Python Developers Για Πρόσληψη

 • Python
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 1386 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   sajjadtaghvaeifr
Πρόσλαβε τον/την   sajjadtaghvaeifr

  sajjadtaghvaeifr sajjadtaghvaeifr

  United Arab Emirates $50 USD / ώρα
  PhD in Mechanical Engineering AI/simulink
  United Arab Emirates
  I have phd in mechanical engineering from department of bioengineering and robotics from Tohoku university and I lead a team of expert engineering with the following skills: ***** Mechanical engineeing ***** Solidworks Ansys Mechanical design Inventor Autocad Machine...
  I have phd in mechanical engineering from department of bioengineering and robotics from Tohoku university and I lead a team of expert engineering with the following skills: ***** Mechanical engineeing ***** Solidworks Ansys Mechanical design Inventor Autocad Machine design Matlab Simulink Vibration Control Stress analysis ***** Electrical Engineering ***** Signal processing Image processing Power electronic Power transmission lines Kalman filters Electronics Conrol systems Identification ***** Computer engineering ***** Programming with python, Java, cpp, etc. Neural networks deep learning convolutional neural network artificial intelligence object detection web design and development iOS and Android apps λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sajjadtaghvaeifr
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, UAE, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol
 • Πρόσλαβε τον/την   aravinda333
Πρόσλαβε τον/την   aravinda333

  aravinda333 aravinda333

  India $21 USD / ώρα
  Computer Programmer, Software Developer
  India
  I am an experienced C/C++/C# (.NET)/Python/Java/Fortran 90 programmer. I specialize in the development of high performance cryptographic implementations , deep neural networks, desktop application development (both GUI and terminal applications), graphics programming with SDL 2.0 or SFML and OpenGL, network...
  I am an experienced C/C++/C# (.NET)/Python/Java/Fortran 90 programmer. I specialize in the development of high performance cryptographic implementations , deep neural networks, desktop application development (both GUI and terminal applications), graphics programming with SDL 2.0 or SFML and OpenGL, network programming using sockets (both BSD sockets and WinSock), multi threading, system security enhancing applications and writing operating system level code for both Windows and Linux operating systems. I am deeply familiar with the Windows API as well as POSIX API, and I have extensive experience working with intricate projects that use the OpenSSL libraries, libAV (core libraries of ffmpeg), libcurl, GMP and many more! I prefer developing cross-platform code and I also have experience in using MPI (Message Passing Interface) via OpenMPI for distributed computing. I love writing efficient, elegant and portable code, that works in the most efficient way possible. I am also a fluent speaker and writer of the English language. If I take up a project, be assured that it will be done with the utmost level of perfection that will make your heart content! Please check out the heartfelt reviews from my clients to understand more about me. I hope to work with you and manifest success in your challenging projects. Thankyou very much for checking out my profile! May God Bless You :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aravinda333
 • Πρόσλαβε τον/την   hareshkansara00
Πρόσλαβε τον/την   hareshkansara00

  hareshkansara00 hareshkansara00

  India $15 USD / ώρα
  Odoo Customisation | Migration | Support |Training
  India
  Hello, my name is Haresh Kansara. I have been working as a professional odoo developer for 6+ long years now. I also have acquired fame and popularity as an odoo backend + frontend developer. There are hundreds of freelance odoo developer available in the market. I consider myself as the best as in my professional...
  Hello, my name is Haresh Kansara. I have been working as a professional odoo developer for 6+ long years now. I also have acquired fame and popularity as an odoo backend + frontend developer. There are hundreds of freelance odoo developer available in the market. I consider myself as the best as in my professional career and i never unsatisfied client. I have a Master's degree on computer science from the Gujarat Technological University. I have a great expertise in odoo business applications like Point Of Sale, Sales, Purchase, Inventory, Manufacturing, Accounting, HR. I am also very adequate in website related applications like eCommarce, Website HR, Website CRM, Web Forms, Website enhancement, website snippets. I always focus on producing high quality and module-oriented and follows MVC architecture for every odoo modules and strong strategy to build any application. I am very happy to solve any business problems using odoo. That's why i am contributing my knowledge to Odoo Help Forum. I have taken professional training from odoo india and i have company level professional experience. I can help you in: -> Odoo Customisation -> Odoo Implementation -> Odoo Migration -> Odoo Technical / Functional Training -> Odoo Support I have worked on most of odoo application as well as worked on long term projects for different clients - Sales - Purchase - MRP - Inventory - Accounting - HR - Ecommarce - CRM - Project - Point Of Sale - Reports (PDF/XLS/CSV) - Integration Odoo with different platform I believe in hard work and honesty. I am always interested in making long term professional relationships with my clients to ensure that every projects becomes successful. So, if you hire me, I can assure you that you will not regret your decision. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haresh-kansara-50048914b Odoo Forum: https://www.odoo.com/profile/user/1053194 Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Rzixrsib6ovHlxmHHxvv0FBUHvzB-RF λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hareshkansara00
 • Πρόσλαβε τον/την   imagicaworld
Πρόσλαβε τον/την   imagicaworld

