Apache Solr Developers Για Πρόσληψη

 • Apache Solr
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 10 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   AddWebSolution7
Πρόσλαβε τον/την   AddWebSolution7

  AddWebSolution7 AddWebSolution7

  India $18 USD / ώρα
  Offshore Development: Web | Mobile | Cloud
  India
  Hello/Bonjour/Vitayu, Welcome to our profile! We are a seasoned team with over 12+ years of experience in website designing, development, and maintenance, specializing in multiple domains. Our dedication to excellence has earned us a remarkable reputation in the industry. **Why Choose Us:** - We prioritize effective...
  Hello/Bonjour/Vitayu, Welcome to our profile! We are a seasoned team with over 12+ years of experience in website designing, development, and maintenance, specializing in multiple domains. Our dedication to excellence has earned us a remarkable reputation in the industry. **Why Choose Us:** - We prioritize effective communication, and to achieve this, we provide a dedicated resource as a 'single point of contact' for all your project needs. **Our Technical Expertise:** Our skills encompass a wide array of technologies, including: - PHP - WordPress - DevOps - React, ReactJS - NodeJS - VueJS - Laravel - Drupal - SEO - SilverStripe - .Net - OctoberCMS - Python - SaaS - Flutter - Mobile Development: iOS and Android **Industry Recognition:** We are proud members of NASSCOM, an Acquia partner, and a certified ISO Company, which attests to our commitment to quality and reliability. **Our Contributions to StackOverflow:** You can check out our active participation in the developer community on StackOverflow here: [Link to StackOverflow Profile] **Client Satisfaction:** We believe in creating happy clients. Take a look at some of our success stories and satisfied customers here: https://goo.gl/wjaoN8 **Flexible Payment Terms:** We understand that each project is unique, and as such, we are open to flexible payment terms to accommodate your specific requirements. Thank you for visiting our profile. We look forward to the opportunity to collaborate with you and deliver exceptional solutions for your projects/requirement. Best regards, Ashish - AddWeb Solution λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AddWebSolution7
 • Πρόσλαβε τον/την   protovosolutions
Πρόσλαβε τον/την   protovosolutions

