Κλειστό

webdesign artist Flash/HTML needed

Hi,

I need a professional webdesign artist for creating a website. The website will be static (no PHP, no scripts, pure HTML only) with some Flash-Elements/Animations added.

There will be around 15-20 pages, not more.

Please bid only if you can include working URLs of websites made by you in your bid.

Thanks.

I forgot to say: max. bid for this project is $250

Ικανότητες: Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: website webdesign, website html scripts, webdesign website, scripts in html, pure websites, need a professional artist, html webdesign, html scripts for website, html only website, design webdesign, creating html website, artist in need, Webdesign, not flash, no html, no flash, need artist, need a artist, html, HTML%, html only, html c, html /, flash professional, flash html

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Jona, Switzerland

Ταυτότητα Εργασίας: #941