Κλειστό

Do some data entry -- 2

21 freelancers are bidding on average $379 for this job

cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and Περισσότερα

$749 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.0
$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
minhazneloy

I will try my best do make the job done perfectly.

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ektakul87

A proposal has not yet been provided

$311 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
varsha1303

i have sufficient time to complete this project on limited time. Also i have good microsoft office skills. I have also the knowledge of spreadsheets at intermediate levels.

$388 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CJSooting

IIM Graduate

$455 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vinhld

I have extensive experience working with Excel. My highest priority is the responsibility and quality of work Hope to cooperate with you.

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ZeyadTalaat

I find myself quite remarkable using excel.

$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
eliseo23

i am a diligent and willing to learn person. i am interested in this job. contact me.

$388 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mughal1mirza

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$288 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mireladalipaj

Since i'm a history student i think i have many good qualities like good memory and being very cautious with every single detail. Also i've worked as an phone operator many timesbefore and i always made sure to keep th Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
emrezehir

Hello, I would like to work with you in this project. I can use Excel at advanced level and i will provide you a very neat and quick result.

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rehababdelrazek

i have experience for 10 years in data entry and typing i can do good work with you because i have (ICDl) certification ( international computer driving licence ) i will done your work before our time with best price , Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sattijn

I am a Sr Financial Analyst and Accountant at one of the top 10 defense contractors in the U.S. I work on excel spreadsheets almost exclusively. Though the proposal details are vague, I'm positive I can get whatever Περισσότερα

$333 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
trentsvigos

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0