Κλειστό

Convert .AVI to .SWF AND clip .FLV

[![Hilight it!][1]][2]? Make Your Own Colored Highlights on any part of this page, Click the? ![][3]"instant Highlighter" button.? ? [Get your own highlighter][4].

1. I have an AVI file (about 300M) that I want to convert to an SWF format

The AVI file is at? <[url removed, login to view]>

2. I have Flash tour with .flv files. One of the files is too long (about 15 seconds), I want you to chop of the last 10 seconds APPROXIMATELY.

The Flash files are at [url removed, login to view]

I want to reduce the length of the first screen where it is showing "dont worry about the http" That screen is too long by a few seconds.

## Deliverables

* * *This broadcast message was sent to all bidders on Tuesday Aug 12, 2008 8:38:58 AM:

Links added to posting. Pls see.

Ικανότητες: Κινούμενα Σχέδια 3D, After Effects , Υπηρεσίες Βίντεο, Βιντεογραφία

Περισσότερα: convert your files, chop video, avi, convert swf format, video links files, seconds effects, swf button, screen broadcast flash, convert effects files avi, instant message file, http clip com, php video convert, reduce file flv, convert avi, com avi swf, avi images, convert video images, convert file swf, convert php links, convert effects avi, swf images, convert flv file swf, convert effects flash, images avi, convert video flash

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3132475

16 freelancers are bidding on average $60 for this job

dreamboost

See private message.

$119 USD σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.9
paulcristia

See private message.

$11.9 USD σε 1 μέρα
(222 Αξιολογήσεις)
5.7
avagyanlevon

See private message.

$55.25 USD σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
5.7
pragmaticgenius

See private message.

$80.75 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.5
junghiu

See private message.

$42.5 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
cornel18tm

See private message.

$17 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
2.5
GaphicsIndia

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
2.6
quitrk

See private message.

$21.25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
StreetCrew

See private message.

$42.5 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.3
citirulez

See private message.

$10.2 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
peejup

See private message.

$85 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
rushko

See private message.

$34 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
vw6922578vw

See private message.

$25.5 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
diver214

See private message.

$255 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fazonvw

See private message.

$119 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techmsn

See private message.

$30.6 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0