Angular Javascript Developers Για Πρόσληψη

 • AngularJS
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 398 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru
Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru

  daydreamsofthiru daydreamsofthiru

  India $15 USD / ώρα
  ❇️✅Top Rated Website & Mobile App Developer✅❇️
  India
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔...
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔ WordPress ➡️DB ➔ MySQL, MongoDB ➡️Python ➔ Django, Flask, Scrapping, Scripting, Odoo, Pandas, Data Analysis, Trading Script (Pinescript) ➡️Mobility ➔ iOS & Android (Flutter, Kotlin, React Native) ➡️Shop ➔ Shopify (Liquid), Woocommerce ➡️Servers ➔ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers ➡️Marketing ➔ SEO + DIGITAL MARKETING ➡️Design ➔ UI / UX Design, Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch, InVision ➡️Game ➔ UNITY 2D / 3D ❇️ WHAT YOU CAN EXPECT ❇️ ➔ Daily Communication With Quick Replies To Messages ➔ Daily Work Update Report On Worked Things Of That Day ➔ Bug-Free Work With Proper Testing As I Know That Client Is Not Tester ➔ Guaranteed Work ➔ Ongoing Support As Needed Bases Sounds interesting? Let's have a quick Freelancer call/chat to discuss your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την daydreamsofthiru
 • Πρόσλαβε τον/την   designysoft
Πρόσλαβε τον/την   designysoft

  designysoft designysoft

  India $25 USD / ώρα
  Top Rated Web & Mobile Application Developer
  India
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech...
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech Expertise: * .Net Core, ASP.Net MVC, Web and Desktop Apps, C#, VB) - 14 Years * Php, Laravel, Code-Igniter - 4 Years * Node JS, ReactJs, Angular, Vue, TypeScript, JQuery, Ajax - 6+ Years * Azure, AWS, Google Cloud, Devops. - 3+ Years * Design, Bootstrap 3/4/5, HTML, CSS - 4 Years * Mobile (Android, iOS App (iPhone, iPad) , React Native, iOnic) - 6 Years * Database (MS SQL, MySQL,MongoDB, PostGreSQL) - 10+ Years STRENGTHS: * Daily Communication * Daily & Weekly work / progress update report * Privacy & Data Security * Agile Development Methodology * DEDICATED FULLTIME TEAM * Flexible MODEL (Fixed + Hourly) * Many more... -More Flexible Every field of technology and trends λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την designysoft
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and...
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and industry standards ➡️ Upholding a customer-centric approach TECHNOLOGY STACK Our extensive technology stack encompasses: ➡️FRONTEND : PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, Vue.js, React JS, Express.js ➡️BACKEND : PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Java, Ruby on Rails, MVC ➡️CMS : WordPress, Drupal ➡️DB : MySQL, MongoDB, SQL ➡️Mobility : iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ➡️Marketing : SEO & Digital Marketing ➡️Python : Django, Scrapping, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation / API testing, data analysis, pandas, PineScript/trading script ➡️Shop : Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ➡️Servers : Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Cloud Hosting ➡️Games : Unity 2D/3D ➡️Design : UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, FIGMA, LOGO, Photo Editing, App screen designing, wireframe ➡️Version Control: GitHub, GitLab, SVN ➡️AI/ML ➡️Progressive Web Apps (PWA) OUR STRENGTHS We pride ourselves on: ✅ Maintaining regular communication ✅ Providing daily work update reports ✅ Ensuring 100% guaranteed plagiarism-free work ✅ Demonstrating technology/process maturity λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   SuxrobGM
Πρόσλαβε τον/την   SuxrobGM

