Κλειστό

Write a Simple Ray Tracer Program using Dev-C++

It is to Write a Simple Ray Tracer Program using Dev-C++.

Δεξιότητες: Προγραμματισμός C++

Δείτε περισσότερα: dfs program using stack, bfs program using queue, game developing using objective, dev site oficial, dev online, dev official site, dev c, dev programmers hire, create blackjack using dev, knapsack algorithm using dev, shuffling card using program, program simple iphone app, linux using program

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1365 αξιολογήσεις ) Hyderabad, India

ID Εργασίας: #11803471

9 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $89 γι' αυτή τη δουλειά

freelancerLatino

Hello, I am expert in c, c++ and graphics computing. So, I should be a good option for the project. PLease, give me more details. Best regards!

$133 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.8
utkarshkatiyar19

A proposal has not yet been provided

$120 USD σε 5 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
6.6
amariitism

Dear Sir I am pursuing PhD in CSE, I have deep understanding of the domain. I am to this community and willing to contribute to the society while earning some money. With your kind consideration and permission, I wou Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.9
nickpapan

I am specializing in C++ and 3D-reconstruction. Is this a university project? I can help possibly also in future projects.

$77 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
armkor

Can you in detail describe, what do you want to see from program? Also, on which operating system do you want this program. Thank you.

$70 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.9
gvukkesala

A proposal has not yet been provided

$77 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
$70 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
waelemam200

I am highly organized, and I prioritize my workload so that everything gets done on time and with high quality. I also leave room for urgent tasks that might be assigned to me

$77 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hbsk

Hello, I have more than 15 years of experience in development of Windows desktop applications using C/C++. I have worked in development teams of major products like AutoCAD, Maya and AutoCAD Architecture ( at Autode Περισσότερα

$77 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0