System Administrators Για Πρόσληψη

 • Διαχείριση Συστήματος
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 179 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   peterdegn
Πρόσλαβε τον/την   peterdegn

  peterdegn peterdegn

  Turkey $25 USD / ώρα
  Server / Network / security architect
  Turkey
  I have 15 years of experience in Linux server management which includes Security, and Optimization. I can handle installation of applications on Linux. I do web hosting and support, Website migration My areas of expertise are: Virtule OS systems: VMware, Xen Application/Web Servers: Apache, Nginx, FTP, Mysql,...
  I have 15 years of experience in Linux server management which includes Security, and Optimization. I can handle installation of applications on Linux. I do web hosting and support, Website migration My areas of expertise are: Virtule OS systems: VMware, Xen Application/Web Servers: Apache, Nginx, FTP, Mysql, PowerDNS, Bind,Cache servers Mail Servers: Postfix, exim, sentmail, zimbra, iredmail, Qmail Security Matter: Pfsense, IPtables, Honeypot, IPSEC, AI firewalls, Test of systems for Dark holes , proxy TECHNICAL SKILLS OS systems: Linux Protocols: TCP/IP, IMAP, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, POP/3 Big enterprise setup, Nodes/loadbalance for end clients there can take all from 6.2m connects pr min and bigger contact me and let me hear your needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την peterdegn
 • Πρόσλαβε τον/την   FranMercedesG
Πρόσλαβε τον/την   FranMercedesG

  FranMercedesG FranMercedesG

  Dominican Republic $40 USD / ώρα
  Ing . Computer Systems
  Dominican Republic
  ● Linux/Unix System Administration - Installation and Configuration Storage: ISCSI, DRBD, GlusterFS, and Ceph. File servers: FTP, NFS, and Samba. Web Server: Apache, Tomcat, and Nginx. Database: MySQL, Postgres, MongoDB Cache & Proxy: Squid, Nginx, and Lusca. Mail Server: Postfix, Sendmail, IredMail, Qmail, and...
  ● Linux/Unix System Administration - Installation and Configuration Storage: ISCSI, DRBD, GlusterFS, and Ceph. File servers: FTP, NFS, and Samba. Web Server: Apache, Tomcat, and Nginx. Database: MySQL, Postgres, MongoDB Cache & Proxy: Squid, Nginx, and Lusca. Mail Server: Postfix, Sendmail, IredMail, Qmail, and Zimbra. Automation: Ansible. Network Services: DNS, NTP, VPN, and DHCP. Identity Authentication: OpenLDAP, and FreeIPA. Security: IPtables, Firewalld, SELINUX Monitoring: Nagios, Zabbix, and Cacti. ● Virtualization and Cloud Computing KVM: Proxmox, RHEV, and OVIRT VMware: VSphere 5.x, VSphere 6.x Cloud: OpenStack Hyper-V ● Networking and Security Firewalls, Routers, Load Balancers: MikroTik, Cisco, Soniwalll and Pfsense. VPN: Management and configure Site-to-Site/VPN-as-Service (L2TP-PPTP/OVPN) ● VoIP Asterisk / Elastix / FreePBX / Issabel Hosted PBX Solutions. Asterisk Security Call Center Solutions (Vicidial,Goautodial). Custom Asterisk Development (PHPAGI,Bash Scripting). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FranMercedesG
 • Πρόσλαβε τον/την   abdofarag2
Πρόσλαβε τον/την   abdofarag2

  abdofarag2 abdofarag2

  Egypt $35 USD / ώρα
  DevOps/Linux Systems Engineer
  Egypt
  - Linux/Unix System Administration - Installation and Configuration OS: RedHat, CentOS, Debian, Suse, Ubuntu, FreeBSD. Storage/File servers: ISCSI, DRBD, GlusterFS, Ceph, FTP, NFS, and Samba Web Server/LB: Apache, Tomcat, Nginx, HAProxy Database: MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MongoDB Mail Server: Postfix, Sendmail,...
  - Linux/Unix System Administration - Installation and Configuration OS: RedHat, CentOS, Debian, Suse, Ubuntu, FreeBSD. Storage/File servers: ISCSI, DRBD, GlusterFS, Ceph, FTP, NFS, and Samba Web Server/LB: Apache, Tomcat, Nginx, HAProxy Database: MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MongoDB Mail Server: Postfix, Sendmail, IredMail, Qmail, and Zimbra. Automation/ Scripting: Terraform, Ansible, Chef, Bash, and Python Network Services: DNS, NTP, VPN, DHCP, OpenLDAP, and FreeIPA Security: Ebtables/Iptables, Firewalld, SELinux, and ClamAV Monitoring: Nagios, Zabbix, Prometheus, and Grafana DevOps: Docker, Git, Jenkins, and Selenium - Cloud Computing and Virtualization KVM: Proxmox, RHEV, and OVIRT VMware: vSphere 5.x, vSphere 6.x Citrix: Xen 6.x, Xen 7.x Cloud: AWS, GCP, Azure, and OpenStack - Containers orchestration Container Orchestration: Docker/Swarm, LXC/LXD, Kubernetes, Openshift. -Networking and Security Networking: good knowledge in subnetting, routing, and switching. Firewalls, Routers, Load Balancers: Mikrotik, VyOS, Zeroshell, and PFsense. VPN: Configure site-to-site VPN /vpn-as-service (L2TP-PPTP, OpenVPN, and Wireguard). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abdofarag2
 • Πρόσλαβε τον/την   monsune
Πρόσλαβε τον/την   monsune