  SuxrobGM SuxrobGM

  United States $40 USD / ώρα
  Senior Software Engineer | .NET | Angular | Blazor
  United States
  As a highly skilled and dependable professional, I bring a comprehensive skill set to web, desktop, mobile, cloud, and game development projects. My experience spans a variety of roles, from addressing scalability issues in production engineering teams to launching innovative applications for startups. I excel in...
  As a highly skilled and dependable professional, I bring a comprehensive skill set to web, desktop, mobile, cloud, and game development projects. My experience spans a variety of roles, from addressing scalability issues in production engineering teams to launching innovative applications for startups. I excel in leading technical teams, streamlining development processes, addressing technical debts, and setting benchmarks for coding best practices. Software skills include: • Languages: C#, Python, JavaScript, TypeScript, PHP, Ruby On Rails • Databases: MS SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis • Frontend: React/Redux, Vue.js, Angular, Blazor • Backend: ASP.NET Core, Node.js, Laravel, CI, WordPress • Others: WPF, MAUI, .NET 6, .NET Core, Entity Framework, SignalR, gRPC, HTML/CSS, Bootstrap, Express.js, Selenium, Unity 3D, RabbitMQ, Docker, Kubernetes, CI/CD, Azure DevOps, PhaserJS, Socket.IO I am available most of the time in a day to discuss and help the employers even after completing the project. So you can knock me anytime to get my assistance. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SuxrobGM
 • Πρόσλαβε τον/την   enervell
Πρόσλαβε τον/την   enervell

  enervell enervell

  Colombia $50 USD / ώρα
  Full-Stack Developer | Top Rated Expert
  Colombia
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building...
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building highly secure platforms and maintaining codebases that are easily testable through unit testing. My extensive knowledge extends to both SQL and NoSQL databases, including Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, and AWS DynamoDB. I have a deep understanding of database design and optimization, which enables me to create efficient and scalable data solutions. In recent years, I've immersed myself in blockchain technology and DeFi, staying at the forefront of this rapidly evolving field. I'm also a proficient user of AWS cloud services for deployment and continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipelines. I've worked with a wide array of AWS services, including but not limited to ECS, EKS, EC2, API Gateway, and Lambda, enabling seamless deployment and scaling of applications. My technology stack is versatile: Frontend: React.js(Next.js and Gatsby.js) and Angular Backend: Java Spring Boot, TypeScript Node.js (Nest.js), PHP Laravel, Ruby on Rails Architecture: Microservices, messaging with Kafka Database: Oracle, PostgreSQL, MongoDB, AWS DynamoDB, Redis DevOps: Docker, Kubernetes, AWS services I'm always eager to learn new technologies and deliver top-notch results. Let's work together to achieve your goals in software development! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την enervell
 • Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives
Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives

  hashonecreatives hashonecreatives

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Full Stack Team | Among Top 1% Freelancers
  Pakistan
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK *...
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK * CMS (WordPress, Shopify) and Customization of Plugins and Apps * HTML, Bootstrap, CSS, JS 2- Web Designing * Figma, Adobe XD, AI, PSD 3- Hybrid Mobile Application * React Native (Android & IOS) * Flutter (Android & IOS) 4- 2D & 2.5 Animations * 2D Explainer, Whiteboard, Isometric, Motion Graphics, Stock Animations 5- Branding * Logo and Stationary Designs, Business Cards, Brochures and Flyers, PPT and Pitch Deck Design We are having an inhouse team of around 200 people covering the above mentioned areas through their vast experience. It has been a couple of year that we have been listed among the TOP 1% FREELANCERS here in this platform with a badge of Preferred Freelancer. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hashonecreatives
 • Πρόσλαβε τον/την   visionvivante
Πρόσλαβε τον/την   visionvivante

  visionvivante visionvivante

  India $25 USD / ώρα
  Fullstack Website & Mobile App Development Company
  India
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our...
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our Technical Portfolio Include: * PHP & based CMSs: WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, Squarespace, Wix, BigCommerce, Typo 3, Concrete 5 and osCommerce etc * PHP & based Frameworks: Yii, CodeIgniter, Laravel, CakePHP, Zend, Symphony and Smarty etc * MEAN/MERN/MEVN: Mongo, Express, (Angular/React/Vue), Node * ASP.Net: MVC 4/5, C# (Only From Scratch Projects) * Mobile Apps: Objective C, Java, Ionic-Cordova & HTML5-PhoneGap * HTML(5)/CSS(3) & based frameworks like Twitter Bootstrap, Foundation, Less, Ionic * JS & based frameworks like Angular JS, Backbone JS, Ember JS, Ext JS, jQuery, Kendo UI etc Invite us for a Trial Job on Freelancer! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την visionvivante
 • Πρόσλαβε τον/την   AhmedWaleed2553
Πρόσλαβε τον/την   AhmedWaleed2553

