Κλειστό

I would like to hire an Android Developer

46 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹240508 για αυτή τη δουλειά

octopus823

How are you? I am an experienced full time(70+ hours per week) mobile developer. I'm interesting with your project. Please have a look at our portfolio: [login to view URL] Please have a look at my profile: Περισσότερα

₹250000 INR σε 30 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
8.9
technotrust

Hello, Thanks for posting job and reading my bid proposal. I have analysed your requirements and found that you are looking for Android Expert who can develop application based on your requirement. About me : Περισσότερα

₹277777 INR σε 60 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
8.6
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with Java script,XC Περισσότερα

₹250000 INR σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.6
C0RETECHIES

==================MANY DATING APPS. DEVELOPED EARLIER============================ Hi There, Although you need a dating app. I would like to represent "Core Techies" a leading IT-based co. with 40+ in-house expert Περισσότερα

₹222222 INR σε 30 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
7.4
JinDongZhe

Hello,sir. I read your job description carefully. So, you want honest, capable and pational long time programmer. And your job direction is dating app, in a word, i can do this job wonderfully. I have 4 year experie Περισσότερα

₹277777 INR σε 30 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
7.0
Webwingtechology

**Amazing ,Dating App Development** Definitely we are your best choice we are ready to complete it within 90 Days. "We have worked on similar to projects to what you are looking for and we are confident, we ca Περισσότερα

₹222222 INR σε 45 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
6.4
HalosysIndia

Hi ! Greetings I've gone through your requirement of developing a dating app for android. Also, I've gone through the attached document provided by you and understand the requirement and key features and functio Περισσότερα

₹246913 INR σε 22 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
6.6
phonedroidapps

Greetings of the day !! Thanks for providing the opportunity to place a bid over your [login to view URL] go through our applications and open the PMB for further discussion on your project. Please have a look on si Περισσότερα

₹222222 INR σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
6.4
onlineshine

No Upfront Payment. Payment After Delivery. We have already designed, developed & successfully delivered many "Dating" Android & iOS Mobile apps for various clients similar to your requirements in the past. Respond Περισσότερα

₹277777 INR σε 60 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.3
Indexpage

Hello, Hope you are doing well !! We are Mobile app development company and Providing Native as well as Cross platform application development at an estimated price since 10+ years. We take care of quality of you Περισσότερα

₹222222 INR σε 90 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
6.5
wuyong2020

I am Android expert with 7 years experiences. I checked your details and I am very interested in this project. Hope to work with you. Best Regards

₹235294 INR σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.9
mobiwebcode

Hi there - My name is Mansoor Shaikh. I’ve read brief and see that you’d like to build an iPhone and android app. My team has 5 years experience designing and developing mobile apps for iPhone and Android and we Περισσότερα

₹260630 INR σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.4
impressolbdm

Hello Sir, I had gone through your requirement. First let me introduce my company. We are from Impressol E-services LLP. we are expert in developing mobile applications and game for iOS(iPhone & iPad),Android,C Περισσότερα

₹277777 INR σε 40 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.3
acka3a5

Hello, we can do this for you. We have developed multiple Android apps When can we discuss your project? Here are samples of work: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] www.p Περισσότερα

₹200000 INR σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.8
developerpR0

Hi,  Here I am including my portfolio of Apps along with few Play-store links. Do have a look and let me know if we can discuss further. [login to view URL] This is an Game app which Περισσότερα

₹222222 INR σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.1
RipeNApps

Hello, Greetings!! Application development like Dating or social networking, We have prior expertise with the development of the same. As an insight of our work, I would like to invite you to please have a look Περισσότερα

₹222222 INR σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.1
₹555555 INR σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.1
freelancerkpis

Hi, As per your requirement, we have understood that you need a dating app. **I am highlighting the features of the app** • Login /signup • Stories • Allow Meeting Interesting People Nearby • Meet up the real Περισσότερα

₹222222 INR σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
tejdiv123

Hello i read your requirement.I check the document which you [login to view URL] it budget is fixed or its changed ?Can you tell me whats your max budget for the app ? Thanks

₹194444 INR σε 20 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.8
fullymagento

Hi there I have gone through your description and I am ready to work with you.I have 60+technical team who have large experience of work. our expertise are.. Front End: HTML5, CSS3, Bootsrap, NodeJs, AngularJs, Ja Περισσότερα

₹222222 INR σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.6