Κλειστό

Write a Simple Ray Tracer Program using Dev-C++

10 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $87 γι' αυτή τη δουλειά

freelancerLatino

Hello, I am expert in c, c++ and graphics computing. So, I should be a good option for the project. PLease, give me more details. Best regards!

$133 USD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.1
utkarshkatiyar19

A proposal has not yet been provided

$120 USD σε 5 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.6
nickpapan

I am specializing in C++ and 3D-reconstruction. Is this a university project? I can help possibly also in future projects.

$77 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
gvukkesala

A proposal has not yet been provided

$77 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.8
armkor

Can you in detail describe, what do you want to see from program? Also, on which operating system do you want this program. Thank you.

$70 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amariitism

Dear Sir I am pursuing PhD in CSE, I have deep understanding of the domain. I am to this community and willing to contribute to the society while earning some money. With your kind consideration and permission, I wou Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.2
$70 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
waelemam200

I am highly organized, and I prioritize my workload so that everything gets done on time and with high quality. I also leave room for urgent tasks that might be assigned to me

$77 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wangjing0401

Dear, sir. Your project attracted my attention at first glance, because I've really rich experience in C++. I'm really confident about your project, and very eager to join your project. If we have a chance to cooper Περισσότερα

$70 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.6
hbsk

Hello, I have more than 15 years of experience in development of Windows desktop applications using C/C++. I have worked in development teams of major products like AutoCAD, Maya and AutoCAD Architecture ( at Autode Περισσότερα

$77 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0