  AhmedWaleed2553 AhmedWaleed2553

  Egypt $15 USD / ώρα
  REACT | PHP | LARAVEL | WORDPRESS | FULL STACK
  Egypt
  I provide strategic assistance to business leaders in the development of efficacious digital products. ✨ Services ✨ ☑️ UX/UI research & design ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Node.js, Typescript ☑️ Backend development: Python (Django), Node.js, PHP (Laravel) ☑️ Mobile app development: Flutter, React...
  I provide strategic assistance to business leaders in the development of efficacious digital products. ✨ Services ✨ ☑️ UX/UI research & design ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Node.js, Typescript ☑️ Backend development: Python (Django), Node.js, PHP (Laravel) ☑️ Mobile app development: Flutter, React Native ☑️ WordPress development ☑️ Custom software development ☑️ Digital business transformation ☑️ ML, AI ✨ Some Achievements ✨ 1️⃣ Partnered with leading brands and organizations, delivering digital excellence across various industries. 2️⃣ Maintained a 5-star rating across projects, underlining a commitment to quality and client satisfaction. 3️⃣ Recognized for innovative solutions and a client-centric approach, ensuring personalized and effective web development strategies. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AhmedWaleed2553
 • Πρόσλαβε τον/την   tariqs028
Πρόσλαβε τον/την   tariqs028

  tariqs028 tariqs028

  Pakistan $15 USD / ώρα
  100% Jobs Completed with a 5-star rating
  Pakistan
  Hi, ✔ Over 10 years of professional experience as a Full Stack Developer. ✔ Proficient in both frontend and backend development. Why me? ✔ No Upfront Payment ✔ Support even after the complete project ✔ 24/7 Support ✔ Good relation with every client ✔ Expertise in: ● Next.js,Nest.js,React, Angular, Tailwind,HTML,...
  Hi, ✔ Over 10 years of professional experience as a Full Stack Developer. ✔ Proficient in both frontend and backend development. Why me? ✔ No Upfront Payment ✔ Support even after the complete project ✔ 24/7 Support ✔ Good relation with every client ✔ Expertise in: ● Next.js,Nest.js,React, Angular, Tailwind,HTML, HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript, Typescript, and jQuery. ● Mobile Application Android, iOS , react-native, flutter ● Web3, Smart Contract, Meta Mask for decentralized applications. ● Node.js, PHP, and MEAN/MERN stack for robust backends. ● MySQL, MongoDB, and Firebase for strong database skills. ● Laravel, Symphony, Lumen, CodeIgniter, Symfony, and custom MVC frameworks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tariqs028
 • Πρόσλαβε τον/την   lumaraes
Πρόσλαβε τον/την   lumaraes

  lumaraes lumaraes

  Portugal $50 USD / ώρα
  Senior Full Stack Developer
  Portugal
  As a full-stack developer, I have extensive experience in building and maintaining complex web/mobile/desktop applications. I possess a deep understanding of both front-end and back-end technologies, and I am proficient in various programming languages, frameworks, and tools. On the front end, I have experience...
  As a full-stack developer, I have extensive experience in building and maintaining complex web/mobile/desktop applications. I possess a deep understanding of both front-end and back-end technologies, and I am proficient in various programming languages, frameworks, and tools. On the front end, I have experience working with - React(7 years) - Angular(7 years) - Vue(7 years) - TypeScript(7 years) - WordPress(7 years) - JavaScript(7 years) - HTML(7 years) - CSS/SCSS/LESS(7 years) - BootStrap(7 years) I can design responsive and intuitive user interfaces that provide an excellent user experience. On the back end, I have expertise in server-side programming languages like - Node/Express(7 years) - Python/Flask/Django(7 years) - Ruby on Rails(7 years) - Java(7 years) - PHP(10 years) - Laravel(7 years) - MySQL(7 years) - MongoDB(7 years) - PostgreSQL(7 years) I can design and optimize queries to ensure efficient data retrieval. I also have experience working with version control systems like Git and deployment platforms like AWS, Google Cloud, Open AI, ChatGPT, GPT3, GPT4, and Azure. I am proficient in software testing methodologies, continuous integration, and deployment practices, and I can ensure that the application is secure and performant. Here are my previous Websites. https://www.stricker-europe.com/en/ https://www.agenda4pets.com.br/ https://thekon.com.br/ https://w1consultoria.com.br/ As a full-stack developer, I possess strong problem-solving and critical-thinking abilities. I can work independently and as part of a team, and I have excellent communication skills. I am always willing to learn and adapt to new technologies and frameworks, and I am passionate about delivering high-quality software that meets the client's needs. Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την lumaraes

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""