  protovosolutions protovosolutions

  India $30 USD / ώρα
  PHP|Laravel|CI|Wordpress|EMS|Accounting|Tax|VA|SMM
  India
  Protovo crafts web, mobile, apps and provide professional marketing services that get results. Our Services: # Technology solutions
 - Web & Enterprise Portal, CMS, eCommerce Solutions, Mobile Apps, On-Demand Marketplace MVP, UI/UX Design, Quality Assurance, Application Support, Software-As-A-Service - HTML 5,...
  Protovo crafts web, mobile, apps and provide professional marketing services that get results. Our Services: # Technology solutions
 - Web & Enterprise Portal, CMS, eCommerce Solutions, Mobile Apps, On-Demand Marketplace MVP, UI/UX Design, Quality Assurance, Application Support, Software-As-A-Service - HTML 5, CSS3, Bootstrap, Ajax, jQuery, Sass, Less, Tailwind, Material UI, PHP, Laravel, Codeigniter, Symfony, CakePHP, Phalcon, Zend, Yii, Python, Django, Flask, Wagtail, DjangoCMS, Oscar, Ruby on Rails, Sharetribe, Spree, NodeJs, AngularJs, ReactJs, VueJs, ExpressJs, ChartJs, d3Js, LeafletJs, Android, IOS, Kotlin, Flutter, React Native, PWA, Java, Asp.net, Figma, Adobe XD, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, MariaDB, SQLlite - CMS Osclass, Wordpress, Drupal, Moodle, Joomla, ExpressionEngine, OctoberCMS - eCommerce Opencart, Prestashop, Magento, Shopify, Bagisto, Shopware, WooCommerce, nopCommerce, CS-Cart, SpreeCommerce - Cloud & DevOps AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, Amazon S3, Amazon Lambda, Amazon DynamoDB, Ansible, Docker, Kubernates, Hostinger, GoDaddy, BlueHost, Hostgator - QA & Testing Manual testing, Selenium, Appium, Katalon, PHPUnit, ApacheJmeter, Jasmine, JUnit5, nUnit, Postman, Swagger - EMS Prefex CRM, Rise CRM, Grow, Krayin CRM, vTiger, Dolibarr, Suite CRM, Odoo, Lite HRM, Concord, CMMSGo, Acculance, WorkTick, Stockifly, PayDay, ERPGo, ZiscoERP, WorkSuite, PipeX CRM, TaskHub, NexoPOS - Codecanyon Script Customization # Business Management
 - Accounting and bookkeeping, Financial Reporting, Audit and Assurance, Taxation, Financial Planning and Analysis, Legal Compliance, Back-office Operations, Market Research, Survey, Reporting, Data Entry and processing, Data Cleansing, Data Classification, Data Conversion, Catalog Processing, New Business Services, Customer Support, Virtual Assistant, General Assistant, Remote Assistant # Sales & Marketing
 - Lead Generation, SEO | SMM | SEM, Online Bidding, Contact Finding, Demand Generation, Email Marketing, Appointment Setting, eCommerce Marketing, Proposal Writing - Google Tag Manager, Google Analytics, Google Adwords, Facbook Pixel, Instagram Ads, Youtube Ads, MOZ, Semrush, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Canava, HubSpot, HootSuite, GTmetrix, Google Search Console, ahrefs, Google keyword Planner, Google Page Speed, Google trends, Yelp, Hunter, Buffer, Grammarly, Bingads, Napier, Leadfeeder At Protovo, we don't just provide services; we deliver solutions that empower your business for sustained success. Partner with us, and let's embark on a journey of innovation and growth together. Your vision, our expertise – the perfect formula for transformative success in the digital landscape. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την protovosolutions
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems + distros: debian, ubuntu, gentoo, suse, redhat, centos, rocky linux, almalinux and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haproxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail, kubernetes Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   amiteshojha
Πρόσλαβε τον/την   amiteshojha

  amiteshojha amiteshojha

  India $40 USD / ώρα
  Linux Windows Aws Azure Google Oracle Cloud Expert
  India
  Certified Server & Cloud Professional with more than 10 years of solid expertise. I have Linux, UNIX, Devops, AWS, Oracle Cloud, AZURE, Google Cloud, Vmware, Openstack, Oracle Apps, DB and Windows Services expertise. Expert in resolution of Server services issues, Cloud issues, Live IT problems troubleshooting and...
  Certified Server & Cloud Professional with more than 10 years of solid expertise. I have Linux, UNIX, Devops, AWS, Oracle Cloud, AZURE, Google Cloud, Vmware, Openstack, Oracle Apps, DB and Windows Services expertise. Expert in resolution of Server services issues, Cloud issues, Live IT problems troubleshooting and fix with RCA. Expert in doing all types of server, Websites and Mail migration. Expertise on setup/configuration/Architect of Amazon web services(AWS), Oracle Cloud(OCI), Azure, Google, Digitial Ocean or almost all clouds. Mail Servers Expertise on Zimbra, Microsoft Exchange, Office 365 -- Setup, Configuration, Migration on Enterprise level. Web Hosting Panel WHM/Cpanel, Plesk, Postfix, Exim, Zimbra Mail Server, Windows Exchange, IIS Administration Expertise Web Hosting setup, Install, Administration of WHM/cPanel, Oracle Apex, Nominatim Server, Cacti, Nagios, Zenoss, Nominatim Servers & PHPlist. Migration Services for Zimbra exim Cpanel, Zpanel, Parallels, Mysql, DNS, Database migration on any hosting panel, etc. Great Devops skills with tools like Jenkins, Ansible, Grafana, Prometheus, Terraform etc. Atlassian products like JIRA, JIRA Agile, JIRA Capture, Crowd, Stash, Confluence, Fisheye Bamboo, etc. Certified RHCE/RHCSA/RHCSS RHCVA, Openstack, Oracle Cloud(OCI) Professional & Mirantis Cloud Active Directory Microsoft Exchange Administration I have a great academic background in Linux and Cloud as well as my experience compliments my studies. AS AN ENGINEER, I CAN SAY NOTHING IS IMPOSSIBLE TO IMPLEMENT. FEEL FREE TO CONTACT ME ANYTIME. In addition to this, I look forward to working on your projects in your budget. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amiteshojha
 • Πρόσλαβε τον/την   do366868
Πρόσλαβε τον/την   do366868

