Apache Solr Developers Για Πρόσληψη

 • Apache Solr
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 6 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems + distros: debian, ubuntu, gentoo, suse, redhat, centos, rocky linux, almalinux and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haproxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail, kubernetes Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   krunalcp
Πρόσλαβε τον/την   krunalcp

  krunalcp krunalcp

  India $25 USD / ώρα
  Top 1% Freelancer, Website Mobile App, Full Stack.
  India
  ★ Building state-of-the-art, high performance, easy to use websites and applications is truly a PASSION of mine ★ ➤ Our Technology Stack:- ⟶ Web: Ruby, Java, Ruby on Rails, Php, Asp.net, C#, Django, Flask, WordPress, Laravel, ⟶ AIML, Machine learning, Python, VR, AR ⟶ BigBlueButton, Greenlight ⟶ Mobility:...
  ★ Building state-of-the-art, high performance, easy to use websites and applications is truly a PASSION of mine ★ ➤ Our Technology Stack:- ⟶ Web: Ruby, Java, Ruby on Rails, Php, Asp.net, C#, Django, Flask, WordPress, Laravel, ⟶ AIML, Machine learning, Python, VR, AR ⟶ BigBlueButton, Greenlight ⟶ Mobility: Android, iOS, ReactNative, Flutter, Unity ⟶ DB: Oracle, MySQL, PostgreSQL, Mongodb, HANA, Redis ⟶ Frontend: Angular.js, React.js, Bootstrap, jQuery, HTML5, CSS3 ⟶ Design: Photoshop, illustrator, Figma, ⟶ UI/UX, ⟶ Server: AWS, Azure, Apache/Ngnix, Passenger, Unicorn, Capistrano, Heroku, Digital Ocean, Linode. ⟶ APIs: SOAP, REST API ⟶ Search Engine: Solr, Elastic, Sphinx ⟶ Payment Gateways: Paypal, Stripe, Apple Pay, Amazon, PayU ⟶ Other: Agile, Social Media Integration, RabbitMQ, Website & Server Maintenance, etc ✅ FREE CONSULTATION: Let's talk about your project to see if we are a good fit for each other. Or at least I may have suggestions that can be helpful to your project. Drop me a line and we shall convert your ideas into a ready-to-use product! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την krunalcp
 • Πρόσλαβε τον/την   cupertinovw
Πρόσλαβε τον/την   cupertinovw

  cupertinovw cupertinovw

  United States $46 USD / ώρα
  Your Ideas Implemented
  United States
  Lambodar Inc, Cupertino, California Summary: More than 7 years programming and application development experience Proficient in: AJAX, JavaScript,PHP,Perl,Java, Ruby on Rails,C#,C++,Shell Scripting,Python,Objective C, Struts,J2EE,Tomcat,Apache, iPod,iPad,Android. #Education *Master of Computer Applications (M.C.A.)...
  Lambodar Inc, Cupertino, California Summary: More than 7 years programming and application development experience Proficient in: AJAX, JavaScript,PHP,Perl,Java, Ruby on Rails,C#,C++,Shell Scripting,Python,Objective C, Struts,J2EE,Tomcat,Apache, iPod,iPad,Android. #Education *Master of Computer Applications (M.C.A.) | JNU # Area of Expertise *Linux, Centos, Redhat, Amazon EC2, Cloud Computing, Hadoop *Windows server 2003, Windows XP *MySQL, SqlServer 2005, 2000 *PHP,C,C+,C#,Perl,Ruby,VB, , Shell Scripting, , Actionscript,java, xml,xslt,phython *Javascipt,CSS, Mootools,JQuery,Prototype,YUI *Seagull, , .NET 2.1, .NET 3.x, CakePHP, Rails, QCodo *Asterisk *JBoss, Apache,Hadoop,Lucene,Tomcat,LDAP *Flash,Photoshop,Dreamweaver,Expression Studio *Mobile: iPhone, iOS, Android, PhoneGap, Titanium *Networking: openNMS,Zabbix,Nagios *System Admin: Rackspace, AWS,S3,cloud,VPS *Frameworks: Django, RoR, Ruby on Rails,MVC λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cupertinovw
 • Πρόσλαβε τον/την   soramaru
Πρόσλαβε τον/την   soramaru

  soramaru soramaru

  Japan $50 USD / ώρα
  Professional
  Japan
  As a well-qualified Full Stack Developer, I am familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements, Handles any part of process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities offering over 5 years of related...
  As a well-qualified Full Stack Developer, I am familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements, Handles any part of process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities offering over 5 years of related experiences. Please check my Skill set Backend - Node.js, Laravel, Python/Django Frontend - React.js/Next.js, Vue.js, Angular Mobile - React native, Flutter, Swift Database - MySQL, PostgreSQL, MongoDB Cloud Services - AWS S3/Cognito/EC2/DynamoDB, GCP Project Management & DevOps - Jira, Trello, Docker, Heroku, GitHub, GitLab, Bitbucket Architecture Engineering : Blender, 3D MAX, AutoCAD, SolidWorks and Maya (Perfect Blueprint) Extra: Japanese - English Translation, Data Entry Three.js, Babylon.js, D3.js and React Three Fiber for WebGL! Rich experience in Unity 3D and Unreal Engine. I enjoy working remote and I am aware of the importance of good communication. I have good verbal and written English and I always try the best to communicate more clearly and more frequently. I have a proactive availability: 6 days a week, 8+ hours a day for work, 12+ hours a day for communication. I have very flexible working times. If my skills and experience match your requirements, please reach me out. Best Regards Koutarou W λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την soramaru
 • Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs
Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ώρα
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aistechnolabs
 • Πρόσλαβε τον/την   adeelpirzada
Πρόσλαβε τον/την   adeelpirzada

  adeelpirzada adeelpirzada

  Pakistan $30 USD / ώρα
  ✅ Microsoft Certified | DotNet | C# | Python | A.I
  Pakistan
  ✺ With over 8 years of experience in software development, I help my clients get what they want, and you can expect the same. ✺ I am presently situated in Islamabad, Pakistan, a city adorned in lush greenery and embraced by majestic mountains, fostering a natural environment that inspires creativity and innovative...
  ✺ With over 8 years of experience in software development, I help my clients get what they want, and you can expect the same. ✺ I am presently situated in Islamabad, Pakistan, a city adorned in lush greenery and embraced by majestic mountains, fostering a natural environment that inspires creativity and innovative thinking. I have been a Microsoft Certified Solution Developer Twice. ✺ I've effectively partnered with and assisted startups in transforming their groundbreaking ideas into reality. Within my portfolio, you'll find a strong array of projects spanning Machine Learning Applications, Internet of Things (IoT) Applications, Hybrid Mobile Applications, and Business Analytics Applications. ✺ My main technological expertise revolves around Python and the Dot Net Core Stack, with additional proficiency in Nodejs, React, and Flutter. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adeelpirzada

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""