Λογότυπο FreelancerΠως ΛειτουργείΑναζήτησε Εργασίες Είσοδος Εγγραφή Ανάρτηση Εργασίας
Find Jobs
Hire Freelancers
Get Ideas
About
Resources
Why hiring a graphic designer is vital for your business in 2020

How a graphic designer can make your next slide presentation one people will actually remember

Poorly designed presentation slides will make your speech boring and not memorable. In this post we teach you to correctly design the perfect slides.
16 Απρ 2020 • 6 λεπτά ανάγνωση
Ενημερώθηκε στις 4 Αυγ 2020 από τον/την Edward K.
Φωτογραφία Φόντου

A beautifully designed slide presentation will make your speech memorable

Do you remember the last slide presentation? Probably not. Chances are it wasn't because the slides were particularly terrible, they were just not memorable.
Having memorable presentation slides is important because it could land you the necessary startup funding to launch your dream business or even the promotion you've been yearning for. 
In this post we'll show you how to get the most stunning presentation slides created even if you're absolutely hopeless at graphic design.

When might you need to give a slide presentation?

The funny thing about slide presentations is that they're usually optional. You are rarely explicitly asked to include a slide presentation in a speech and often simply getting up on stage and speaking without an illustration aid is perfectly acceptable.  
But you should always aim to incorporate a slide presentation in all of your speeches. Not only does the additional visual element help your audience absorb and remember your content, if you're an anxious public speaker, presentation slides relieve you of the pressure of having every eye in the audience continuous looking at you.
Below are some examples of  speaking engagements that could be brought to life with a vivid slide presentation

Marketing a product

Great marketing is only possible if all of the senses are engaged, so vibrant and captivating presentation slides are absolutely necessary. Can you imagine if Apple marketed the first iphone without presentation slides? Nobody would understand what the product was, let alone remember the presentation.
The age old phrase 'an image speaks more than a thousand words' is all the more applicable when it comes to presentation slides. If you're not the clearest communicator and your product isn't the most simplistic, you can still ensure your audience understands you and your product with the aid of clear and concise presentation slides.
Presentation slides can help you break down the complexity of a product and represent sales projections with colorful and highly impactful graphs to ensure your marketing presentation is an absolute success.

Giving a toast

A toast is a celebration of success and slide slow can illustrate the pinnacle moments that lead to that success.  
Using a slideshow in a wedding toast is a great way to sneak in embarrassing photos and memes to give your jokes that extra oomph. 

A teaching aid

Presentation slides are integral for teaching. Images encourage the rapid aborbption and recollection of new data.
The more sensors you engage while teaching, the more palatable your lessons will be. You can even embed videos in your teaching slides to bring a higher dimension of sensory stimulation for your students.

Presenting a business update

When presenting a business update you are expected to be clear, informative and above all quick. Nobody enjoys being pulled away from the work for a business update. Presentation will help you present your business update with fewer words, so there's less pressure on you to write a comprehensive speech  and less pressure on colleagues to sit through a lengthy business meeting.

Raising capital

Potential stakeholders don't want to be wooed with hollow promises and lengthy victory speeches, they want to see cold hard data. What better way to present them than via presentation slides. The trick is to present your data concisely and make it easily understandable. The strategic integration of immersive charts and vibrant color to emphasise key points will help you achieve that.

How to design the most impactful presentation slides

Most people don't follow a design structure when creating presentation slides. They just squeeze in as many graphics as possible into every single slide to keep the total number of slides at a minimum. There's no need to aim for a minimal number of slides, in fact, the more slides you use the more dynamic, and therefore memorable, your presentation will be.
To ensure your presentation slides are clear and enjoyable to look at, follow these design guidelines.

1. Keep it light

Each slide should contain a minimal amount of information. If you're presenting facts or statics, there should only be one data point mentioned in any single slide (unless you are presenting a graph). This ensures the audience remains focused and doesn't get distracted by non essential information
You can still use graphics to support the text on the screen, just make sure the graphics don't eclipse the information you are trying to convey, the audience should be able to locate and read the text on the screen within a couple of seconds. 
As a rule of thumb, don't use more than 6 lines of text, and use a font size of 32 pt - 36pt to maximize readability.
Here are a couple of great examples.
clean slide design
clean slide design

2. Stick to your brand fonts

If you have a brand style guide, make sure to use your brand fonts throughout your presentation. Most brands use two to three fonts, and have set fonts for headers and body copy. Your slide presentation should reflect this.
If you don't have a brand style guide, read our guide now .