  do366868 do366868

  Vietnam $45 USD / ώρα
  VSA-te@m ✔️ Web✔️App✔️Blockchain
  Vietnam
  - App Developer Flutter, Java, React Native, Kotlin, Android -Web Developer MERN-Stack, Laravel, Yii, Vue, Python, Next.js, Php, Ruby on Rails, Blockchain, Web3, cryptocurrency, DeFi -Web Scrapper Node & Python Telegram Bot, Whatsapp Bot, Trading bot, Instagram bot, Mapping, Shopping, Mailing, Excel
  - App Developer Flutter, Java, React Native, Kotlin, Android -Web Developer MERN-Stack, Laravel, Yii, Vue, Python, Next.js, Php, Ruby on Rails, Blockchain, Web3, cryptocurrency, DeFi -Web Scrapper Node & Python Telegram Bot, Whatsapp Bot, Trading bot, Instagram bot, Mapping, Shopping, Mailing, Excel λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την do366868
 • Πρόσλαβε τον/την   avetech2013
Πρόσλαβε τον/την   avetech2013

  avetech2013 avetech2013

  India $30 USD / ώρα
  REST API | AI model builder | Power, openAI, Bard
  India
  I have 5 years of project management and virtual assistance experience in various industries. In my 10 years of IT programming experience working on technology stack - JAVA, wordpress, figma, etc. Tools or software's: Project management tools : Asana, Trello, Jira Email Marketing tools: Active Campaign, MailChimp,...
  I have 5 years of project management and virtual assistance experience in various industries. In my 10 years of IT programming experience working on technology stack - JAVA, wordpress, figma, etc. Tools or software's: Project management tools : Asana, Trello, Jira Email Marketing tools: Active Campaign, MailChimp, SendGrid, Klaviyo eCommerce tools: Helium 10, JungleScout, eRank, Keepa eCommerce portals: Amazon, eBay, Walmart, chewy eCommerce development tools: Shopify, WIX eCommerce dev: AWS , SP API, REST API, Technologies: Java, Python, wordpress CRM Tools: Zoho, Dubsado, Honeybook Accounting Software's: Xero and Freshbooks Ads: Facebook ads, Google ads I have updated skills to AI apps like chatGPT -its plugins, Bard - NLP - PowerBuilder - model creation - openAI API - Generative AI λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την avetech2013
 • Πρόσλαβε τον/την   adeelpirzada
Πρόσλαβε τον/την   adeelpirzada

  adeelpirzada adeelpirzada

  Pakistan $30 USD / ώρα
  I Can Do Magic in DotNet | Python | A.I | React
  Pakistan
  With over 10 years of experience in software development, I help my clients get what they want, and you can expect the same. I am presently situated in Islamabad, Pakistan, a city adorned in lush greenery and embraced by majestic mountains, fostering a natural environment that inspires creativity and innovative...
  With over 10 years of experience in software development, I help my clients get what they want, and you can expect the same. I am presently situated in Islamabad, Pakistan, a city adorned in lush greenery and embraced by majestic mountains, fostering a natural environment that inspires creativity and innovative thinking. I've effectively partnered with and assisted startups in transforming their groundbreaking ideas into reality. Within my portfolio, you'll find a strong array of projects spanning Machine Learning Applications, Internet of Things (IoT) Applications, Hybrid Mobile Applications, and Business Analytics Applications. My main technological expertise revolves around Python and the Dot Net Core Stack, with additional proficiency in Nodejs, React, and Flutter. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adeelpirzada
 • Πρόσλαβε τον/την   cupertinovw
Πρόσλαβε τον/την   cupertinovw

