Κλειστό

structural and mechanical drawings for a building

I am looking to find a freelancer that is skilled in structural and mechanical engineering that would work directly with me to complete the drawings for a building project i am designing. i have all the design, scale drawings in .dwg but they are just scale room sizes.

I am trying to get enough details and engineering that would allow me to get bids for the entire structure and know how much the cost to construct will be. I am hoping to find a qualified freelancer that has this skill set and is willing to work with me.

The attached plans are for an interior build out of a existing warehouse steel building that is empty, it is a blank canvas.....

thank you and please only respond if you are able to produce structural and mechanical detailed drawings please.

Ικανότητες: Ηλεκτρική μηχανολογία, Συστήματα Θέρμανσης, Υδραυλικά, Δομική και Στατική Μηχανική

Τοποθεσία: Arcata, United States

Περισσότερα: mechanical structural drawings, mechanical building drawings autocad, 3d drawings mechanical freelancer, 3d design drafting mechanical structural piping, building drawings visio, mechanical structural design brief, simple building drawings autocad, sample acad drawings mechanical, sample drawings mechanical drawings, building drawings using visio, artist impression building drawings, cad drawings mechanical, mechanical structural design engineer, autocad sample drawings mechanical engineering, autocad mechanical structural, house building plans interior direction chennai

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 33 αξιολογήσεις ) BEACHWOOD, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12676276