Javascript Developers Για Πρόσληψη

 • JavaScript
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 1639 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and...
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and industry standards ➡️ Upholding a customer-centric approach TECHNOLOGY STACK Our extensive technology stack encompasses: ➡️FRONTEND : PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, Vue.js, React JS, Express.js ➡️BACKEND : PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Java, Ruby on Rails, MVC ➡️CMS : WordPress, Drupal ➡️DB : MySQL, MongoDB, SQL ➡️Mobility : iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ➡️Marketing : SEO & Digital Marketing ➡️Python : Django, Scrapping, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation / API testing, data analysis, pandas, PineScript/trading script ➡️Shop : Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ➡️Servers : Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Cloud Hosting ➡️Games : Unity 2D/3D ➡️Design : UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, FIGMA, LOGO, Photo Editing, App screen designing, wireframe ➡️Version Control: GitHub, GitLab, SVN ➡️AI/ML ➡️Progressive Web Apps (PWA) OUR STRENGTHS We pride ourselves on: ✅ Maintaining regular communication ✅ Providing daily work update reports ✅ Ensuring 100% guaranteed plagiarism-free work ✅ Demonstrating technology/process maturity λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   filipposd
Πρόσλαβε τον/την   filipposd

  filipposd filipposd

  Greece $70 USD / ώρα
  Shopify Expert & Web Dev. | Designer
  Greece
  • Certified Shopify Partner | Custom Shopify development and optimization • Web apps | UI/UX | Frontend | Backend 1. CUSTOM SHOPIFY WORK - Years of experience working on Shopify stores and apps. - 95% of my work is on Shopify. - Partner of over 80 merchants in the U.S., Canada, Australia and Europe, including...
  • Certified Shopify Partner | Custom Shopify development and optimization • Web apps | UI/UX | Frontend | Backend 1. CUSTOM SHOPIFY WORK - Years of experience working on Shopify stores and apps. - 95% of my work is on Shopify. - Partner of over 80 merchants in the U.S., Canada, Australia and Europe, including Shopify Plus stores. Some of my services are theme alterations (Liquid, HTML, CSS, JS), custom apps and API integrations, e-commerce design, UX, speed and conversion optimization, on-page SEO and more. 2. WHY HIRE ME ❌ Tired of cheap solutions that break and lead to wasted time and money? ✅ I'm trusted by hundreds of clients because I put quality first. This includes proper practices, maintainability and support. ❌ Tired of paying for slow work, that drags on and leads to increased costs? ✅ I've been solving challenging problems for years. This experience allows me to work really fast and thus take much less time to deliver. ❌ Tired of recurring problems and no response by the person responsible? ✅ I take testing very seriously. But if a bug is encountered after I complete the project, I'm there and I'll fix it for free. ❌ Disappointed by work that's more like a transaction? ✅ I'm grateful that my clients constantly offer more work to me. This is because I value a good relationship over a transaction. Also: ➕ Not a generalist. My fields of expertise are very specific. This way, I know all about them. ➕ I offer advice when I see that something can be solved in a better way. 3. WEBSITE DESIGN / UX Some of my services: Building responsive websites from scratch, redesigning websites, increasing conversions, optimizing speed, anything HTML / CSS / JS and more. The designs I create are clean, memorable, but most of all serve the client's and the user's goals. You can rest assured that your website will be a balanced and professional combination of content, imagery, typography, colors, shapes. 4. FULL STACK WEB APPS I'm an expert in frontend web app design, React.js, UI/UX / prototypes / wireframes, backend / Node.js, APIs, databases / MongoDB / SQL. I have solid experience in full-stack development with JS. My code is designed and written in a clean, organised, and maintainable style. Other languages include PHP and Python. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την filipposd
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru
Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru

  daydreamsofthiru daydreamsofthiru

  India $15 USD / ώρα
  ❇️✅Top Rated Website & Mobile App Developer✅❇️
  India
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔...
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔ WordPress ➡️DB ➔ MySQL, MongoDB ➡️Python ➔ Django, Flask, Scrapping, Scripting, Odoo, Pandas, Data Analysis, Trading Script (Pinescript) ➡️Mobility ➔ iOS & Android (Flutter, Kotlin, React Native) ➡️Shop ➔ Shopify (Liquid), Woocommerce ➡️Servers ➔ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers ➡️Marketing ➔ SEO + DIGITAL MARKETING ➡️Design ➔ UI / UX Design, Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch, InVision ➡️Game ➔ UNITY 2D / 3D ❇️ WHAT YOU CAN EXPECT ❇️ ➔ Daily Communication With Quick Replies To Messages ➔ Daily Work Update Report On Worked Things Of That Day ➔ Bug-Free Work With Proper Testing As I Know That Client Is Not Tester ➔ Guaranteed Work ➔ Ongoing Support As Needed Bases Sounds interesting? Let's have a quick Freelancer call/chat to discuss your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την daydreamsofthiru
 • Πρόσλαβε τον/την   ArixessDev
Πρόσλαβε τον/την   ArixessDev

