jQuery Developers Για Πρόσληψη

 • jQuery / Prototype
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 353 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   asifchaudhry2015
Πρόσλαβε τον/την   asifchaudhry2015

  asifchaudhry2015 asifchaudhry2015

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Preferred & Verified By Freelancer.com
  Pakistan
  WebExert is a premium Development agency that focuses on quality, innovation, & speed. We utilized technology to bring results to grow our clients businesses. We pride ourselves in great work ethic, integrity, and end-results. Throughout the years WebExert has been able to create stunning, award winning...
  WebExert is a premium Development agency that focuses on quality, innovation, & speed. We utilized technology to bring results to grow our clients businesses. We pride ourselves in great work ethic, integrity, and end-results. Throughout the years WebExert has been able to create stunning, award winning applications in multiple verticals while allowing our clients to obtain an overall better web presence. * WEB DESIGN & DEVELOPMENT * MOBILE APPS DEVELOPMENT * E-COMMERCE DEVELOPMENT * FULLY INTEGRATED SERVICE * BRANDING & DESIGN * DIGITAL MARKETING * STRATEGY & CONSULTING * FIVE STAR SUPPORT TEAM λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asifchaudhry2015
 • Πρόσλαβε τον/την   imechosting
Πρόσλαβε τον/την   imechosting

  imechosting imechosting

  United States $70 USD / ώρα
  International Marketing and Engineering Company
  United States
  IMEC's founder is Helgge, a full stack developer with a bachelor's degree in Applied Mathematics and Scientific Computer Programming, based in California, USA. EXPERTISE IN- - AWS, Azure ( expert level ) - Full stack system administration – (CentOS, Cloud Linux, Red Hat Linux managing LAMP stack w/ ModSecurity,...
  IMEC's founder is Helgge, a full stack developer with a bachelor's degree in Applied Mathematics and Scientific Computer Programming, based in California, USA. EXPERTISE IN- - AWS, Azure ( expert level ) - Full stack system administration – (CentOS, Cloud Linux, Red Hat Linux managing LAMP stack w/ ModSecurity, server backups, data recovery, iptables, Varnish, NGINX and CDN) - PHP | JS | CSS | HTML | Ruby | Python | Golang - ReactJS / AngularJS / VueJS / NodeJS ( MEAN, MERN, MEVN) - Wordpress / Joomla / Drupal / Codeigniter / Laravel / Yii - Shopify | WooCoomerce / Prestashop / Magento / Opencart - Django / Flask / RoR - Blockchain developer, specialized in custom cryptocurrency and blockchain based Enterprise solutions - Mobile app development ( ios/android, react-native and flutter ) Why Us? ★ 20+ Years of experience ★ 100% satisfaction assured ★ Wide portfolio of services ★ Technological Excellence across platforms ★ Thoughtful and futuristic software and web development λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την imechosting
 • Πρόσλαβε τον/την   jorgenc223
Πρόσλαβε τον/την   jorgenc223

  jorgenc223 jorgenc223

  Peru $30 USD / ώρα
  Full stack developer
  Peru
  Your success is my success. I always send high quality code and provide 24/7 support. Skills. - Frontend 1. Vue.js(Nuxt.js) 2. React.js(Next.js) 3. Angular, Angular.js 4. Bootstrap/HTML5/SASS/TailwindCSS - Backend 1. C#, .NET, Asp.net 2. PHP, CodeIgniter, Laravel 3. Node.js, Express.js 4. Ruby on Rails ...
  Your success is my success. I always send high quality code and provide 24/7 support. Skills. - Frontend 1. Vue.js(Nuxt.js) 2. React.js(Next.js) 3. Angular, Angular.js 4. Bootstrap/HTML5/SASS/TailwindCSS - Backend 1. C#, .NET, Asp.net 2. PHP, CodeIgniter, Laravel 3. Node.js, Express.js 4. Ruby on Rails 5. Golang 6. Python/Django/Flask - CMS WordPress, Magento - Mobile React Native/Flutter/Swift If you award me I will be so happy and while development period , I will do my best to complete your project perfectly. Regards. Jorge. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jorgenc223
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $75 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   say2shariq
Πρόσλαβε τον/την   say2shariq

