Σε Εξέλιξη

Financial Analysis

1. Calculate calendar year returns for each index from 2004 through 2015.

2. For each of the eight rolling five year periods from 2004 to 2015 and the entire period from 2004 to 2015, calculate the average return and standard deviation of each index, and the correlation coefficient between the indices.

3. For each of the nine time periods, calculate and graph the opportunity set using 5% increments. For each graph also calculate and graph the minimum variance portfolio and the optimal portfolio.

4. Create another graph which shows all the opportunity sets on one graph.

5. Comment on your results.

YOU HAVE TO COMPLETE 3,4,5 USING EXCEL

1 and 2 are already completed.

Ικανότητες: Λογιστικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών, Μισθοδοσία

Περισσότερα: comparative analysis financial statements companies, project analysis financial statements, swot analysis financial statements, analysis financial statements, statistical analysis financial market projects, statistical analysis financial institutions, statistical analysis financial data, project analysis financial excel youtube, download save technical analysis financial market, analysis financial, objective manager needs analysis financial statement walmart, business plan market analysis financial plan startup company, requirement analysis financial accounting system software developementcom, requirement analysis financial audit, analysis financial statements ebook

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Jaipur, India

Ταυτότητα Εργασίας: #12185484

Ανατέθηκε στον:

$2 AUD / ώρα
(1 Κριτική)
1.2

3 freelancers are bidding on average $4/hour for this job

BAVarun

Ok, so I am a Chartered Accountant with over 5 years of experience of working across PnL, Balance Sheet, GL, AP/ AR etc. Also most of the reviews on my profile are for excel. I am also willing to share the samples Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0