  imagicaworld imagicaworld

  India $25 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  India
  Welcome !! I am in Top 100 Freelancers list My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Python (Django) | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 |...
  Welcome !! I am in Top 100 Freelancers list My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Python (Django) | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 | Wordpress | HTML5 I 150+ Mobile Application | 200+ Web Applications | My Android/iOS mobile App expertise- - Uber Style App, Home service app, Package delivery app, Scientific Calculator app, Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - Dating app, water controller app, PhoneGap apps , E learning , Life Style , Quiz app - Google Map/GPS system apps, Restaurant delivery apps, Food ordering app, - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, pregnancy app - Travel apps , Business Advertisement apps We have more than 5 years of experience in Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, WORDPRESS, HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την imagicaworld
 • Πρόσλαβε τον/την   codingcow
Πρόσλαβε τον/την   codingcow

  codingcow codingcow

  United Kingdom $100 USD / ώρα
  Web | Dev | Systems | Security | Automation
  United Kingdom
  Hello and thank you for considering working with me on your project. I am Uli, an experienced web developer with expertise in various programming languages, project management and an extensive background in network and system administration. I am passionate about cyber security, constantly staying updated on the...
  Hello and thank you for considering working with me on your project. I am Uli, an experienced web developer with expertise in various programming languages, project management and an extensive background in network and system administration. I am passionate about cyber security, constantly staying updated on the latest trends. My services include, but are not limited to: * Web and cloud hosting * Development of web apps * Debugging * Code Review * System and Task Automation * Web scraping * Bots * Network performance analysis * Network and System administration (Linux/Windows) * Penetration Testing * Web Security Consultancy * Deployment solutions * Website restoration and recovery * OSINT When accepting your project, I am committed to delivering secure, efficient, and user-friendly solutions that meet your needs exactly. Thank you for taking the time to read through my humble profile. I am looking forward to work with you on your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την codingcow
 • Πρόσλαβε τον/την   innovateNsolve
Πρόσλαβε τον/την   innovateNsolve

  innovateNsolve innovateNsolve

  India $35 USD / ώρα
  AI/ML/Computer Vision-Researcher|Trainer|Developer
  India
  Qualification: PhD in Computer Science Experience: 25 years Skills : Python, Pandas, Numpy, OpenCV, Tensorflow, PyTorch, MATLAB Development: Projects in the domains of Image Processing, Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning etc. Texture Analysis, Human Activity Recognition, Image Classification, Medical...
  Qualification: PhD in Computer Science Experience: 25 years Skills : Python, Pandas, Numpy, OpenCV, Tensorflow, PyTorch, MATLAB Development: Projects in the domains of Image Processing, Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning etc. Texture Analysis, Human Activity Recognition, Image Classification, Medical Image Processing, Object Detection. Pose Estimation, Face and Emotion Recognition Image Processing and Computer Vision with GPU for speedup. Trainer for Python, Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Data Structures, SQL Mentoring and Research Guidance in Computer Vision and Machine Learning λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την innovateNsolve
 • Πρόσλαβε τον/την   anuraggupta131
Πρόσλαβε τον/την   anuraggupta131

