Database Administrators Για Πρόσληψη

 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 343 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   bindmission
Πρόσλαβε τον/την   bindmission

  bindmission bindmission

  India $30 USD / ώρα
  Linux Server Expert - with Cloud Computing
  India
  I have 7 years of experience in Linux server management which includes Monitoring, Security, and Optimization. I can handle installation of applications on Linux. I do web hosting support, Website migration and Automation on server platform. I can handle cloud platform setup and Network management. I'm an expert in...
  I have 7 years of experience in Linux server management which includes Monitoring, Security, and Optimization. I can handle installation of applications on Linux. I do web hosting support, Website migration and Automation on server platform. I can handle cloud platform setup and Network management. I'm an expert in Website and e-mail Migration. I also have experience on VMware. Cloud Services: Amazon web services (AWS) , Gcloud , Digitalocean , Scaleway , Azure , Rackspace , Linode etc.... My areas of expertise are: Linux, FreeBSD, Windows, Asterisk, FreePBX, NFS, CIFS, VMware, Xen, LVM, Apache, Nginx, Tomcat, Zimbra, Qmail, Sendmail, Postfix, Exim, LVM in Linux, Jabber, Openfire, FTP, Bind, PowerDNS, Pfsense, IPtables, Zabbix, Nagios, MysQL, LDAP, SquidFreeNAS, IPSEC, OpenVPN, PPTP, L2TP TECHNICAL SKILLS Operating systems: Linux, Windows Protocols: TCP/IP, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, POP, IMAP Application/Web Servers: Apache, Nginx, Litespeed Mail Servers: Postfix, exim, sentmail, zimbra, iredmail λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bindmission
 • Πρόσλαβε τον/την   topchoicenetwork
Πρόσλαβε τον/την   topchoicenetwork

  topchoicenetwork topchoicenetwork

  India $10 USD / ώρα
  24X7 VA Support ~100% Committed Quality Service!
  India
  Hello Everyone! We're a dedicated team of professionals, well experienced in Facebook Advertising, Lead Generation, Data Entry, Product Listings, Online Research, and LinkedIn Prospecting. *Facebook Ads for Real Estate Agents: We set Pre-Qualified Appointments on our RE partners calendars... No more chasing down...
  Hello Everyone! We're a dedicated team of professionals, well experienced in Facebook Advertising, Lead Generation, Data Entry, Product Listings, Online Research, and LinkedIn Prospecting. *Facebook Ads for Real Estate Agents: We set Pre-Qualified Appointments on our RE partners calendars... No more chasing down "LEADS"! We helping "Real Estate Agents" to explode their businesses by generating "Pre-qualified Sellers/Buyers leads using laser targeted Facebook Ads! Imagine this. You wake up and see that you already have 5 appointments scheduled for the day! These appointments were scheduled automatically while you were sleeping by people looking to buy or sell their home. Could you handle an extra 2,3,4 maybe even 8 listings per month? *Facebook Ads for eCommerce stores: We help online stores to generate 7-figures in sales and profit with unbelievable ROAS with Facebook Ads. Key Steps: *Competitor Research *Audience Targeting *Re-targeting *Lookalike Audiences *Account Audit *Campaign Quality Assurance A quick highlight on our other experiences and skill sets: *Data Entry: We are well experienced in "entering and processing data" on all major CRMs, Development Platforms, Account Software, Communication Apps and other web tools. We have mainly worked with Real Estate, eCommerce and IT Industry! *Product Listings: We help you list products with unique SEO focused titles, descriptions and high quality images. We're well familiar with eBay, Etsy, Shopify, Woo-Commerce and all other major marketplaces plus online store platforms. *Online Research: Leave all your stressed and overwhelming "Web Research" tasks on us. We will manage all your Web Research requirements whether it's searching companies information, finding their key person's contact information or researching about products and services. *LinkedIn Prospecting: We help you connect with targeted people on LinkedIn with personalized chain of follow up messages and automate the complete prospecting and qualifying process. *Lead Generation: Want to find specific people in targeted industry? Relax, we do all that for you by researching targeting companies and find their key person's contact information including their LinkedIn profile URLs. We're open for any short-term or long-term project depending on your requirements. We can also fix pay per task instead of Hourly payments. We have successfully completed over 500+ projects in past 7 years on other platforms and business networking sites. Our top priority is to being flexible and result oriented to deliver 100% quality work on time! Let's get in touch to discuss your requirements now :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την topchoicenetwork
 • Πρόσλαβε τον/την   karunakartiwari
Πρόσλαβε τον/την   karunakartiwari

