Ακυρώθηκε

Excel VBA

10 freelancers are bidding on average $336 for this job

dpune

Hi, I have more than 14 years of VBA/Excel exp and I am expert in this kind of work. Please send me more details so that I can estimate cost and time better. I have completed more than 280 projects. Plea Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.2
sonarkaushik

Sir,      I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you. Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.6
satishtl

- Have expertise in Excel automation, macros, formulas, calculations, summarising and Graphs. - Please review my portfolio on recent projects completed. - Have done exam results grading by finding keywords, Canadian Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.0
ksriniravi

Greetings! I have 17+ years experience in using Excel as part of my daily work life. In the process I have implemented lot of automation similar to what you are expecting as well as dashboards for Management Reporti Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.3
crypthne

I have bachelor and master degrees in IT. My Primary skills include Java, Python, VB/.NET, ArcGIS, and PHP. Also database skills include MS Access, MySQL, and Oracle. My Other skills include server and network administ Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.7
wiisetech

Hi, I can do this job for you. I have done it many times and I am fast in it. Will give you the work as per your requirments and according to your satisfaction. Deliver it on time and with quality work. Waiting for Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
medway25

I believe that the best computing systems are those that offer users reliable facilities to do their own jobs, without needing to understand the details of the technologies involved. It is my vision to create, implemen Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
$400 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adnanamjid

Hello, I have experience of working with Excel files, and can do this project easily. Depending upon the amount of data, I can get it done much earlier than the time mentioned in Bid. I hope you award this project t Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
engrgulnawaz

Hi, I will be pleased to join your project as i possessed the required skills and experience. I have excellent skills on networking, visual basic, security, technical writing and am confidant to execute your project s Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0