  cupertinovw cupertinovw

  United States $46 USD / ώρα
  Your Ideas Implemented
  United States
  Lambodar Inc, Cupertino, California Summary: More than 7 years programming and application development experience Proficient in: AJAX, JavaScript,PHP,Perl,Java, Ruby on Rails,C#,C++,Shell Scripting,Python,Objective C, Struts,J2EE,Tomcat,Apache, iPod,iPad,Android. #Education *Master of Computer Applications (M.C.A.)...
  Lambodar Inc, Cupertino, California Summary: More than 7 years programming and application development experience Proficient in: AJAX, JavaScript,PHP,Perl,Java, Ruby on Rails,C#,C++,Shell Scripting,Python,Objective C, Struts,J2EE,Tomcat,Apache, iPod,iPad,Android. #Education *Master of Computer Applications (M.C.A.) | JNU # Area of Expertise *Linux, Centos, Redhat, Amazon EC2, Cloud Computing, Hadoop *Windows server 2003, Windows XP *MySQL, SqlServer 2005, 2000 *PHP,C,C+,C#,Perl,Ruby,VB, , Shell Scripting, , Actionscript,java, xml,xslt,phython *Javascipt,CSS, Mootools,JQuery,Prototype,YUI *Seagull, , .NET 2.1, .NET 3.x, CakePHP, Rails, QCodo *Asterisk *JBoss, Apache,Hadoop,Lucene,Tomcat,LDAP *Flash,Photoshop,Dreamweaver,Expression Studio *Mobile: iPhone, iOS, Android, PhoneGap, Titanium *Networking: openNMS,Zabbix,Nagios *System Admin: Rackspace, AWS,S3,cloud,VPS *Frameworks: Django, RoR, Ruby on Rails,MVC λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cupertinovw
 • Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs
Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ώρα
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aistechnolabs
 • Πρόσλαβε τον/την   jatinsehgal19
Πρόσλαβε τον/την   jatinsehgal19

  jatinsehgal19 jatinsehgal19

  India $25 USD / ώρα
  Website & Mobile Ap Development & Marketing Agency
  India
  We are a small and well-tied team of IT professionals providing end-to-end quality website, mobile app development, and marketing services. We strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing,...
  We are a small and well-tied team of IT professionals providing end-to-end quality website, mobile app development, and marketing services. We strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & Digital Marketing. Our Technical Portfolio Includes: * PHP & based CMSs: WordPress, Joomla, Magento, Drupal, PrestaShop, OpenCart, BigCommerce, Typo 3, Concrete 5, and osCommerce, etc... * PHP & based Frameworks: Yii, CodeIgniter, Laravel, CakePHP, Zend, Symphony and Smarty, etc... * MEAN/MERN/MEVN: Mongo, Express, (Angular/React/Vue), Node * ASP.Net: MVC 4/5, C# (Only From Scratch Projects) * Mobile Apps: Objective C, Java, Ionic-Cordova & HTML5-PhoneGap * HTML(5)/CSS(3) & based frameworks like Twitter Bootstrap, Foundation, Less, Ionic * JS & based frameworks like Angular JS, Backbone JS, Ember JS, Ext JS, jQuery, Kendo UI, etc... * Digital Marketing: On-Page SEO, Technical SEO, Off-Page SEO, Paid Marketing Invite me for a Trial Job on Freelancer! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jatinsehgal19

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""