Web Hosting Experts Για Πρόσληψη

 • Φιλοξενία Ιστοσελίδων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 688 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   sr33raj
Πρόσλαβε τον/την   sr33raj

  sr33raj sr33raj

  India $50 USD / ώρα
  Linux, AWS, GCP, Azure, WordPress, PHP Expert
  India
  Hi, I am a Linux System Administrator with over 9 years of experience in Web Hosting, Web Security, and Malware Cleanup. I'm experienced in Linux:- Debian, Ubuntu, Centos, Redhat,Fedora, AlmaLinux Cloud:- AWS, Google Cloud, Azure, Ali Cloud, IBM, OVH, Linode, Digitalocean, Vultr, Scaleway Web server:- Apache,...
  Hi, I am a Linux System Administrator with over 9 years of experience in Web Hosting, Web Security, and Malware Cleanup. I'm experienced in Linux:- Debian, Ubuntu, Centos, Redhat,Fedora, AlmaLinux Cloud:- AWS, Google Cloud, Azure, Ali Cloud, IBM, OVH, Linode, Digitalocean, Vultr, Scaleway Web server:- Apache, Nginx, Litespeed, IIS Database;- MySQL, MariaDB, Postgres, Amazon Aurora Mail server/system:- Zimbra, Postfix, Dovecot, iRedMail, Sendmail ERP/CRM :- Odoo, vTiger, Dolibarr, SugarCRM, SuiteCRM, YetiForce, ERPNext E-Learning/Video conference:- BigBlueButton, BBB API, Greenlight, Jitsi meet, Moodle LMS, Chamilio LMS, Open edx, Scalelite Control panel:- cPanel/WHM, Direct Admin, ISPconfig, Webmin/Virtualmin, CWP, Plesk, Vestacp, Hestia CMS/E-commerce platform:- WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Opencart, PrestaShop PHP framework:- Laravel, Codeignitor, Zend Web security:- OWASP top 10, Burp suite, PCI DSS Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sr33raj
 • Πρόσλαβε τον/την   sharpMind007
Πρόσλαβε τον/την   sharpMind007

  sharpMind007 sharpMind007

  Pakistan $50 USD / ώρα
  EXPERT of Web Applications
  Pakistan
  I am Muhammad, a Full Stack Developer and Web/App Specialist who has delivered hundreds of projects over the past 10 years. My MSc in Computer Science along with my notable experiences with businesses of all sizes has allowed me to become one of the Top Freelancers on the market today. I offer several IT Development...
  I am Muhammad, a Full Stack Developer and Web/App Specialist who has delivered hundreds of projects over the past 10 years. My MSc in Computer Science along with my notable experiences with businesses of all sizes has allowed me to become one of the Top Freelancers on the market today. I offer several IT Development services, including (but not limited to): ● Web-Based Application Development ● E-commerce Solutions ● Website Design, ● Software Architecture ● API implementation ● Social Media Development ● SAAS Websites ● Graphic Design ● SEO I am also a Google Products Specialist and am well-versed in Google Merchant (can integrate into WordPress), Google Business, and Google Ads. I can create everything involved in a successful business, from the framework to the pathing to the visuals and customer traffic. On top of all this, I am a consummate professional. I always add emphasis to deadlines, budgets, and communication between myself and my clients. Ultimately, the most important aspect of any project I take on is how the client feels about it, so I push myself to always create and work at a pace and quality you can appreciate. If you’re interested, please message me. I am happy to bring on new clients, and can’t wait to show you how my varied and honed skill set can help you build the perfect online identity. Thank you, and enjoy your day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sharpMind007
 • Πρόσλαβε τον/την   vw1342868vw
Πρόσλαβε τον/την   vw1342868vw

  vw1342868vw vw1342868vw

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Experienced Web Developer | Coder | Designer | SEO
  Pakistan
  As an experienced Web Developer, Coder, Designer, and SEO Expert, I bring a wealth of expertise to the table, making me the perfect partner for all your online needs. With a passion for creating stunning websites and optimizing them for the best possible search engine results, I am dedicated to delivering results that...
  As an experienced Web Developer, Coder, Designer, and SEO Expert, I bring a wealth of expertise to the table, making me the perfect partner for all your online needs. With a passion for creating stunning websites and optimizing them for the best possible search engine results, I am dedicated to delivering results that exceed your expectations. Throughout my career, I have worked with a wide range of clients, from small startups to large corporations, helping them to build and enhance their online presence. I specialize in creating customized solutions that are tailored to your specific needs, whether you're looking for a fully customized website design, reliable coding solutions, or effective SEO strategies that drive traffic to your site. With a focus on clear communication, attention to detail, and a commitment to delivering outstanding results, I am dedicated to ensuring your satisfaction every step of the way. So, if you're ready to take your online presence to the next level, I invite you to take a closer look at my portfolio and the services I offer. I am confident that you will find exactly what you need to achieve your goals. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vw1342868vw
 • Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives
Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives

