Website Testers Για Πρόσληψη

 • Έλεγχος Ιστοσελίδων
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 501 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   shebkhan2007
Πρόσλαβε τον/την   shebkhan2007

  shebkhan2007 shebkhan2007

  Qatar $20 USD / ώρα
  Flutter, Ionic, Wordpress, PHP, IOS, Android, Node
  Qatar
  Experienced Cross-Platform Mobile Application and Full Stack Developer My skills: Mobile: ➊ Flutter (IOS and Android) ➋ Ionic ➌ Framework 7 ➍ Cordova / Capacitor WordPress: ➊ WordPress Custom theme development ➋ WordPress themes using the Theme builder ➌ Elementor Pro ➍ Custom Plugin development Full Stack...
  Experienced Cross-Platform Mobile Application and Full Stack Developer My skills: Mobile: ➊ Flutter (IOS and Android) ➋ Ionic ➌ Framework 7 ➍ Cordova / Capacitor WordPress: ➊ WordPress Custom theme development ➋ WordPress themes using the Theme builder ➌ Elementor Pro ➍ Custom Plugin development Full Stack Development ➊ Custom Php ➋ Php Frameworks like Laravel and Codeigniter ➌ NodeJs ➍ Angular Js and React JS λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shebkhan2007
 • Πρόσλαβε τον/την   EngrAamirKamal
Πρόσλαβε τον/την   EngrAamirKamal

  EngrAamirKamal EngrAamirKamal

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Senior Full Stack Developer
  Pakistan
  Thanks for visiting my profile! I am Muhammad, a Designer and Full Stack Developer with 10+ years of industry experience, a great Portfolio with a lot of High Quality work, and the fastest Support. We use cutting-edge technology & best practices to create custom sites involving: Graphic Design, Logo Design, Website...
  Thanks for visiting my profile! I am Muhammad, a Designer and Full Stack Developer with 10+ years of industry experience, a great Portfolio with a lot of High Quality work, and the fastest Support. We use cutting-edge technology & best practices to create custom sites involving: Graphic Design, Logo Design, Website Design, Responsiveness, Optimization, Customization, and Integration of demand. We are Experts in HTML/CSS, PHP, MySql, WordPress, CodeIgniter, Laravel, Angular JS, Node JS, Magento, Joomla, Shopify, E-commerce, and WooCommerce. I have skills to manage Hosting, VPS, Linux, AWS, Corporate Networking, Support & Maintenance. WHY HIRE ME? ✓ 1000+ website completed ✓ 100+ mobile apps and games completed ✓ 500+ happy clients worldwide ✓ Full Stack 24/7 support ✓ High quality works with better revision ✓ SEO, Speed, and Security optimized solutions ✓ Fast turnaround within your deadline I do have a team to assist me in Unity3D, Mobile(Android & iOS) Native, and hybrid apps design and development if you need mobile apps along with a web project. Please contact me for discussions and to see my portfolio. Kind Regards! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την EngrAamirKamal
 • Πρόσλαβε τον/την   offshore9006
Πρόσλαβε τον/την   offshore9006

  offshore9006 offshore9006

  India $15 USD / ώρα
  Outsourcing redifined
  India
  Hi There!! Thanks for reviewing our profile. We @ kennedia IT Solutions (www.kennedia.net) believe in adding value for its customers by providing the best environment for innovation and business growth. We offer solutions on following technologies: Open Source - Core Php, OSCommerce, Magento, Drupal,...
  Hi There!! Thanks for reviewing our profile. We @ kennedia IT Solutions (www.kennedia.net) believe in adding value for its customers by providing the best environment for innovation and business growth. We offer solutions on following technologies: Open Source - Core Php, OSCommerce, Magento, Drupal, Joomla, PHP, Woo-commerce, CakePhp, Zend, Yii, Laravel, Word Press, ROR. Microsoft - .Net, C#, Silverlight, MS-SQl, MVC, WebServices, Jquery, Telerik, Devexpress, Umbraco, Kintico CMS, WPF, WCF, Angular. Mobility - Android, iOS, Windows Mobile, PhoneGap, IONIC, SWIFT, Android Studio. Salesforce - Apex code. Web and Mobile Testing - Manual, Automation, Regression, Functional, Performance, Compatibility Our USP: > We are a company with proper escalation matrix and experts to help and through ideas. > We share daily update follow-up call if required. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την offshore9006
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $50 USD / ώρα
  ✔️Server Admin ✔️Linux Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   Timurtem
Πρόσλαβε τον/την   Timurtem

