Κλειστό

copywriter

22 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $20/ώρα για αυτή τη δουλειά

elexon

Dear Employer, You have specified that you need copy writing .I offer original, effective and consistent writing that is grammatically accurate and engaging for the reader while enhancing your brand and values at all Περισσότερα

$25 AUD / ώρα
(236 Αξιολογήσεις)
7.2
revival786

Hi there, I am a professional in providing high quality copywriting service. I am highly interested in this project and I will love to assist you. Regards, Revival Article Sample Work: [login to view URL] Περισσότερα

$15 AUD / ώρα
(271 Αξιολογήσεις)
7.2
KomalA1

Hi! I am a very fast, capable and keen young English writer and Proofreader. My language and spelling is flawless and I also have a strong interest in many of the topics. My goal and mission has always been to ensure 1 Περισσότερα

$16 AUD / ώρα
(297 Αξιολογήσεις)
7.2
plane4you

Hello Sir/Madam, How are you? I would like to apply for your job. I have extensive experience to completed approximately 295 projects very efficiently and magnificently. You can visit m Περισσότερα

$27 AUD / ώρα
(285 Αξιολογήσεις)
6.9
rwilsher

Hello, When it comes to write product descriptions, you want high-quality results that are delivered in a way that will lure in customers. Using the perfect mix of research and creativity, I can create rich, informati Περισσότερα

$22 AUD / ώρα
(133 Αξιολογήσεις)
6.7
janelleanne

Dear Employers, My name is Janelle Heideman. I have clearly read and understood the instructions you have provided and I guarantee that I will deliver outstanding work on your copywriter project. I’m a seasoned writer Περισσότερα

$16 AUD / ώρα
(105 Αξιολογήσεις)
6.2
Dorthy24

"Hello,Well written and articulated articles that fully capture your service can work wonders to promote your product. My main focus when writing is to keep readers interested and ready to find out more about the topic Περισσότερα

$22 AUD / ώρα
(107 Αξιολογήσεις)
6.5
LOSPOS77

Hello, Subject: My proposal is related to copywriting the product for the website. I am a qualified web writer with the desired skill set to perform this task efficiently and deliver you a top quality as required Περισσότερα

$25 AUD / ώρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.8
tianaonline

Hi! I have checked your project details on this copywriting task. Can you please share the link to your website? What about the products? I know how to draft sales copy that succinctly and cleverly hooks in consumer Περισσότερα

$15 AUD / ώρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.5
iwebphpdeveloper

Hello Dear, I have a team of content writers proficient in delivering high quality content that is unique, grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original c Περισσότερα

$16 AUD / ώρα
(78 Αξιολογήσεις)
5.9
zohaab85

Greetings, My proposal is in regards to writing a resume My definitive objective is to address your needs, surpassing your desires! Come over chat I can share you my unique sample work and discuss the budget for Περισσότερα

$22 AUD / ώρα
(44 Αξιολογήσεις)
5.4
kaithjames1219

I have broad knowledge about many things and am passionate about life. If I do not know something, I make it my job to learn about it! My writing is adapted to the requirement of your business and reflects the tone you Περισσότερα

$22 AUD / ώρα
(46 Αξιολογήσεις)
5.4
suraiyabibi

Hi Dear, As an experienced SEO Product Description writer, I’m interested in taking your health related products to another level of attracting customers. Before starting with the product description writing task Περισσότερα

$27 AUD / ώρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.8
HelenALira

Hi Helen here! As an article writer, I posses vast experience providing unique, plagiarism free material. I can offer experience and skills in many areas. I am knowledgeable in writing, marketing and web skills. I c Περισσότερα

$16 AUD / ώρα
(33 Αξιολογήσεις)
4.8
JayneyL

Hello, Thank you for taking the time to read my bid. I would relish the opportunity to help assist you with this. I am a highly experienced content writer with over 13 years’ experience in this field. I am a British Περισσότερα

$22 AUD / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
matthewsmarshall

Hi There, I can write top quality, extensively researched & original copies for website and products fulfilling all the needs of this job. I’m a NATIVE ENGLISH Speaker with 8+ years experience of writing on vario Περισσότερα

$25 AUD / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
writingorders365

Hey, Greetings! My name is Joseph, a renowned freelance content creator. I read with a lot of interest your job posting for copywriting, and I believe I’m a great fit for it. Your projects interest me because it’s in Περισσότερα

$22 AUD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
Caron2017

My name is Caron MacLane. I love writing about a wide variety of topics. I have an extremely broad knowledge of vocabulary words through many years of my love for writing and reading. I am absolutely determined and eag Περισσότερα

$25 AUD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
pkrabeeaaa

Hi, I am a professional content writer. I can assist you to carry out your task. I have four years of experience in this field. I hope i would get positive response from you. thanks

$22 AUD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
faz5863ec8ada9d2

Can you share the details so I get an idea what kind of a website it is so I know what kind of data you'll be expecting.

$15 AUD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.5