data entry. I have 3 years of experience on MS Word & Excel. I am highly qualified for this project and would love to spea Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
darwintoledo

Hi. I can do your job just for $3 per hour. If you pick me. 30 august, i'll finish it. If you have questions, yo can writte to me.

$3 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PanchajanyaArts

Hi, I can complete this project in 1 week! :) I would charge a very minimal rate for all 3650 files! I have gone through the project instructions and the pdf to understand the requirements. I will deliver this with Περισσότερα

$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
randahmoustafa

I have a very reliable internet connection, and I pay great attention to little details, so I can keep track of your files.

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vilensiasiri

Really good to organize data Relevant Skills and Experience Haved try database

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amjad2810084

Hi I can get done this project accurately within less than 1 week. I will be available to serve you round the clock. I am waiting for your response. Thanks

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0