Ολοκληρωμένο

Switch & VLAN configuration

Ανατέθηκε στον:

shantanupython

Can do that in no time, ok so router on a stick ? Relevant Skills and Experience cisco, packet tracer Proposed Milestones $25 CAD - proposed milestone

$25 CAD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.1

6 freelancers are bidding on average $44 for this job

$30 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ebaghdasaryan

Hello I am system and network administrator, with more than 10 years of experience. Unfortunately I cannot say much here because of character count restriction Regards Eduard Relevant Skills and Experience Cisco, Περισσότερα

$100 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kambojsachin903

switching with VLAN configuration. Relevant Skills and Experience i have good experience on the same skill. Currently working on same domain. Proposed Milestones $25 CAD - need L3 switch with VTP configuration if the Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sumitgarg44

Would like to know your exact requirement before designing it into packet tracer.

$30 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0