Ακυρώθηκε

Create Video Importer Mods for a PHP Video Script

I'm using a popular PHP video script that imports and runs videos on a website. It has about 20 video mod importers from many popular video sites. The importers allow the admin to grab the video data on the other video site, and then import the data into my site.

I need a coder to create 2 new mod importers for 2 different websites to grab the video data. You can look at the other video importer mods to get an idea on how it's done on other sites. I want these two new mods to run just like the other mod importers.

SCRIPT AND ADMIN AREA:

You can see the script and the admin area here: <[url removed, login to view]>

SITES FOR VIDEOS:

Site 1: List of videos: <[url removed, login to view]> Sample video: <[url removed, login to view]>

Site 2: List of videos: <[url removed, login to view]> Sample video: <[url removed, login to view]>

Let me know if you have any questions.

keywords: Scrape, harvest, data mine, data mining, grab, web scaper

Ικανότητες: MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Περισσότερα: see a coder, need a coder to create my website, look for a coder, how can i create the websites, a site to create my web, admin mining, how to create websites, Video script, importers, how to look for a coder, data harvest, web sample video, mining php, php run script, mining website script, php mining, data mining using php, data mining importers, php video site, video websites php, php video website, sample video script, create video script, sample script video, script mining

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 104 αξιολογήσεις ) San Bruno, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3614818