  ArixessDev ArixessDev

  Ukraine $40 USD / ώρα
  Chat GPT | Web Dev | Mobile Apps | E-com | CRM
  Ukraine
  Hi, my name is Illya and I'm leading a development team from Ukraine, I can propose: ?15 years of experience in the EU and USA market ⭐️ Successfully delivered 90+ projects ?? Fluent in English ⌚ Long-term support, reliability and maintenance ?Custom solutions that meet the needs of your business By working with...
  Hi, my name is Illya and I'm leading a development team from Ukraine, I can propose: ?15 years of experience in the EU and USA market ⭐️ Successfully delivered 90+ projects ?? Fluent in English ⌚ Long-term support, reliability and maintenance ?Custom solutions that meet the needs of your business By working with me, you will: ● Collaborate with a well-coordinated team that prioritizes quality ● Enjoy tailored solutions, with an emphasis on understanding client needs ● Leave behind the hassle of technical difficulties and time zone differences My main areas of expertise are: ✅ Web: HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, VueJS, AngularJS ✅ Backend: PHP, NodeJS, Python, Java, .NET, Laravel, Django ✅ Databases: MS SQL, MySQL / MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, Aerospike ✅ Mobile: Hybrid & Native development for iOS & Android, Flutter, ReactNative, Swift, Kotlin λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ArixessDev
 • Πρόσλαβε τον/την   andrewnageh
Πρόσλαβε τον/την   andrewnageh

  andrewnageh andrewnageh

  Egypt $100 USD / ώρα
  Web Developer - JavaScript Full Stack
  Egypt
  Expert in Web Development with 7~8 years of experience, Creatively develop your Website, Fix any issues you faced aim: getting you satisfied enough Expertise: ======== Full JavaScript Developer (MEVN) (MERN) === FrontEnd === * Vue.js (Vuetify, Quasar, Nuxt.js [SSR]) -- (SPA) * React.js + React Native (Material...
  Expert in Web Development with 7~8 years of experience, Creatively develop your Website, Fix any issues you faced aim: getting you satisfied enough Expertise: ======== Full JavaScript Developer (MEVN) (MERN) === FrontEnd === * Vue.js (Vuetify, Quasar, Nuxt.js [SSR]) -- (SPA) * React.js + React Native (Material UI, Next.js [SSR]) -- (SPA) * Svelte / Solid.js (Skelton, SUID) * Astro.js * TypeScript * HTML 5 * CSS / CSS3 * Pug.js Template Engine * Preprocessor - (SCSS, SASS) * jQuery === BackEnd === * Node.js (Express, Nest.js, Adonis.js) * PHP with OOP, Laravel (MVC design pattern) * Python === Databases === SQL: MySQL, PostgresSQL noSql: MongoDB Tools: knex.js, prisma.js === Extra Skills === * The ability for creating your dashboard and backend using headless CMS like Strapi, kontent, Sanity * Deal with git * Your favorite CSS framework/utility like a tailwind, bootstrap * Awesome animations (GSAP) * Highly site-responsive * The Ability to create any website from (a to Z) (frontend + backend) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την andrewnageh
 • Πρόσλαβε τον/την   rajat07me
Πρόσλαβε τον/την   rajat07me

  rajat07me rajat07me

  Bangladesh $35 USD / ώρα
  Content & Web Developer | SEO & Digital Marketer
  Bangladesh
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality...
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality creative services that had the power to transform the web space, I incorporated SEOPage1 in 2013. Over time, SEOPAGE1 has broadened the domain of its services into the following fields: Content Writing Web Designing and Developing Graphics Design Search Engine Optimization How did we become successful? • We created a team of 50 writers, web developers, Graphics designers and marketers in our office located in Dhaka, Bangladesh. • Enforced stringent quality checks on the content produced by our team members. • Formed a pool of researchers with the necessary expertise in various fields to offer dynamic, insightful and well-researched end products to our clients. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rajat07me
 • Πρόσλαβε τον/την   joshiprakash
Πρόσλαβε τον/την   joshiprakash

