Κλειστό

Hire a Mobile Developer - 07/11/2016 16:26 EST

28 freelancers are bidding on average £747 for this job

aistechnolabs

Greetings !! Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert  IPhone App Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Understanding: - I have go Περισσότερα

£2577 GBP σε 30 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
8.4
toxsltech

Hello Greetings!! We are expert in mobile (ios/android) application development. We have already developed 250+ iPhone and 300+ android applications for various sectors all with advance features & functions. P Περισσότερα

£1030 GBP σε 30 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
8.6
Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Android. I have also experience with PHP, CSS Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
7.7
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Περισσότερα

£421 GBP σε 10 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
7.7
jinthreek89

Dear ! I'm very interested in your job. My profile marks is 5. I have successfully delivered 40+ android , ios and website for clients across 30+ countries in 7 years . I can create the best quality mobile app that Περισσότερα

£400 GBP σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
7.7
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

£1000 GBP σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.5
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
7.7
nazimacnsoft

Hello Sir! I am an experienced Mobile Developer. I have rich expertise in developing Mobile apps. I am very much interested in developing your project. Please send me the detailed requirements of the App and the desi Περισσότερα

£740 GBP σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
7.6
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through the complete job description and are pretty sure to assist you to make application as per the features mentioned in description as we are a team of developers working Περισσότερα

£2061 GBP σε 30 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
7.7
aarvtech

Hi there, Greetings !!! I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Android and iPhone App Development. I have a complete knowledge of and expertise in Android, Περισσότερα

£515 GBP σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
7.7
micheal4299

we are a team of rock star artists and awesome developers. Contact us. we can assist you. we also have experience in working on a lot of iPhone/iPad and android projects. We can get it done before deadline. Let Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.3
JinTaiZhe

Hi, dear. I have many experiences in working what you want. I have developed IPTV, Chat, Social, E-Commerce, OpenVPN, Payment, etc. I have a full experience of Mobile App(Android, iOS) and WebSite. I am using Codei Περισσότερα

£333 GBP σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.9
nimblechapps

Hello Sir, Kindly provide some more detail description about the project so that we can allocate a developer with an appropriate skill. And besides this we also would be able to provide you an accurate quote and tim Περισσότερα

£1000 GBP σε 15 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
7.0
neviasoft

Hello sir/ma'am, Thank you for your project post, -------------------- As you required :Mobile developer For iOS, we uses : Objective C code using Xcode. Build against the iOS 8.1 SDK with deployment target of Περισσότερα

£750 GBP σε 25 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.7
phonedroidapps

Hello, Greetings!! Thank you for taking time to review our bid. We found that you are looking for an expert MOBILE APP developer to work on your project for working with and provide you the quality of work. We Περισσότερα

£515 GBP σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.7
AwaisChaudhry

Hello I have read what you exactly need. However, I would like to ask you a few questions. I do work in a smart way and do not rest until I get the job done. Please feel free to contact me anytime so we can have a deta Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.6
Gates777

Hi! I am +6 years experienced mobile app developer based in china. I have developed so many mobile apps including Android and iPhone, submitted to online store successfully so far. I read your project description ca Περισσότερα

£388 GBP σε 10 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.4
king18yat

In the bid amount, I shall provide website, android application, ios application with1 year complementary support . Thanks Yatin

£555 GBP σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.8
BubbleJet23

Hi, I would like to work on your "Hire an Mobile Developer" project. Also, since you haven't added in any description for your project, I have bid low as I do not know what your project requirements are? Pleas Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.7
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.1