  hashonecreatives hashonecreatives

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Full Stack Team | Among Top 1% Freelancers
  Pakistan
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK *...
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK * CMS (WordPress, Shopify) and Customization of Plugins and Apps * HTML, Bootstrap, CSS, JS 2- Web Designing * Figma, Adobe XD, AI, PSD 3- Hybrid Mobile Application * React Native (Android & IOS) 4- 2D & 2.5 Animations * 2D Explainer, Whiteboard, Isometric, Motion Graphics, Stock Animations 5- Branding * Logo and Stationary Designs, Business Cards, Brochures and Flyers, PPT and Pitch Deck Design We are having an inhouse team of around 200 people covering the above mentioned areas through their vast experience. It has been an year that we have been listed among the TOP 1% FREELANCERS here in this platform with a badge of Preferred Freelancer. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hashonecreatives
 • Πρόσλαβε τον/την   AZTURK1
Πρόσλαβε τον/την   AZTURK1

  AZTURK1 AZTURK1

  Azerbaijan $30 USD / ώρα
  Microsoft® Certified System Administrator
  Azerbaijan
  I have 6 years of experience deploying and maintaining the following: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory, OpenLDAP. ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP services. ✅ Virtualization: Microsoft® Hyper-V,...
  I have 6 years of experience deploying and maintaining the following: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory, OpenLDAP. ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP services. ✅ Virtualization: Microsoft® Hyper-V, VMware Hypervisors (ESXI, vCenter), Proxmox, VirtualBox. ✅ Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services, Microsoft®, Google Cloud Platform(GCP). ✅ Self-Hosted Clouds: NextCloud, OwnCloud, Seafile. ✅ File servers: IIS FTP, proftpd, FileZilla FTP Server, SAMBA. ✅ Web servers: IIS, APACHE, NGINX ✅Scripting: PowerShell scripting, Bash Scripting ✅Containers: DOCKER, Windows Subsystem for Linux (WSL). ✅Backup Systems Veaam Backup, Iperius Backup, UrBackup. ✅ Mail servers: POSTFIX, EXIM, Microsoft Exchange 2000 to 2019, QMAIL ,Zimbra ,Mail Enable , SmarterMail, hMail. ✅ Database servers: MySQL, PostgreSQL ✅ Firewalls: Windows firewall,ISA/Forefront TMG, MikroTik, PFSense, Zywall and other Routers; ✅ Data Storage Systems: Netapp, FAS, EMC, VNX; ✅NAS: FreeNAS, TrueNAS ,Synology, QNAP, Buffalo ✅ Monitoring ZABBIX, CACTI, NAGIOS ✅ Hosting Panels: PLESK, cPanel, CyberPanel ✅24 hours availability ✅Unlimited revisions ✅Fast response Microsoft® Certified ** MCSA | MCSE | MCT ** λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AZTURK1
 • Πρόσλαβε τον/την   MRARIFAKRAM
Πρόσλαβε τον/την   MRARIFAKRAM

  MRARIFAKRAM MRARIFAKRAM

  Pakistan $50 USD / ώρα
  DevOps | Apache | Cisco | Ubuntu | Nginx | VoIP
  Pakistan
  I know all kinds of Marketing, For Example Digital Marketing, Email Marketing, Social Media Marketing and SMS Marketing & I Have Very Big Experience in Search Engine Optimization (SEO) and I know how to manage operating systems, For Example Ubuntu, Debian, Kali, Centos, Cloudlinux, Windows Servers Also if you have...
  I know all kinds of Marketing, For Example Digital Marketing, Email Marketing, Social Media Marketing and SMS Marketing & I Have Very Big Experience in Search Engine Optimization (SEO) and I know how to manage operating systems, For Example Ubuntu, Debian, Kali, Centos, Cloudlinux, Windows Servers Also if you have any other operating system then I will Manage λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MRARIFAKRAM
 • Πρόσλαβε τον/την   gotucat
Πρόσλαβε τον/την   gotucat

  gotucat gotucat

  India $17 USD / ώρα
  TOP RATED FREELANCER
  India
  At SYMLINK TECHNOLOGIES LLP, we engineer your web presence by understanding your specific business goals, designing & developing a custom business website modeled as requested by you. We are experts at bespoke website development & mobile responsive website design that we have mastered over the years.The end result is...
  At SYMLINK TECHNOLOGIES LLP, we engineer your web presence by understanding your specific business goals, designing & developing a custom business website modeled as requested by you. We are experts at bespoke website development & mobile responsive website design that we have mastered over the years.The end result is beautiful, engaging & interactive websites for your business. Our extensive industry exposure, focus, zeal & proven track record in the field of web design, web development & web hosting has helped us earn the trust of our global clients & the rightful tag of ‘best web design company in Kolkata India’. HIRE US FOR We efficiently handle your project while you focus on your core work. We are expert in Laravel, Codeigniter, Angular,WordPress, Html5, Joomla, Php, Photoshop&Illustration. Recently we started our Cust Service & HR ops based out of Ahmedabad (Guj). Our experienced team is always at your service :) Please get back to us if you have any questions Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gotucat
 • Πρόσλαβε τον/την   Netfreehost
Πρόσλαβε τον/την   Netfreehost