  anuraggupta131 anuraggupta131

  India $35 USD / ώρα
  Data | Python | ML | Tableau | PowerBI | Stats.
  India
  *** Professional Experience *** Out of 15 yrs in IT/ software industry, I have worked for over a decade in Data & Analytics field doing Data Science, Machine Learning, Data Engineering, Visualization, etc. During this period, I have worked in these domains --- Supply Chain, Automobile, Manufacturing, Retail,...
  *** Professional Experience *** Out of 15 yrs in IT/ software industry, I have worked for over a decade in Data & Analytics field doing Data Science, Machine Learning, Data Engineering, Visualization, etc. During this period, I have worked in these domains --- Supply Chain, Automobile, Manufacturing, Retail, Healthcare, Hospitality, Education, Human Resources and BFSI. I had the fortune of working with brightest minds in top companies like - Google, Deloitte, amongst others. *** Education *** Degrees earned - MS (IIIT-Hyderabad), MBA (IBS-Hyderabad), BS; High proficiency - Python, C/ C++, Shell Scripting, SQL, Tableau, Power BI, MSBI, Spark, Scala, R tool, SPSS, Excel, AWS, Azure, Streamlit, Heroku. *** Past Work *** Use Cases - Parking slot detector/ Automated Attendance tracker | Customer analytics | Campaign Analytics | Location Analytics/ Site selection | Recommender Systems | Churn Analytics | Price modelling | Market Potential & penetration analysis | Resume Parsing & Shortlisting | Stock Market Prediction Techniques - NLP, Image Processing, Deep Learning, Regression, Classification, Clustering, Data preparation (outlier treatment, missing value imputations etc.), Topic Modeling, Feature engineering (polynomial, log and other functional transformations), Feature selection, Time series, Text Mining & Model interpretation through Decision Trees, Linear Models. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την anuraggupta131
 • Πρόσλαβε τον/την   adityadarji1828
Πρόσλαβε τον/την   adityadarji1828

  adityadarji1828 adityadarji1828

  India $50 USD / ώρα
  Data Analyst | Python | ML | Power BI | Dashboard
  India
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data...
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data workflows. - Python and SQL: Proficient in data manipulation, analysis, and database management. - Power BI/Tableau/Looker: Developing user-friendly, data-rich dashboards for visualizing complex information. - Data Visualization: Presenting data in a clear and visually appealing manner to facilitate decision-making. - AI and Machine Learning: Leveraging artificial intelligence and machine learning techniques to drive predictive analytics and enhance decision-making. - Natural Language Processing (NLP): Analyzing and processing human language data for sentiment analysis, text classification, and more. - Big Data Analysis: Handling and analyzing large datasets to uncover valuable insights and trends. Why Consider Collaborating with Me? ✅ Client Satisfaction: My clients consistently rehire me, with a remarkable 25% rehire rate, and they have this to say: ⭐⭐⭐⭐⭐ "Very responsive and diligent!! Aditya D. did an amazing job for our analysis and we will definitely be reaching out again when we need him!!" - Michael F. ⭐⭐⭐⭐⭐ "Excellent data scientist, very good communication, delivered the project on time. Would highly recommend.." - Jason H. ⭐⭐⭐⭐⭐ "He is a professional Power BI developer. Submits high-quality work on time." - Hubertus V. Let's harness the potential of your data and drive your business toward success. Get in touch with me today to discuss your project needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adityadarji1828
 • Πρόσλαβε τον/την   dexterllait
Πρόσλαβε τον/την   dexterllait

  dexterllait dexterllait

  Philippines $50 USD / ώρα
  Full Stack Web & Mobile App & ML Developer
  Philippines
  I am full stack Web & Mobile App & ML Developer. I have worked for 5+ years in website and mobile app development. In that years I can already say that I am expert in that field. I am a hardworking person, trustworthy, and finish the work immediately. Web: django, node, serverless, react, angular, vue Mobile:...
  I am full stack Web & Mobile App & ML Developer. I have worked for 5+ years in website and mobile app development. In that years I can already say that I am expert in that field. I am a hardworking person, trustworthy, and finish the work immediately. Web: django, node, serverless, react, angular, vue Mobile: Android, ios, react native, ionic ML: tensorflow, keras, pandas, numpy, plotly Thank you in advance for your time and consideration. Hope to work you in soonest as possible. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dexterllait

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""