Κλειστό

Get Articles Written

Research the US Presidential Campaign communication strategies for the upcoming election. Discuss and contrast marketing messages, marketing materials, social media, etc From your research, submit a formal “debriefing” report critiquing their strategy, taking into consideration the results. Offer your recommendations.  Your report should be addressed to me

Δεξιότητες: Article Writing

Δείτε περισσότερα: written articles sale, written articles money, written articles internet, ready written articles selling, paid written articles, french written articles, written articles student employment, seo pre written articles, written articles, custom written articles, spanish written articles, already written articles

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Montreal, Canada

ID Εργασίας: #11798823

35 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $283 γι' αυτή τη δουλειά

writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

$300 CAD σε 5 μέρες
(387 Αξιολογήσεις)
7.9
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.7
revival786

Hi there, I am a professional writer. Please check my reviews and portfolio (https://www.freelancer.com/u/revival786.html) and ask me for more samples to have an idea about the quality of my service. I am highly intere Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
6.2
ladiepre

Hi there - my name is Pre and I have read your project brief and I understand you are looking for a prolific writer to work with. From your project brief, I picked that you are looking for a writer to work creating rel Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.0
AdeptWriter1

Hello, thank you for posting the project. I am available to start working on it right away. Having written academic and content work for over 6 years makes me suitable to handle your project to satisfaction. My skills Περισσότερα

$250 CAD σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
5.8
raikhan562

Hey, I’ve five years of experience in content writing, editing, and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websi Περισσότερα

$250 CAD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.6
ExpertWriter24

Hello sir or madam. I am a qualified English-speaking writer with much experience writing articles and blogs on an array of different topics. I have over eight years of experience writing on everything from professio Περισσότερα

$526 CAD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
WordsAlchemy

Hello, I'm curious about the details of the project. Here's the catch, I've restarted sending proposals today and I want to do whatever it is. I don't care about the money, it just has to be fair, I don't want a lot Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
5.5
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

$250 CAD σε 5 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.4
walterrobertt

Writing Services at Its Best Greetings, Looking for Content Writing Services, You are at the right place. When it comes to Content Writing, I’m ‘The Best’ here. Feel free to hire me for the following writ Περισσότερα

$250 CAD σε 5 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.8
rvtechsolution

Hi, I am professional hardworking writer and make sure each and every sentence I write have real quality and unique plagiarism free Copyscape.com passed with - 1. 100% unique original text content - articles/blo Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.7
adebusoyeolaleye

I'm a professional writer with experiences at various levels of writing. My excellent command in English language and its vocabulary makes me a good writer. I will deliver an 100% unique and error free content. Let me Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.4
sraheel340

Hi There, I will write your required articles that will be 100% unique, error free, and more appealing to the readers as you want. Please have a chat to discuss the job... Thanks

$250 CAD σε 5 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.3
Naeem2011

I am fond of using catchy punch lines to grab readers' retina. I am sure, I can cross the distance between 99% and 100%. To see the real knack of my past writings WITH QUALITY AS UNIQUE AS FINGERPRINT, feel free to hir Περισσότερα

$333 CAD σε 5 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.2
TOPessayswriter

I assure you that i will give you a high quality product within your deadline or sooner and plagiarism free work.So go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome up to PhD level academic paper. Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.1
Hoffman24

If you want readable, engaging and accurate copy, then look no further. Translation, Ghost writing, rewriting, Web content, Script writing, copy writing, SEO article and web content is what I can help you with, thanks Περισσότερα

$250 CAD σε 4 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.9
RAHEL198

Hello My name is Rahel. I am 100% sure that I will meet your expectations. I am a creative and recursive writer, who is able to grasp the reader’s attention. I write with the heart, but in a concise and clear mann Περισσότερα

$250 CAD σε 5 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.0
iGTTech

As a creative and proactive Content Writer with over 5+ years of experience in writing original and high-quality content, we eager to contribute to your technical content writer's team. With a profound ability to stay Περισσότερα

$250 CAD σε 5 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
3.8
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.7
writingmania9

HELLO, I am interested to complete your project. Your work will be completed on time. I will deliver quality work with diligence. Your work will be completed according to your instructions. Please do not hesitate Περισσότερα

$277 CAD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.6