  Netfreehost Netfreehost

  India $40 USD / ώρα
  Linux, Ubuntu, AWS, Google Cloud, PHP Expert
  India
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS -...
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/RancherOS * Linux/Cpanel Server Setup * Server Security - csf/maldet * PHP - Script Installation/Custom coding/Laravel * Ffmpeg/Youtube Clone installation * WHMCS Installation * Windows server setup Listed on FreeLancer Security Hall Of Fame - Yujin Boby (@serverokin) https://www.freelancer.com/about/security/hall-of-fame You can hire me by clicking on the "Hire Me" button on my profile page or using the following link https://www.freelancer.com/hireme/NetFreeHost λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Netfreehost
 • Πρόσλαβε τον/την   opencollar
Πρόσλαβε τον/την   opencollar

  opencollar opencollar

  United States $40 USD / ώρα
  ✓ Highly Recommended. Top Rated US Based Company
  United States
  OUR TEAM STRUCTURE Business Developers, Project Analysts, Project Managers, Designers, Developers, Quality Assurance, Server Experts, Ethical Hackers, Blockchain Experts. Skills: Web development, Android / IOS Mobile apps, Payment integration, MySQL, PHP, Shopping cart, Twilio API, Laravel, Graphics design, AWS,...
  OUR TEAM STRUCTURE Business Developers, Project Analysts, Project Managers, Designers, Developers, Quality Assurance, Server Experts, Ethical Hackers, Blockchain Experts. Skills: Web development, Android / IOS Mobile apps, Payment integration, MySQL, PHP, Shopping cart, Twilio API, Laravel, Graphics design, AWS, WordPress, Python, E-commerce, Software Design, Blockchain, Smart Contracts, ERC20 Tokens, NFTs, Cryptocurrency, Node.js, Angular.js, React, MongoDB. WHY HIRE US: ✓ Among Top 3% Freelancers ✓ 11 Years of Experience ✓ Professional and Polite ✓ Team of 27 Experts and Engineers ✓ Amazing Communication ✓ Quality Work within Budget ✓ Free Fixes after the project delivery ✓ Long term partnership and support ✓ Clean, Documented Code ✓ Regular Updates WHAT KIND OF APPLICATIONS WE MAKE: - Bespoke Web Applications - Android / IOS Mobile Apps - Responsive Websites - Online Platforms - E-Commerce Multivendor - Business Management Software - CRM - ERP Systems - Booking Systems λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την opencollar
 • Πρόσλαβε τον/την   RafimKs
Πρόσλαβε τον/την   RafimKs

  RafimKs RafimKs

  India $50 USD / ώρα
  Expert System, Network & VOIP Administrator
  India
  Top 1% in the Freelancer.com Community. I am excited to offer 15 years of solid experience in Physical & Virtual Server & Networking Platforms, System Administration, Network Administration,Managing Telecommunications Networks and Technical Strategy. Below are a few of my strong assets for your...
  Top 1% in the Freelancer.com Community. I am excited to offer 15 years of solid experience in Physical & Virtual Server & Networking Platforms, System Administration, Network Administration,Managing Telecommunications Networks and Technical Strategy. Below are a few of my strong assets for your business: - Microsoft(Active Directory, DNS,DHCP, RDS,SQL Server(DB Admin),SharePoint, - Hyper-V, Exchange(All Versions &O365)Azure) - VMWare (ESXi, VCenter) - Citrix (XenApp, XenCenter) - Antivirus(Symantec(SEP),Mcafee(EPO),Kaspersky) - Linux (Ubuntu, CentOS,Debian) - Cloud(MS Azure,AMAZON AWS ,Google GCP,OVH and Digital Ocean) - Storage(Synology,QNAP,FreeNAS,WD,Dell and HP) - VOIP ( Avaya,3CX,Yeastar,XCally,GrandStream & FreePBX) - Firewalls (Fortinet, Sonicwall, Sophos, ASA,WatchGuard&PFSense) - Wireless(Cisco,Unify,Grandstream,Fortigate) - Routers (Cisco, Ubiquiti) - Servers (HP Proliant Servers) & (Dell/EMC Servers) I am happily available anytime using secure remote support or walk you through the steps via Freelancer chat .I am looking to show each client my worth to build a long relationship. Get started by clicking on "Hire Me" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RafimKs

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""