Ακυρώθηκε

把pdf转成可以编辑的word

我有个pdf,我需要你把它转成可以编辑的word

Ικανότητες: PDF, Word

Περισσότερα: word pdf oho script, word pdf php linux, word pdf 955, convert word pdf forum, transfert format word pdf, print word pdf, aspnet word pdf, word pdf form joomla, word pdf aspnet, net word pdf converter, convert word pdf, word pdf converter, word pdf project, asp net word pdf, aspnet word pdf converter

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 9 αξιολογήσεις ) shenzhen, China

Ταυτότητα Εργασίας: #11794668

16 freelancers are bidding on average $17/hour for this job

Shekharmine

Hi, its very easy for me. let me see the pdf. you can award me after completion. thanks.

$22 USD / ώρα
(44 Αξιολογήσεις)
5.0
qrtzcom

Dear hiring Executive, I am expert in, Email Scraping, valid email verifier ,LinkedIn email scraping, Quality Leads supplier, Web Design and Theme Development, Graphics Design, classified posting,Data Entry, Email Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
designsmaker0

A proposal has not yet been provided

$15 USD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.0
imperturbable54

This is my primary Bid details Hello, hope you are well.I have just seen your project and understood what you [login to view URL] doubt your thought is good.I want to gratify you by doing your work can . i AM READY TO WORK. As lo Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project time Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
ElaineTeo

我很有信心可以完成这项任务,请你联络我。谢谢 All work is delivered with high quality standards, without errors.I'm looking forward to serve you, on your available task. Kindly send me a message discuss your project.

$15 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
roamabdul

A proposal has not yet been provided

$16 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.1
taotao1806

您好,看看您的文件有多长?内容是什么?如果可以想和您谈谈

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arnoldbenda

Hello. I have experience of converting pdf to word file. I can convert pdf to editable word. 你好。 我有把pdf转成word的经验。 可以给你转word。 谢谢。

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nimesha1994

Hi, I'm very interested to do your project. I have great knowledge on about your project. I have already read your description and I feel like I would be a great fit for the project. I can start your project right Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.0
ChetnaArts

Please Give ME a chance as I am very Serious at my work. Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 24 Hours. You can check my profile & Portfolio here and Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
umeshj1982

Hi, My name is Umesh Joshi & I would like to know the details of the project. I have more than 8 years of experience in the field of Data Processing & Data Management I have completed more than 4 such projects w Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.0
morisoo

ok sir i will convert the pdf file into editable word files and my work will be up to your quality standards. kindly text me so we could start working 好的,先生,我将PDF文件转换成可编辑的Word文件,我的工作会到你的质量标准。好心给我发短信,所以我们可以开始工作

$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RicsonWebMaster

Hello, After i read your job description, i'm very suitable and interested for it, I'm a fast typist with 50 - 60 Words per minutes and i assure you 99% - 100% accurate. And proficient in Microsoft Office and google Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Dezignaccent

A proposal has not yet been provided

$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TaffyAU

Hello, I have keenly taken note of your project. I am interested in working on it and deliver according to your specifications. We can discuss more if you want. I will provide error-free, high-quality genuine work. Ple Περισσότερα

$24 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ChinmoySarker

Hi, Being attracted with your declaration of program, I feel tempted to have the chance to make your work complete carefully and sincerely. I would like at present to have your kind-mind and as soon as possible. S Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akanksha32

A proposal has not yet been provided

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0