  monsune monsune

  Poland $20 USD / ώρα
  Because there is no substitute for experience.
  Poland
  17+ years of Linux system admin and 3+ years of DevOps experience including but not limited to system scalability and performance, security auditing and hardening solutions, database architecture and administration, networking, advanced Bash, Puppet, Perl, Python and PHP scripting, problem solving, virtual computing...
  17+ years of Linux system admin and 3+ years of DevOps experience including but not limited to system scalability and performance, security auditing and hardening solutions, database architecture and administration, networking, advanced Bash, Puppet, Perl, Python and PHP scripting, problem solving, virtual computing solutions, high availability systems, etc. Have a keen eye for detail. Every job is always done with absolute care and responsibility. Also, strong language skills (speed reader, broad vocabulary, excellent proofreading abilities), bilingual (Polish and English), able to deliver top-notch, 100% manual translations. I have enjoyed translating various docs, books, brochures, articles, websites, videos and software products. Never using any kind of automated translation tools in my work. Always working alone. Never outsourcing my jobs. Never passing any credentials, docs or other data to anyone. My motto: "It always seems impossible until it's done." ― Nelson Mandela λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την monsune
 • Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553
Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ώρα
  Cost Effective & Timely Delivery (TOP 1% Rank )
  India
  Started New Service --- Digitalscreencast.com (Screen recording tool) * Its a screen recording tool that can also provide customer to merge and crop multiple videos and share it with others via google drive link. * It can help users in preventing loss of their recorded videos on this platform. * You can export to...
  Started New Service --- Digitalscreencast.com (Screen recording tool) * Its a screen recording tool that can also provide customer to merge and crop multiple videos and share it with others via google drive link. * It can help users in preventing loss of their recorded videos on this platform. * You can export to MP4 and many more formats. I am providing service on below skills:-  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  Accounting, Bookkeeping, Xero, Quickbooks, Zohobooks, Finance  Linux, Unix  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  Delphi Programming, Ruby2Rail  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Mechnical and FEA(Linear, Non Linear, Thermal and Dynamic , Fatigue analysis in Ansys and hypermesh)  Auto CAD, Auto CAD Architecture, 3D Rendering, REVIT  2D and 3D animation  Data mining and Data analysis  Android and Iphone Development  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations  SEO, SMO, Internet Marketing, Link Building, Backlinks, Google Adwords, Facebook Ads  Logo, Brochure, Flyer, Banner, Package, Book Cover, T-shirt, Infographic, Website Layout and Newsletter Design  Language Translators (French, Spanish, Sweden, Danish.Portuguese, Dutch,German, Indonesian, Italian,Norwegian,Turkish) I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την schoudhary1553
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $50 USD / ώρα
  ✔️Sr. Server Admin ✔️ IT Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   servermaster
Πρόσλαβε τον/την   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ώρα
  Professional IT specialist
  Estonia
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems: debian,ubuntu,gentoo,suse,redhat,centos and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haporxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios,zabbix,cacti,grafana. WAP: XMG, SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail. Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat. Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την servermaster
 • Πρόσλαβε τον/την   AhmedMFakkar
Πρόσλαβε τον/την   AhmedMFakkar

  AhmedMFakkar AhmedMFakkar

  Egypt $25 USD / ώρα
  Cisco Professional
  Egypt
  I'm network engineer holding Cisco CCNP certificate. I have 6 years of experience in IT networks. I am expert of network simulation softwares like Cisco Packet Tracer and GNS3 and in Data analysis using Wireshark. Also, i have strong experience in writing technical reports and summaries. My specialties: - Design and...
  I'm network engineer holding Cisco CCNP certificate. I have 6 years of experience in IT networks. I am expert of network simulation softwares like Cisco Packet Tracer and GNS3 and in Data analysis using Wireshark. Also, i have strong experience in writing technical reports and summaries. My specialties: - Design and implement medium and large scale enterprise networks. - Expertise of VPN technologies such as, OpenVPN, IPsec, L2TP, PPTP, SSL, etc. - Routing technologies RIP, OSPF, EIGRP, ISIS, BGP, etc. - Switching technologies VLANs, STP, VTP, Etherchannel, HSRP, etc. My hands-on experience, - Cisco routers (ASR 1K & 9k, 2900, 2800), Switches (Nexus 9000, Nexus 7000, Nexus 3000, CAT 6500, CAT 3750, CAT 2900, SG- 300, SG-500) and Firewalls (ASA 5505, 5506x). - Juniper Routers (M7, M10, MX 480, MX 960) and SRX (300, 500). - Huawei routers NE-40, NE5000E and Switches Quidway S2700 and S5300. - HP Switches procurve 3500 and procurve 5900. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AhmedMFakkar
 • Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa
Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa

  MaTGaPa MaTGaPa

  Argentina $25 USD / ώρα
  Network Administrator
  Argentina
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 8 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP...
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 8 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP Postfix, POP/IMAP Dovecot. FTP Vsftpd, Proftpd, Pure-ftpd-mysql. Dns Bind9, dnsmasq. File Server & printer Samba (dc-ac). Network administrator: isc-server-dhcp, openvpn, etc. Install and renew SSL certicate. All services on cloud; AWS, Azure, etc. Also website and E-mail migrations. ALL panels and web managers. Management all Linux distributions. Setup, security and optimization your server. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MaTGaPa
 • Πρόσλαβε τον/την   Multitechserver
Πρόσλαβε τον/την   Multitechserver

  Multitechserver Multitechserver

  India $30 USD / ώρα
  Linux Admin || Cyber Security || Server Management
  India
  IT Expert with 5+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with 5+ years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Multitechserver

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""