Ακυρώθηκε

Write an Android application -- 2

Dear Freelancers,

I'm planning to launch platform similar to Zomato using following technologies:

1. Google Cloud Platform.

2. Neo4j as DB.

3. Node.JS as backend server.

4. Native Mobile App (2 apps 1 for the merchant + 1 for the end users).

Ικανότητες: Big Data Sales, Google Maps API, Μάθηση μηχανής, node.js, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: mobile application android php backend, client server application android, client server chat application android source, project client server application android, simple backend server android, chat server application android, android app backend server, android based backend application, chat server client application android, application android iphone connect server, android backend server, client server chat application android, client server application android tcp, write proxy server application, write payroll application using vbnet mssql server 2000

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) Dubai, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #11782101

5 freelancers are bidding on average $7222 for this job

Beautistar

Hello, sir. I have read your project description carefully and realized that it is the right project for me. I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Core Java. Περισσότερα

$8333 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
$5000 USD σε 45 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.5
$8333 USD σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.7
$5555 USD σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
$8888 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0