  Timurtem Timurtem

  Russian Federation $25 USD / ώρα
  Senior Developer
  Russian Federation
  I am an expert on the ground of web and mobile development and can do many things related to the job. I am quite adept in coding and in creating applications using client server model including. ************* My Skills ************* -------------------- WEB -------------------- - HTML/CSS - JavaScript, C#, C++ ...
  I am an expert on the ground of web and mobile development and can do many things related to the job. I am quite adept in coding and in creating applications using client server model including. ************* My Skills ************* -------------------- WEB -------------------- - HTML/CSS - JavaScript, C#, C++ - JSP - Python, Web Scrapping - MERN - PHP(Laravel, CodeIgniter) -------------------- OOP & Pattern -------------------- - Java, Spring Boot --------------- Blockchain ------------ - NFT, Ethereum Smart Contract - WEB3.js ------------------ MOBILE ----------------- - Android - Unity3D --------------- E-Commerce ------------ - WordPress - Shopify I am a graduate on Software Engineering. I have intense capability in business related work and those are 1. Organizer and planner of different project 2. Freely attend the deadlines 3. Critically analysis the complex implications related to the job 4. Extraordinary skill of persuading customers of the betterment of the company. I have always been so voted to my work and give my level best to any project I take in hand. Thank you for your attention. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Timurtem
 • Πρόσλαβε τον/την   jayprakashyadav
Πρόσλαβε τον/την   jayprakashyadav

  jayprakashyadav jayprakashyadav

  India $15 USD / ώρα
  Full Stack Web Developer
  India
  Web Developer with 8+ years of experience in WordPress,Joomal,PHP, MYSQL, HTML5, CSS. Simple to complex websites, e-commerce, membership, and portal websites design & development. I provided best quality work to my client. I am an expert in following: * Node.Js * WordPress * Joomla * WP-eCommerce and...
  Web Developer with 8+ years of experience in WordPress,Joomal,PHP, MYSQL, HTML5, CSS. Simple to complex websites, e-commerce, membership, and portal websites design & development. I provided best quality work to my client. I am an expert in following: * Node.Js * WordPress * Joomla * WP-eCommerce and Woo-Commerce * HMTL, xHTML, HTML5 * CSS, CSS3 * PHP and MySQL. * Wishlist (Specially in ecommerce site) * Aweber * Codeigniter * Jquery λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jayprakashyadav
 • Πρόσλαβε τον/την   intellivinay
Πρόσλαβε τον/την   intellivinay

  intellivinay intellivinay

  India $21 USD / ώρα
  Expert QA Testing Lead
  India
  I am a passionate QA / testing professional with vast experience in remote QA of website and mobile apps. I have 7+ years of work experience in Software testing. My work experience includes manual and automation testing of Web and mobile apps. Types of testing I can do: 1. Exploratory Testing 2. Usability Testing 3....
  I am a passionate QA / testing professional with vast experience in remote QA of website and mobile apps. I have 7+ years of work experience in Software testing. My work experience includes manual and automation testing of Web and mobile apps. Types of testing I can do: 1. Exploratory Testing 2. Usability Testing 3. Smoke testing 4. Compatibility Testing 5. Functionality testing 6. Integration testing 7. Cosmetic error testing 8. GUI Testing 9. Cross-browser compatibility testing 10. Regression testing 11. User Acceptance Testing 12. Performance testing I will be available for text, audio, and video chat and discussion with you and your development team. I can give you full confidence that your website is bug-free and user-friendly. Thanks for your time and consideration. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την intellivinay
 • Πρόσλαβε τον/την   shilpigp31
Πρόσλαβε τον/την   shilpigp31

