Ολοκληρωμένο

Build a Website with some specifications

Ανατέθηκε στον:

rahoolteaches7

Hello, we are professional designers & developers and can provide quality work to you within your budget and time if you gives me an opportunity to serve you. Please Check samples in our portfolio ([login to view URL] Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.5

104 freelancers are bidding on average $494 for this job

esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. We have read your project details and we are very much keen to work with you. We have the best developer and designer team havi Περισσότερα

$1777 USD σε 25 μέρες
(580 Αξιολογήσεις)
10.0
sanjay2004

Hello , My understanding is that you are looking for online store for retail sales. Our proposal includes: 1. Clean look home page layout: We will provide you 02 Variations/ Design concepts of the home page layou Περισσότερα

$671 USD σε 24 μέρες
(1632 Αξιολογήσεις)
10.0
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We are pretty sure to assist you with a Website Development as we are expertise team of Developers & Designers working on Web & App Development/Designing using latest technologies like CMS Περισσότερα

$773 USD σε 14 μέρες
(307 Αξιολογήσεις)
8.8
sapotacorp

Hi cesarmedina10. What's your business? Do you have design/ theme? I'll build your site quickly. Let's contact me to discuss further details.. Q

$510 USD σε 14 μέρες
(907 Αξιολογήσεις)
8.4
salmanaim

Dear Cesar, I would appreciate if you confirm the preferred platform for your website development. =================================================== I would recommend creating a website on a Wordpress platform b Περισσότερα

$600 USD σε 14 μέρες
(515 Αξιολογήσεις)
9.0
nmans

We are highly interested to work with you on this project and can assure you quality results ready to start immediately some of our developed websites are listed below Wordpress: http://www.wilsontenniscamps.c Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(650 Αξιολογήσεις)
8.6
toxsltech

Hello Greetings!! Check out our best Websites:- ======== [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] ======== We have gone through your job description and understood that you Περισσότερα

$555 USD σε 28 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
8.5
BVMSolution

Hello, Hope you are doing well. After carefully reviewing the requirements of the job description, I feel that we are very much suitable for the job. We can start working now . please give a chance to work f Περισσότερα

$526 USD σε 7 μέρες
(308 Αξιολογήσεις)
8.3
r4rony

Hi We have a team of experience developer who will work on your project and will dedicate full time support in developing you website. We can provide you solution on different frameworks of PHP as well as on custom d Περισσότερα

$721 USD σε 10 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
8.5
akash9958

Hello, I can create you the website with the specification. I just ned to discus this with you. Then with a clear aim in my mind, I will deliver you the best result. My recent work examples that you can check t Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(297 Αξιολογήσεις)
8.3
drupaltonic

Hi,Its just the beginning of our long term professional relationship,so let’s connect now :) I have gone through your requirement and understand that your business is unique and Drupaltonic has always built websites Περισσότερα

$777 USD σε 30 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
8.6
globaltechnosys

Hi, We have a Professionally experienced and high skilled team for website design & development who provides you innovative and creative design & deliver your project on time. We assured you never be disappointed fr Περισσότερα

$500 USD σε 20 μέρες
(317 Αξιολογήσεις)
8.2
xtreemsolution

Hi There I have checked the requirement to create a website. I am Sam, having 7 years of experience in this domain personally to manage and execute the project as per client vision and my company always believe Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
8.1
ahmadayaz

Hello Sir, I am experienced web developer and programmer and worked with clients throughout the world. We have strong skills and proven record in PHP & its frameworks (Laravel, Yii, Codeignitter), CMS (such as Περισσότερα

$450 USD σε 4 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
7.9
seabitmedia

Hi, Greetings from SeabitMedia part of Seabit Technologies Pvt Ltd We have an agile and talented web design and development team, capable of designing stunning websites which will attract immediate attention and Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(2333 Αξιολογήσεις)
8.3
Friends4it

Ready to build you highly professional and modern design for your website. Please check few sample sites we have built. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL]

$350 USD σε 4 μέρες
(421 Αξιολογήσεις)
7.7
pointlogic

Hello, I always provide fastest results with quality,I have done more than 250 projects here..I have an experience of more than 10 years in web development and maintenance. I have in-depth knowledge of php, mysql, jque Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(318 Αξιολογήσεις)
8.1
Webicules

Hello, I understand your project requirement for website for small business inbuilt with chat system having features to attach document. I will definitely assist you to fulfill your project requirement with in qual Περισσότερα

$750 USD σε 12 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
8.1
conceptsview

HI, Please check some completed projects, then you can easily understand my work ability & quality. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://moskowitzcpa. Περισσότερα

$506 USD σε 6 μέρες
(233 Αξιολογήσεις)
7.8
vyasrohan

Dear Client. Thanks for considering our bid for your project. We are a top rated digital agency, specialised in Websites, Web apps and Internet Marketing. We have reviewed the job description carefully, and we Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
7.8