Ολοκληρωμένο

Finite Element Analysis with ANSYS

Ανατέθηκε στον:

KartikSheladiya

Hello there, I am highly proficient in Ansys WOrkbench and have been using 18.0, I can perform following FEA: Structural Modal Thermal Fatigue Explicit dynamics Electromagnetics Feel free to contact me anyt Περισσότερα

$20 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.0

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $48 για αυτή τη δουλειά

irfanshekh

Hello, Greetings for the day, I can help you with you FEA project in ANSYS, please come in chat and share more details about your project, I will be waiting for your message. I have 7 years of experience in CAD/ Περισσότερα

$200 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
6.0
PandaMei

I am a mechanical engineer. I have many experience in FEA field. I am familiar in ANSYS and ABAQUS. I can complete your projects with a high quality and within a short time.

$25 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.5
RadiantDesignIN

Experienced in FEA using Ansys.

$30 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.5
blackbox311

Dear. I am a professional in fluid mechanics. I have many experiences in FEA, too. We can discuss details via chat. I wait for you now. Thanks.

$50 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
5.0
jawadofficial

Hi, i am Aerospace Engineer with extensive structural design and analysis experience using ANSYS. KIndly visit portfolio and provide details in chat.

$30 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
furkancakir

Hi. I'm master in your project. I can this only 1 hour. I'm mechanical engineer. Check my profil and send me message please. # SolidWorks # AutoCAD # 3dsMAX # ANSYS # MS Excel # MS Word # MS Offi Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.2
allwriter4u

I am an IT Architect. I got the following skills in IT Infrastructure Management I do High end projects, advanced research projects, software projects, web designing projects, all engineering projects. I Worked with Περισσότερα

$200 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
3.9
Mish1106

Hi I am willing to work on this project.

$35 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
arjfund333

Dear I am versed in FEA by Ansys. My version is 16.0 and such FEA is my expertise. I will perform in 1 day. Please assign to me your task. Hoping your kind reply soon... Sincerely

$20 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
deeudeec

Hello, I am an expert in the use of ansys for finite element analysis. It would be my pleasure to aid you in your project.

$30 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
$19 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mohan696

Hello, experienced in ANSYS 0.17 I can do your FEA pretty accurately and with good results with least mesh size possible Working on ANSYS for 2 years now

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$37 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rd30890

Experienced Engineer with a demonstrated history of working in the mechanical or industrial engineering industry. Skilled in Research, Solidworks, Pro-E, Ansys, UG NX, Microsoft Excel, Customer Service, and Autocad.

$19 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
xeroxylu

Hi , I would like to make an offer for the task. I am a newbie to Freelancing but a pro in Analysis using ANSYS Workbench. I can do optimization as well based on MOGA and NLPQL algorithms.

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0