  karunakartiwari karunakartiwari

  India $50 USD / ώρα
  Software Development, Server/Cloud Consultant
  India
  Welcome to My profile Page I am committed to provide "Highest Quality" cost effective services to my clients with 100% satisfaction My area of expertise Support: Server (Linux, Windows) Support, Cloud ( AWS,Azure,Google Cloud ,DigitalOcean,Oracle Cloud etc) infrastructure implementation, Hosting Support, Mail...
  Welcome to My profile Page I am committed to provide "Highest Quality" cost effective services to my clients with 100% satisfaction My area of expertise Support: Server (Linux, Windows) Support, Cloud ( AWS,Azure,Google Cloud ,DigitalOcean,Oracle Cloud etc) infrastructure implementation, Hosting Support, Mail server Setup(Zimbra,MS Exchange,postfix) Web: ASP.net,MVC Node, React, PHP, Laravel, Python, Ruby on Rails, JavaScript, jQuery, CSS , AJAX So, do Inquiry, comment or give suggestions, as your feedback is valuable for me, and your input will help me to Server you Better! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την karunakartiwari
 • Πρόσλαβε τον/την   nicrosoft
Πρόσλαβε τον/την   nicrosoft

  nicrosoft nicrosoft

  Pakistan $30 USD / ώρα
  .NET | PHP | PYTHON | ANDROID | IOS | eCommerce|WP
  Pakistan
  ⭐ In Top 4% freelancers at freelancer.com. ⭐ ⭐ WHAT DO WE DO? We provide the best quality development services by using both conventional and latest approaches with the fastest delivery. We shape the ideas of our clients to develop high-technology Web & Apps. ● We offer productive and highly engaging web...
  ⭐ In Top 4% freelancers at freelancer.com. ⭐ ⭐ WHAT DO WE DO? We provide the best quality development services by using both conventional and latest approaches with the fastest delivery. We shape the ideas of our clients to develop high-technology Web & Apps. ● We offer productive and highly engaging web development solutions for your custom business needs. ● End-to-end mobile development solutions for consumer facing apps and enterprise environments. ● The scalable QA approach to optimize the structure, stability, and growth of software/web. ● Our UI/UX designers create web and mobile user interfaces that ensure great user experience. ● Our vast experience has given us a solid foundation to Design, Build and Deliver quality mobile games across multiple platforms. ⭐TECHNOLOGIES & TOOLS THAT WE USE? ● ASP.NET MVC, Core All Versions ● Blazor ● MSSQL Server, MySql ● Angular.Js, Node.Js ● ReactJs, React Native ● Python and Django ● PHP all Frameworks ● CMS, WordPress ● HTML5, CSS3, Bootstrap4 ● C# ● Unity 3D for Game Development ● QA Testing ● SEO, ASO, Digital Marketing and Content Writing ● Adobe Photoshop & Illustrator for Designing purposes. ● Web Design ● Mobile App Design ● Logo design ● Graphic Design ● Business Cards ● Flyer design ● T-Shirts design ● Illustration ● Banner designing ● Brochure design ● Icon Design ● Package Design ● Book Cover ⭐ WORKING STYLE ● Agile based project management. ● Full-time developers (40+ hours per week) ● Our team accompanies you at each development step and keeps you informed about every segment. Once completed, following up is certainly much crucial step to collect feedback and to ensure if anything needs fixing, it is done right there. ⭐ COME AND VISIT US ● Feel free to contact us to get the best custom web & software development to remove roadblocks in your way to business efficiency. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nicrosoft
 • Πρόσλαβε τον/την   bestworkontime9
Πρόσλαβε τον/την   bestworkontime9