  say2shariq say2shariq

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Award Winning Individual Freelancer Among Top 1%
  Pakistan
  Hello, I'm Shariq, and I'm Your Expert Web Developer and Designer! Welcome to My World of Web Innovation With over 7 years of dedicated experience in the dynamic realms of Web Development and Design, I bring a genuine passion for crafting digital experiences that captivate, engage, and succeed. My mission? To...
  Hello, I'm Shariq, and I'm Your Expert Web Developer and Designer! Welcome to My World of Web Innovation With over 7 years of dedicated experience in the dynamic realms of Web Development and Design, I bring a genuine passion for crafting digital experiences that captivate, engage, and succeed. My mission? To deliver exceptional results that are not only swift but also incredibly affordable. I'm committed to the highest standards of quality, and I guarantee your complete satisfaction with every project. Here's why I'm the ideal choice for your next venture: - My Expertise As a highly qualified professional with over 8 years of hands-on experience, I specialize in: - Website Development: Stunning UI/UX Design Mastering HTML5 and CSS3 Harnessing the Power of PHP Crafting Magic with Codeigniter and Laravel Dynamic Interactivity with jQuery Responsive Layouts with Bootstrap Elevating User Experience with JavaScript Embracing Modern CSS Techniques like Bulma.css, CSS Grid, and Flex CSS Embracing Frontend Frameworks like AngularJS, React JS, Vue JS, and Next JS Tailoring WordPress, Shopify, Magento2, Drupal, Bubble, Wix, Webflow, Unity 3D, and Augmented Reality to Your Needs. - Designing: Precision Design with Adobe Illustrator Pixel-Perfect Artistry in Adobe Photoshop Crafting Seamless User Experiences with Adobe XD Enriching Visual Storytelling with Spine2D Exploring 3D Worlds with Blender - Why Choose Me? If you're looking for a winning combination of speed and quality, your search ends here. When you hire me, you unlock: ✅ Rapid Turnaround Times ✅ Stunning, User-Centric Designs ✅ Impeccable Code Craftsmanship ✅ Budget-Friendly Solutions Ready to embark on a digital journey that'll elevate your online presence to new heights? Don't wait! Let's collaborate and bring your vision to life. - Contact Me Today Thank you for considering me as your web development and design partner. Together, we'll create digital magic! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την say2shariq
 • Πρόσλαβε τον/την   RajeshKannnan
Πρόσλαβε τον/την   RajeshKannnan

  RajeshKannnan RajeshKannnan

  India $14 USD / ώρα
  JS, UI|UX, SQL, API, PHP, WP, Shopify, Hosting
  India
  Hey there! I'm a freelancer with expertise in PHP, Laravel, JavaScript, React, and WordPress. I build awesome web applications using PHP and Laravel, making sure they're secure and perform well. When it comes to front-end, I create captivating user interfaces with JavaScript and React. I also specialize in...
  Hey there! I'm a freelancer with expertise in PHP, Laravel, JavaScript, React, and WordPress. I build awesome web applications using PHP and Laravel, making sure they're secure and perform well. When it comes to front-end, I create captivating user interfaces with JavaScript and React. I also specialize in customizing WordPress and developing plugins. I'm a problem-solver with a keen eye for detail. Rest assured, I'll deliver top-notch work within the agreed timelines. Communication and collaboration are my strong suits. As a newbie freelancer, I'm excited to showcase my skills and provide valuable solutions. Let's chat about your project and bring your ideas to life in the coolest way possible! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RajeshKannnan
 • Πρόσλαβε τον/την   sabribaccar71
Πρόσλαβε τον/την   sabribaccar71

  sabribaccar71 sabribaccar71

  Tunisia $40 USD / ώρα
  Software Engineer | Top 3% JavaScript developers
  Tunisia
  Hello My name is Sabri I'm a engineer school graduate with 5 years of experience I specialize in web development We can assist you in getting creative and professional websites for your business our focus is creating quality web application When collaborating with our clients we focus on timely communication and top...
  Hello My name is Sabri I'm a engineer school graduate with 5 years of experience I specialize in web development We can assist you in getting creative and professional websites for your business our focus is creating quality web application When collaborating with our clients we focus on timely communication and top quality work within the deadlines provided by the employers Our Service consist of : - Backend development -Creating Web service (APIs) -Javascript / Typescript -Frontend APIs integration -Angular/ Node J's / React js Highlights: Perfect 5 stars reviews | on-time delivery | Top 3% JavaScript developpers λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sabribaccar71
 • Πρόσλαβε τον/την   starttechno
Πρόσλαβε τον/την   starttechno

