Σε Εξέλιξη

sci/tech comm

Ανατέθηκε στον:

kaaouma

I'm a BSc degree holder in science and a master degree holder in strategic management. I have worked on more than 1000 papers in report writing, Assignment delivery, content writing, Business plans, dissertation and t Περισσότερα

$77 USD σε 1 μέρα
(53 Αξιολογήσεις)
5.3

11 freelancers are bidding on average $123 for this job

JonnaNueros121

My articles are guaranteed to be original works that satisfy the desired criteria. Regardless of who the audience is, I can deliver the voice and style that you need to complete your project. I have experience writing Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(635 Αξιολογήσεις)
8.0
Haaly

Dear I can perfectly write, edit and proof read your document. I have done my PhD in Mechanical Engineering from London. I will correct grammar, delete redundancies, fix problem sentences and even sharpen voc Περισσότερα

$81 USD σε 3 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.3
suyashdhoot

Hi I am Master of Science and have 7 years of research and writing experience. I have worked on PhD level thesis projects, published papers in peer reviewed journals and have also worked with several companies on creat Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.9
DdHardy

Because academic writing emphasizes arguments and informative details, you should leave this detailed content to a skilled professional to ensure effectiveness. While this is not material intended to entertain, it is m Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
$155 USD σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
mathagaj

Dear Friend, I have gone through your requirements and I believe am the most suitable candidate for this job. I have handled several assignments on this field and I will be glad to offer my expertise and skills on thi Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.5
rachelkaranja99

I am a Professional Academic Writer and good researcher with many years of experience in this field. As a full time freelancer I have prepared a number of academic report, business plans, financial analysis, market res Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
academiclucy

I am a professional freelance writer available to assist you 24/7. I am responsible, hardworking and conscientious writer who is ready to help you where I can. My vast experience in this field pushes me to focus on qua Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adefioyeayobami

I am a native English speaker, with serious flair for reading and writing. In the past, I've done works on the design, review, editing and proofreading of a complete textbook. I have also engaged in the full content de Περισσότερα

$30 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
badarhayat321

Hey, I'm flexible, quick to pick up new skills and eager to learn from others. Your job posting state that you are in search of resourceful individual, which describes me exactly. My personable and professional attit Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.1
sravanthipasupul

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
susanchep101

I am a hardworking person ready to work with you and give you the best of my work. Anytime you need my help am available.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0