  shilpigp31 shilpigp31

  India $25 USD / ώρα
  QA analyst with 8+ years in manual testing
  India
  • A skilled professional with over 8+ years of experience in the field of Manual Testing. • 3 years of corporate experience starting with Metlife India Insurance, Bengaluru for 1 year, and then Honeywell Technologies, Bengaluru for 2 years. • Around 5 years of experience as a freelancer during which I tested more...
  • A skilled professional with over 8+ years of experience in the field of Manual Testing. • 3 years of corporate experience starting with Metlife India Insurance, Bengaluru for 1 year, and then Honeywell Technologies, Bengaluru for 2 years. • Around 5 years of experience as a freelancer during which I tested more than 10 iOS apps, 4 android apps, 2 Webapp, and 3 Websites. Performed Complete Testing. • Involved in thorough Testing and Design of BestDraft Lease Management Software used in California. • Certified Level - I Tester. • Possesses sound knowledge of SDLC, STLC, and Testing Methodologies. • Performed Android & iOS Mobile Apps Testing, API Testing, Cross Browser Testing, GUI Testing, Functional testing, Regression Testing. • Performed Avionics Testing, Boundary Value Analysis, and developed Automated Scripts for smoke tests on AutoIT tool. • Talent for proactively identifying & resolving problems, ramping up project activities with on-time deliverables, and maximizing productivity. • Demonstrated communication & relationship management skills coupled with exposure in directing cross-functional teams. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shilpigp31
 • Πρόσλαβε τον/την   arfharwinder
Πρόσλαβε τον/την   arfharwinder

  arfharwinder arfharwinder

  India $25 USD / ώρα
  Malware Removal, WordPress, Site Migration Expert
  India
  I offer services in Malware / Virus Removal, Ethical Hacking / Internet Security, WordPress Speed Optimization, Site Transfer, WP Development, Linux Server Administration & Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade. Over the last 9 years, I have worked on 3500+ sites security (Cleaning from Malicious code...
  I offer services in Malware / Virus Removal, Ethical Hacking / Internet Security, WordPress Speed Optimization, Site Transfer, WP Development, Linux Server Administration & Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade. Over the last 9 years, I have worked on 3500+ sites security (Cleaning from Malicious code and hardening Security), 500+ sites transfer, 200+ WordPress sites speed optimization (Delivered results as per Google PageSpeed Insights, GTmetrix) and 200+ SSL Install (HTTP to HTTPS migration). Service Description: 1. Malware / Virus Removal from Sites (Cleaning Hacked Sites) and Computers. 2. Website Security and Maintenance (Implementing future security measures and guiding how to maintain security for the future). 3. Site Transfer/Migrate to New Host / Domain (Any PHP based CMS or custom-coded site). 4. Optimize & Increasing the Speed of WordPress Sites (Popular platforms such as Google PageSpeed Insights, GTmetrix). 5. HTTP to HTTPS migration, SSL Install (WordPress based sites). 6. WordPress (Sites development & troubleshooting). 7. Zen Cart / Drupal / MODX / Moodle / Joomla Upgrade (Upgrade to latest stable version). 8. Server Administrator (Linux / Windows - managing servers). 9. Optimize & Increasing Speed of Windows Operating System Based Computers (Win 7, 8, 10). 10. Penetration Testing (Checking sites for security vulnerabilities). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arfharwinder
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $20 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  We're a top Freelance firm of over 350 highly-skilled professionals who have built programs, apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be...
  We're a top Freelance firm of over 350 highly-skilled professionals who have built programs, apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be thinking that every provider says the same! But for us "Transparency" is the only key for a successful project & we stick to it from the very first day. When you work with us, you’ll get regular progress updates on all aspects of your project. All our work is plagiarism free, and we offer multiple pricing structures to make things as convenient as possible for you. So, if you need help with design, development, enhancement, QA, or any number of other services, reach out today! We’re an open book, and we can’t wait to add you to our client history! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""