Κλειστό

Develop a Mac Application

27 freelancers are bidding on average €4018 for this job

zhengnami13

Hello I read your project description carefully. I have 7 years experience with iOS and Android. I hope to discuss with you over online chatting. Sincerely. Gong. Please check my profile in Freelancer.c Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
7.5
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
7.2
nazimacnsoft

Hello, How are you? I have been working in app development for over 5 years If you have app idea, I can do that with my rich exps, perfect skills No worries, if you give me a chance or test, I can show you my awesom Περισσότερα

€4937 EUR σε 30 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
7.2
voodoomobile

My name is Alex, I am a CEO of a professional mobile studio in Russia ([url removed, login to view]). 12 in-house developers (A-B rated): iOS, Android, backend (PHP), front-end, QA, designer. No remote devs. Please ch Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.0
aistechnolabs

Greetings !!   Review my comprehensive task understanding.   AIS Technolabs (Expert Mobile App Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. We have earn Περισσότερα

€4381 EUR σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.8
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

€5000 EUR σε 30 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
7.1
yashtechsolution

Hello I am experience developer in iphone and android application please share your full requirement and we discuss more about the project and i also support to your idea and i share my experience .I would like to Περισσότερα

€3000 EUR σε 20 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.5
xiaosoft

★★★★★ Full 5 mark, Certificated Developer from Freelancer. Dear Employer. I’m an expert os x programming with more than 4 years working. So, I think you’ll find, I’ve the skills you’re looking for. I’m very mu Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.6
davincci199412

Dear Client. I have deep knowledge in top iOS,Android services such as In app purchase, Payment integration, Camera ,Graphics Drawing, Animation, Geo location, Push Notification ,Database control, etc. I can also bui Περισσότερα

€4000 EUR σε 40 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.6
vasundhara19

HI, We have worked with various startups and growing companies to make some really great products. We understand business requirements very well to make a best solution which is required. so when you need more than Περισσότερα

€3000 EUR σε 25 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.1
AImobile

Dear sir I have many experience in MacOS and iOS programming. You can see my some demo and skills. Hope work with you. Thanks.

€5263 EUR σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.6
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

€3111 EUR σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.5
esolzsales


 Top Freelancer can make you understand what makes a product development best as we are working with Top Companies such as Photobucket, Samsung, Capital and many more Can we discuss in details before we start? We h Περισσότερα

€4444 EUR σε 80 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.5
maysaxena

Hi there , I AM READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW HAVE A LOOK ON MY REVIEW ME AND MY TEAM IS READY TO COMPLETE YOUR WORK WITH A QUALITY WORK I have gone through your project requirement specification and as pe Περισσότερα

€3000 EUR σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.9
xinmobile

Hello. I have many experience in android and ios app development. If you are interesting in my work experience, please check url. I 'm confident to complete your job perfectly. I 'm ready for your project now. Tha Περισσότερα

€4444 EUR σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.5
Indexpage

Hi, We have 7+ years of experience with developing iOS app using various tools and technologies such as Xamarin, Swift, Cordova, PhoneGap, and [url removed, login to view] posses all the skills and expertise which you are looking for.k Περισσότερα

€3000 EUR σε 45 μέρες
(1 Κριτική)
4.5
gurmeherchawla

I choose efficiency and elegance over convenience when it comes to coding. Minute details of the overall project will be taken care of. I can code in Java, C#, Objective C, and Swift, making it easy to code in all plat Περισσότερα

€4000 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.0
ecurser1

Hello, I like to discuss your mac application requirements in brief and present you my queries on your requirements. I can develop android and ios native application with web admin penal and ux/ui About me: I havi Περισσότερα

€3157 EUR σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.8
mattsrinc

Hi, I'm Matt and can create an application for you (22 years an IT developer, on MacBook Pro for 6 years). Please provide more information. If possible, I would use Electron (node.js) or Kivy (Python based) to creat Περισσότερα

€3000 EUR σε 28 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
technorizen

Hello ! I'm expert Mobile App ( Android + iOS ) developer got extensive experienced in designing and developing eCommerce, Classified, Shopping, Social, Dating App development. I got 5 years of extensive experience and Περισσότερα

€4210 EUR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.7