  bestworkontime9 bestworkontime9

  India $15 USD / ώρα
  Laravel,Magento,Woo Commerce,CI&Android Expert !!
  India
  Ranking in TOP 2% OF FREELANCERS Community !! Hello, I am Individual Experienced Web Developer, work with a Highly Experienced IT professionals team having rich experience in Design and Development. Work in open source programming and developing innovative solutions on a range of platform including...
  Ranking in TOP 2% OF FREELANCERS Community !! Hello, I am Individual Experienced Web Developer, work with a Highly Experienced IT professionals team having rich experience in Design and Development. Work in open source programming and developing innovative solutions on a range of platform including Magento,WordPress,WooCoomerce, prestashop, Core PHP, MySQL. Much experience in Woo-Commerce Customization and Custom Plugin Modification at any level. Strengths: 1) have a total programming experience of over 9 years 2) take pride of my 5.0/ 5.0 rating, 3)100% completion rate, 4)99-100% on-Budget 5)100% on-time completion with 15% Repeat Hire Rate 6) work with team, and strictly bite only what I can chew! No fake promise...ever! 7) use most instant messengers for speedy communication 8) daily progress updates I am working in India in UTC/GMT +5:30 hours time zone and works 8 - 10 hr/day. If you have any new business requirement from Scratches then it's the ever best destination for you. If you have any requirement ,just check your private message box and share the requirement with me and get solution Instantly to over from it. You can also Hire me from the Hire Me Button on Freelancer profile to discuss your project requirement with me to make things live in web world. Thx! Govind Sharma λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bestworkontime9
 • Πρόσλαβε τον/την   WhizPool
Πρόσλαβε τον/την   WhizPool

  WhizPool WhizPool

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Mobile Apps, Big data, Cloud and Web consultants.
  Pakistan
  Whizpool is a Software Outsourcing and Consulting Company. Our strength lies in our domain expertise, strong industry understanding, highly experienced and a diverse team with an emphasis on continuous up gradation of skills and technologies to provide world class services. We are one of Top 5 Mobile Apps developer...
  Whizpool is a Software Outsourcing and Consulting Company. Our strength lies in our domain expertise, strong industry understanding, highly experienced and a diverse team with an emphasis on continuous up gradation of skills and technologies to provide world class services. We are one of Top 5 Mobile Apps developer here at Freelancer.com. Our services include 1. Mobile Apps 2. Cloud Computing / DevOps 3. Enterprise Web Apps. 4. Database Consultancy (SQL and NoSQL) 5. WebRTC. 6. UI / UX Services Out biggest asset is our commitment to deliver and that has resulted in solutions that have been serving millions of users on both Web and Mobile. We are not business development managers that know nothing about software. Instead, we all are technical software developers that strive for giving best quality products and are proud of our work. This is why when you contact us, you can be sure we will not be giving promises we can't deliver. Look forward working together λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WhizPool
 • Πρόσλαβε τον/την   george1205
Πρόσλαβε τον/την   george1205

  george1205 george1205

  United Kingdom $80 USD / ώρα
  Full Stack Expert Developer
  United Kingdom
  A veteran in the field of technology with over 10 years of experience as a programmer and 7 years of professional experience as a web development expert. An expert in PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS as well as Laravel, CakePHP, Codeignitor. As a full stack developer I can help you find your way around any web...
  A veteran in the field of technology with over 10 years of experience as a programmer and 7 years of professional experience as a web development expert. An expert in PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS as well as Laravel, CakePHP, Codeignitor. As a full stack developer I can help you find your way around any web development project. I can work as a developer on a team, or I can work as a lead developer or senior developer or even as your CTO with my nearly two decades of management experience. I started programming computers when I was eight years old, and, over the last 17 years, I've realized that I am, well, a programmer. That said, I do have the "people skills" necessary to remain competitive in the world of programming. When needed, I'm a "sit in the corner and program til the wee hours of the morning geek"... otherwise, I'm just a "fun to talk to, easy to get along with normal person". λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την george1205
 • Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017
Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017

