Κλειστό

webdesign artist Flash/HTML needed

Hi,

I need a professional webdesign artist for creating a website. The website will be static (no PHP, no scripts, pure HTML only) with some Flash-Elements/Animations added.

There will be around 15-20 pages, not more.

Please bid only if you can include working URLs of websites made by you in your bid.

Thanks.

Δεξιότητες: Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Δείτε περισσότερα: website webdesign, website html scripts, webdesign website, pure websites, need professional artist, html webdesign, html scripts website, design webdesign, creating html website, webdesign, not flash, no html, no flash, html only, html c, flash professional, html professional, php flash html, artist flash, scripts flash, include php html, around needed, needed added, html static pages, professional artist needed

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Jona, Switzerland

ID Εργασίας: #941