Κλειστό

Portfolio Perfomance Forecasting -- 2

Hi,

I am looking for someone to create a Portfolio performance forecasting model.

I am able to create a portfolio that forecasts given the data, using monte carlo, but im not able to adjust it using risk free.

So i need someone who's worked with this before, banking, hedge fund, anything.

Let me know

Ικανότητες: Λογιστικά, Excel, Οικονομικά, Μαθηματικά, SQL

Περισσότερα: need free program logmein reascue, need free sign ups real people, need free signups, need free signups affiliate program, need free voicemail, need free oscommerce pre order module, need free account wwwlivejasmincom, need free livejasmincom account fast, need free dating, need free mafia script site, need free logo, need free usa dating site, need free site dating, need free dating site

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 259 αξιολογήσεις ) Faridabad, India

Ταυτότητα Εργασίας: #14572246