Κλειστό

I would like to hire a Data Entry Clerk

43 freelancers are bidding on average $96 for this job

mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(390 Αξιολογήσεις)
7.3
Webxpert4u

Hello, I would love to work for you on this task. Please provide me EXACT details regarding the task so I can quote you exact time and price for this task. I can do Web Scrapping Using Python, Java script and Chr Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
6.8
bd100m

I can help you...............................................................................................lets talk

$155 USD σε 3 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.3
abdussamad

Self-motivated professional, certified data entry specialist, a proficient web researcher and transcriber, blogger, web designer, Wordpress and various social sites marketer, knowledgeable in SEO, and technical / help Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.5
Motiurlaw

Hi, I will work as your virtual assistant and will work as per your direction. I am waiting for your response to discuss more. Thanks

$70 USD σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.5
Derain194

I am an expert I have been doing the kind of ur project since years back and i m dam sure u would love it nd i dnt brag that but my 5 years xperience does

$100 USD σε 3 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.7
hatemfreelance4

“Budget and project period are flexible to meet to your requirement” I’m an Electrical Engineer. I am very interested in Web search and data input task and also i have a good experience in this field. I am responsi Περισσότερα

$77 USD σε 2 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
4.9
HasiRaniSen

Good Day, I have experience in Website Data Entry, PDF, Product Upload, Copy typing, Web Search, Leads, Web Scraping and other task easily and having ability to give back to you fine results. I can work full-time an Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
5.0
bytessolution

Hi I have a team of 7 members, expert in web scraping [manual& automatic data collection ] & excel work. I understand the requirements of your project and I can assure you of completion with desired quality of work. Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
4.5
marefin34

Hello, I'm very proficient and have valuable experience in Data Entry, Web Research, MS Excel, MS Word, PDF to Excel, PDF to word, Photoshop, Word press, Data compiling from yellow pages / white pages / manta etc Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
3.9
paliialexandru

Hi! Im Alex a student and a future engineer, I hope you will choise me to colaborate now and for future project's :). I can do tehnical drowings, project''s in ,Excel,Powerpoint,Prezi, SolidWorks ,Autodesk Inventor ,A Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
webjinn

Dear Sir, Please look at my profile.I have valuable experience in many web related fields. It would be improve my skills and support me financially. Thanks

$100 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
ahsansaleemnaz

I have excellent experience in entering data stuff and have good typing skills. Let's talk over in chat and discuss there

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
khanconsultancy

Hi give me chance to do your project i can give you best quality of work i have experience in data entry and online works please consider me for your project.

$30 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.5
Mahdi0199

Hello Sir/ Madam Greetings, My name is Mahdi. I know I am a new member here and maybe my profile is not very trustworthy at the first glance but I am really looking for a chance to prove that my work is worth buying Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
0.8
AlexandreBon

I got some expercience in Data Entry thanks to my studies. You can contact me for more informations. Alexandre.

$111 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
el17

Data entry, data analyse, data sort. Ability to manage working time. Ability to make the work more effective.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Emorano

Hi, To give you a little background about my working experience, I have been in the customer service industry (phone, email and chat) for over 5 years now. I have worked as a cashier in a fast food chain, then Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thinkhatke

I am very experienced in both online and offline data entry projects both as an employee of MNCs and as a freelancer. Data entry includes typing the text in an image in MS Word, form filling, formatting of documents, Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0