  joshiprakash joshiprakash

  India $25 USD / ώρα
  Delivering the best quality Web & Mobile Apps.
  India
  We are a dedicated team of over 15 developers, each equipped with extensive hands-on experience across various technology stacks. What truly sets us apart is our unwavering commitment to delivering top-notch code within defined timelines, boasting a success rate of over 90%. Our project development approach is...
  We are a dedicated team of over 15 developers, each equipped with extensive hands-on experience across various technology stacks. What truly sets us apart is our unwavering commitment to delivering top-notch code within defined timelines, boasting a success rate of over 90%. Our project development approach is comprehensive, beginning with the creation of meticulous wireframes and culminating in seamless deployment to production. We go the extra mile by offering post-deployment support, ensuring bug fixes and small feature additions at no extra charge. One of our key strengths lies in assisting clients in selecting the optimal technology stack for their projects. Our experts thoroughly analyze requirements to recommend the best-fit solutions, ultimately enhancing app performance. This personalized guidance is a hallmark of our service, setting us apart in the industry. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την joshiprakash
 • Πρόσλαβε τον/την   Webtechfusion23
Πρόσλαβε τον/την   Webtechfusion23

  Webtechfusion23 Webtechfusion23

  Pakistan $30 USD / ώρα
  PHP| Codeigniter | Laravel | MySQL| WordPress |JS
  Pakistan
  Hello sir! I'm available to start work immediately. I believe that your success is my success and your happiness is my happiness. I'm a Full Stack Web developer with over 12 years of experience in PHP (Core PHP, Codeigniter & Laravel) and Wordpress. I have successfully served more than 1,000 businesses...
  Hello sir! I'm available to start work immediately. I believe that your success is my success and your happiness is my happiness. I'm a Full Stack Web developer with over 12 years of experience in PHP (Core PHP, Codeigniter & Laravel) and Wordpress. I have successfully served more than 1,000 businesses through various freelancing platforms like Upwork and Fiverr. My skill set encompasses a wide range of technologies and platforms, making me a versatile professional capable of handling various development scenarios. Passionate and Serious about my work, I always give 100%. I like sharing my knowledge and learning from others. Here's what I bring to the table: Enterprise Resource Planning (ERP) Software Content Management Systems (CMS) Inventory Management Systems Accounting Management Systems Web Data Analytics Dashboards API Development Web Scraping WordPress Website development WP Plugins eCommerce (WooCommerce/Shopify): Web Security Website Speed Optimization Website Redirection issues My Skills : Core PHP MVC CodeIgniter Laravel JavaScript Wordpress HTML5 CSS 3 jQuery AJAX MySQL MySQLi React JS Node JS Firebase Cronjob Cake PHP FireStore MongoDB Cpanel Web Security React Vue.js Angular.js Node.js: MY PROJECTS: ERP System: https://demopump.munshei.pk Gaming & Gifts: https://bonustienda.com/app WooCommerace: https://sandalirasoterra.it/ WooCommerace: https://joypack.com.mx/product-category/experiencias/ Customize Cart Plugin: https://noblendy.com/cart-2/ Wordpress Website for Movers: https://brightprofessionalmovers.com/ Traverls & Tours: https://pericoripiaotours.com/home-new/ Health & Care: https://atriohomecare.org/ Reach Out and Let's Transform Ideas into Reality Thank you Regards, Aftab Ahmad Full Stack Developer λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Webtechfusion23
 • Πρόσλαβε τον/την   tojisb059
Πρόσλαβε τον/την   tojisb059

  tojisb059 tojisb059

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Web Design & Development | PHP/Wordpress/ Code Igniter | Graphics | SEO/SEM Expert | DB/Server Admin
  Pakistan
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail...
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail Oriented SEO Analyst, keeping up to date on any SEO changes by the major Search Engines & can Develop and Implement innovative SEO strategies to boost Traffic and Performance. Experienced in Keyword and Market Rank Research, SEO content Development, and Marketing content coordination. Specializes in public service Blogs and E-commerce Websites. A Server Administrator with extensive analytical and software experience of investigating, diagnosing and Troubleshooting of Linux and Windows Servers. WHY ME? I know the importance of on-line Business and assure prompt Response, 24/7 Availability, On time Delivery, Fast Turn Around, Unlimited Revisions and excellent communication skills. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tojisb059

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""