  kaindo2017 kaindo2017

  Kenya $15 USD / ώρα
  Research && technical Report writer
  Kenya
  I am Guru in Basic and advanced research writing, Essay writing, SEO articles, technical writing, Editing, proofreading, Report writing to name but a few. If you have technical papers in computer science, finance, Statistics, Economics Do not hesitate to Ping on me, I have written more than 500 papers. History speaks...
  I am Guru in Basic and advanced research writing, Essay writing, SEO articles, technical writing, Editing, proofreading, Report writing to name but a few. If you have technical papers in computer science, finance, Statistics, Economics Do not hesitate to Ping on me, I have written more than 500 papers. History speaks about itself. I have knowledge in All referencing citation like APA, Harvard, MLA, IEEE etc. I will provide Excellent work for you and surely you will never regret, thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kaindo2017
 • Πρόσλαβε τον/την   Markoradoj
Πρόσλαβε τον/την   Markoradoj

  Markoradoj Markoradoj

  Serbia $35 USD / ώρα
  Web & Mobile App Developer
  Serbia
  Thanks for my visiting profile. My name is Marko who have 8 more years web development experiences. ✅ Good Services : ◆ Web App Wizard ◆ Clean Maintainable Code ◆ Guarantee Results ◆ Long Term Relationship ◆ Reasonable Price ✅ Talented My Skills ◆ Web Programming • CodeIgniter, Laravel, cakePHP, Wordpress • PHP,...
  Thanks for my visiting profile. My name is Marko who have 8 more years web development experiences. ✅ Good Services : ◆ Web App Wizard ◆ Clean Maintainable Code ◆ Guarantee Results ◆ Long Term Relationship ◆ Reasonable Price ✅ Talented My Skills ◆ Web Programming • CodeIgniter, Laravel, cakePHP, Wordpress • PHP, HTML/CSS • JavaScript(Angular/React/Node/Vue) • Database(Mysql/SQLite/Oracle/MongoDB) ◆ iOS/Android app with API development • Hybrid app(IONIC, React Native, Cordova) • Backend API building & Admin Panel ◆ Game Programming • Unity3D • Cosos2D/x At this time, Please give me your chance only once! I will finish your project within a short time and high quality. And then I will never disappoint your expect and give up for your project development until you satisfied! Thanks for your time λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Markoradoj
 • Πρόσλαβε τον/την   ArchnaAdmin
Πρόσλαβε τον/την   ArchnaAdmin

  ArchnaAdmin ArchnaAdmin

  India $20 USD / ώρα
  Bulk Mailing,PowerMTA ,wordpress,ServerManagement
  India
  I have 8 years experience in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations,wordpress, SSL installation, server optimization, etc. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack...
  I have 8 years experience in Linux, WHM/cPanel, Plesk, Exim, Postfix, Power MTA, Interspire, Sendy, SES, Oempro, AWS services, Azure cloud services, Web hosting services, website and email migrations,wordpress, SSL installation, server optimization, etc. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS, RHCVA and Openstack Certifications..... I have experience in Server Setup with security and optimization, Migration, SSL , Nginx etc..... LINUX:- RedHat, Fedora, CentOS, Ubuntu / Debian CLOUD SERVICES:- setup & management..... AWS administration, Google cloud, Linode: APPLICATIONS:- SMTPQmail, Sendmail, Postfix, Power MTA (PMTA), INTERSPIRE, OEMPRO, MAILWIZZ Domain Keys/DKIM, opendkim, Dmarc Aniti Spam/Anti Virus POP/IMAP Web Designing: psd to html template design λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ArchnaAdmin

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""