Κλειστό

MI-Data

20 freelancers are bidding on average $115 for this job

TypingxpertRehan

which website can you kindly share me the link to review please? thanks....................................!

$250 USD σε 2 μέρες
(373 Αξιολογήσεις)
8.1
jhliuster

Hi sir I'm professional web data extractor, would you like to show me more details? I can do a sample for you, wait for your reply, thanks. Regards Nathan.

$100 USD σε 3 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
7.4
Marie1234

Hi i am highly experienced in web scraping and data search.i am a programmer and scraped more then 300 websites.i can scrap any website and output will be in excel, csv or [login to view URL] for your quick response please. Περισσότερα

$105 USD σε 1 μέρα
(151 Αξιολογήσεις)
7.0
mananraja

Hi there, I have read the project description.. I can scrape websites using programs. Let me know & we can discuss details.. Thanks..

$50 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.9
Venkat2011sri

Hi, I am working as a freelancer since 12 years and completed 1500 projects. I assure you 100% accuracy in the delivered work. I look forward to work with you. Please provide me an opportunity to get started and prove Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.7
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.5
jimish1982

Hello, I am providing you South Africa fresh email list with mobile number. Quality & Performance will be on priority. I am happy for discuss with you about this project. Regards, Jimish Shah

$155 USD σε 7 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.7
shafaqat11

Hello Sir, How are you? I have read the project and understand your requirement. I am a highly trained on Data Entry ,Web search, Web scraping Expert with great knowledge of Excel. I also can do manual/ automate Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.3
tanjirdramatist

Dear Hiring Manager, I have read your job description & have understood your all requirement. I am Data Entry, Data Processing & Web Research expert who knows the value of time, very hard working and always deli Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.1
bytessolution

A proposal has not yet been provided

$40 USD σε 2 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.3
KenKnack2012

Hi Boss, As far as your project is concerned, I can find information that you would expect as I’ve an adequate experience as an Internet Researcher and Content writer for more than 3 years. I assure for your 100% sa Περισσότερα

$122 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
asifkhan268

Hi Yes I can help you please share more details Thanks

$61 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
pkudriavcevas

My name is Povilas and I would be perfect for your task. I'm specializing in data mining and can provide you top quality web crawlers. I have experence in this field from easy data scraping to complex scraping us Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
kripanidhi

We scrap and crawl all kinda web data and save it to excel or csv . Full Stack Web Developer (Website + Android app +iPhone app) GitHub/Bitbucket : algobasket Skype: algobasket Email : algobasket(AT)[login to view URL] Sp Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
adilsyed123

Expert here to do and complete this project professionally and quickly, I have done similar projects, I can do trial work before hire me sir , will wait for your. THANKS

$70 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
DelowarHossen

Hello, I read your post very carefully and understand what you need for this project. I expert of web scraping, data mining and able to scrape any specific information from any website even from restricted site. Alread Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
manoanam

hy i can provide you company's leads. . All contact information will be provided. i have experience of similar projects. i can submit samples. Thanks. FakhraSadiq

$50 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
$200 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
azizsyl

Dear Manager, I have read your job details and understand. i have need find out cellphone and email contact details from website. i will give you accurately task. you contact with me and discus I am wai Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
neilpatel

I'm an Oracle Database Admin/Data Specialist with 20 years of industry experience. I have experience with Advertising, Classified Posting, Internet Marketing, Internet Research, Web Scraping, Data Mining, Web Search, Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0