  starttechno starttechno

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Think Bigger. Think Sid Techno.
  Pakistan
  Sid Techno is an innovative digital agency that focuses on web & mobile development and custom Cms software. We assist Business leaders to expand hit digital products. Services: ☑️ WordPress Theme Development ☑️ Shopify Themes ☑️ Wordpress & Shopify Plugins ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Node.js,...
  Sid Techno is an innovative digital agency that focuses on web & mobile development and custom Cms software. We assist Business leaders to expand hit digital products. Services: ☑️ WordPress Theme Development ☑️ Shopify Themes ☑️ Wordpress & Shopify Plugins ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Node.js, Typescript ☑️ Core PHP, JQUERY, AJAX ☑️ Custom software development ☑️ Mobile app development: Flutter, React Native ☑️ Graphic Designing ☑️ UI / Ux Design ☑️ Laravel ⭐⭐⭐⭐⭐ Frelancer.com with all 5-star reviews (+160) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την starttechno
 • Πρόσλαβε τον/την   ankurbora7
Πρόσλαβε τον/την   ankurbora7

  ankurbora7 ankurbora7

  United States $50 USD / ώρα
  Full Stack Developer
  United States
  Hello everyone, Do you need a dedicated developer who can help to create your site? My name is Ankur Bora. I'm a full stack developer with 10+ years experience. My intention is to form a trusting working relationship by demonstrating total dedication and commitment to each individual project, no matter the size or...
  Hello everyone, Do you need a dedicated developer who can help to create your site? My name is Ankur Bora. I'm a full stack developer with 10+ years experience. My intention is to form a trusting working relationship by demonstrating total dedication and commitment to each individual project, no matter the size or the difficulty of the task at hand. I believe communication is key to any successful project. My Services: ✔ WordPress plugin ✔ Shopify ✔ CodeIgniter ✔ Laravel ✔ Wix Velo ✔ Webflow ✔ BigCommerce ✔ .NET(Core) based on C# & VB ✔ Xamarin ✔ .NET MAUI ✔ React Native ✔ Flutter ✔ Angular Material/Ionic ✔ Django Admin & Flask ✔ Chrome Extension ✔ Microsoft Office Automation with VBA ✔ Selenium Web Driver ✔ Google App Script ✔ Pro Web Scrap ✔ Automation App like eCommerce auto-checkout ✔ Craft CMS ✔ NopCommerce ✔ Sails.js, Knockout.js, Express.js, Vue.js, React JS, Next.js With ChatGPT api, created many gpt chatbot apps. ✔ Google Tag Manager 4 integration into wordpress and shopify. ✔ Jotform Multi-step website and mobile app These were few of the services I offer, please do not hesitate to ask any question. Feel free to contact me with your project details and any questions. I will be happy to answer your questions and discuss the details of your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ankurbora7
 • Πρόσλαβε τον/την   ramachoon
Πρόσλαβε τον/την   ramachoon

  ramachoon ramachoon

  United States $30 USD / ώρα
  Full-Stack Web Developer
  United States
  ? Hey there! I'm Ramachandran, a passionate Full-Stack web developer with a ?creative mindset and a ?love for coding. With over 10 years of experience, I've had the pleasure of working on numerous projects that have allowed me to showcase my skills and deliver exceptional results. ? As a Full-Stack developer, I...
  ? Hey there! I'm Ramachandran, a passionate Full-Stack web developer with a ?creative mindset and a ?love for coding. With over 10 years of experience, I've had the pleasure of working on numerous projects that have allowed me to showcase my skills and deliver exceptional results. ? As a Full-Stack developer, I specialize in crafting dynamic and interactive websites and web applications. From designing captivating user interfaces to implementing robust back-end functionalities, I thrive on bringing ideas to life in the digital realm. ? My toolbox includes a wide range of technologies such as React/Next.js, Node.js, Vue.js/Nuxt.js, Laravel, MongoDB, MySQL, Python and more. I enjoy leveraging these tools to build seamless user experiences and scalable solutions that leave a lasting impact. ? What sets me apart is my ability to understand both the front-end and back-end aspects of development. This enables me to create harmonious connections between the user interface and the server, ensuring a smooth and efficient user journey. ? I'm a firm believer in continuous learning and staying up-to-date with the latest industry trends. This allows me to incorporate cutting-edge techniques and best practices into my work, resulting in modern and future-proof solutions. ? Collaboration is at the heart of my approach. I love working closely with clients to understand their vision, provide regular updates, and ensure that their requirements are met. Building strong and long-lasting relationships is a priority for me. ? Whether you need a stunning website, a robust web application, or assistance with maintaining and improving your existing project, I'm here to help. Let's connect and discuss how we can create something amazing together! Looking forward to embarking on this exciting journey with you! ✨ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ramachoon

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""