3. Use animations wisely 

We all remember that one teacher in college who animated every line of text with a spinning entrance and a 'woosh' sound. Don't do that.
Animations need to be subtle, minimalistic and follow a logical path. In most cases, a simple fade in is more than enough.

4. Follow your brand guidelines

A consistent design and color scheme in all of your slides will help your audience seamlessly follow along with the flow of your presentation. Any slides that look like they don't belong in your deck, or that they don't fit your branding, will interrupt the intended thought process of your audience. 
Try to steer clear from the default list of themes in Powerpoint. They stick out like a sore thumb and scream "I was too lazy to design one myself."  If you aren't a gifted designer, you should get a freelancer to design your slides for you (more on that shortly).
Notice the relationship between colors, font and even graphics of these two slides. There's no doubt they belong to the same slide presentation.
clean slide design
clean slide design

5. Try not to overuse stock images

Stock images are used everywhere. On websites, on flyers, on brochures and blogs. As a result, they've lost their impact. The images you use in your slide show should bring it to life, and boring generic stock image just won't have that effect. To ensure your presentation really stands out and your audience appreciates the effort you put into your delivery, you should use custom designed images . If you are going to use stock images, choose high quality stock images that fit your branding. 

Why you should hire a graphic designer for your slide presentation

While you might prefer to keep things linked to the bone, sometimes there is a lot more to gain if you get someone else to help you.
Here are some of the reasons why you should outsource your presentation slide design to a graphic designer.

Saves you time 

As you may have noticed from the design guidelines mentioned above, expertly designing presentation slides is no walk in the park. 
Slide design is usually left until the very last minute which adds unnecessary stress before a presentation. Instead of wearing yourself thin like that, outsourcing the work to a designer. It will give you more time to practice your speech and even give you the freedom to get some proper rest before the big day.

Fills your talent gaps

Most of us are not skilled designers and it's okay to admit that. Becoming a skilled designer take years of experience and sometimes even a specific certification, so it's not fair for you to feel pressured to create a world class design if you don't work in that field. The good news is that you no longer need to feel bound by the limitations of your talents. There are gifted freelancers  that can help you fill any of your talent gaps in any project, including slide presentation design.
A talented graphic designer can also help you ascertain the total number of slides you will need. If your speech is already written, you can provide it to them and they'll derive the necessary number of slides needed to help you deliver your speech with depth and clarity. 

Cost effective 

Hiring a freelance graphic designer  is the cheapest form of talent acquisition. You are in complete control of your budget. When you post a presentation slide design project on Freelancer.com  you specify your budget and world class graphic designers then place bids in line with your set budget. 

Final words

A presentation is only as memorable as the slides used to illustrate it. If you're going to invest the time and effort to write and memorize your speech, you may as well bring it over the line with a high impact presentation deck. Hire a graphic designer  to design your presentation slides today! 
Πείτε μας τι χρειάζεστε να γίνει
Συμπλήρωσε το όνομα της εργασίας σου
Ξεκίνα την Εργασία σου
Σχετικές Ιστορίες
thumbnail άρθρου
The graphic designer's essential toolkit
9 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
The types of graphic design your business might need
23 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
The 12 big graphic design trends of 2019
5 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
How to interview a freelance graphic designer
5 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
How to do viral marketing by handing out flyers
5 λεπ. ανάγνωση

Μίλησε με έναν από τους Τεχνικούς μας Co-Pilots για να σε βοηθήσουν με την εργασία σου

Λάβε Βοήθεια Τώρα

Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο για Εσένα

Thumbnail Άρθρου How to come up with a great business idea
Struggling to come up with the best idea? Our exhaustive guide runs through the idea generation process to help you tap into your inner Steve Jobs.
10 min read
Thumbnail Άρθρου 5 reasons your business needs a blog right now
Blogging is one of the best ways to engage with your customers and introduce you to a new audience. If you are not creating blogs, you're missing out.
4 min read
Thumbnail Άρθρου 8 tips for writing landing page copy that SELLS
Get more traffic, more conversions and more money with sizzling landing page copy. Follow our guide to learn how to write delicious landing page copy.
4 min read
Thumbnail Άρθρου The ultimate guide to building a mobile app
Got a great idea for an app? Need a new way to grow your business? We tell you everything you need to know about building a mobile app in 2020.
16 min read
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.