Web Hosting Experts Για Πρόσληψη

 • Φιλοξενία Ιστοσελίδων
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 247 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz
Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz

  mrkimoz mrkimoz

  Egypt $30 USD / ώρα
  Expert System Admin
  Egypt
  Expert System admin in configuring and installing shared and Dedicated web hosting servers with performance tuning, security auditing ,ssl management ,load balancing and clustering based on and configuring database servers with performance tuning, expert in configuring virtualization host server and guest...
  Expert System admin in configuring and installing shared and Dedicated web hosting servers with performance tuning, security auditing ,ssl management ,load balancing and clustering based on and configuring database servers with performance tuning, expert in configuring virtualization host server and guest machines 1. AWS Cloud Practitioner Essentials ( EC2, RDS, EBS, CDN, AS3, VPC ) 2. Virtualisation Software (OpenVZ / Xen / KVM Platform – virtual box - VMWare). 3. Web Servers, FTP Servers, DNS Servers, Database servers, Email Servers 4. Firewalls, Securing PHP, Monitoring System, Hacking Detection 5. cPanel/WHM, Plesk , Webmin, Virtuozzo, Hyperv, CWP, CyperPanel, Vestacp 6. Administration Networks (LAN’s & WAN) 7. MySQL Cluster and Load balancing 8. Streaming Servers ( RTMP, WMSPanel, Nimble, HLS, FFMPEG ) 9. Docker installation and setup images λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mrkimoz
 • Πρόσλαβε τον/την   tangramua
Πρόσλαβε τον/την   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ώρα
  Top 3% in the Freelancer.com Community
  Canada
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional developers and system administrators with 20 years expertise. OUR SPECIALIZATIONS: 1) BACK-END DEVELOPMENT: PHP, Python, .NET 2) JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JS, Node.js, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js 3) FRONT-END DEVELOPMENT: HTML5, CSS3 4)...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional developers and system administrators with 20 years expertise. OUR SPECIALIZATIONS: 1) BACK-END DEVELOPMENT: PHP, Python, .NET 2) JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JS, Node.js, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js 3) FRONT-END DEVELOPMENT: HTML5, CSS3 4) DESIGN: Website Design, Graphic Design, Corporate Identity 5) 24/7 TECHNICAL SUPPORT: Linux, Unix, MS Windows Server, cloud solutions (AWS, MS Azure, Google cloud) etc. 6) EMBEDDED SYSTEMS: Embedded software development, Internet of Things (IoT), Microcontrollers, Arduino 7) MOBILE DEVELOPMENT: Android, iOS, React Native, Ionic, Flutter 8) OPEN SOURCE: WordPress, Joomla, Drupal, TYPO3, Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, Zend, Symfony, Laravel, Yii, Django, Flask OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tangramua
 • Πρόσλαβε τον/την   GetReal
Πρόσλαβε τον/την   GetReal

  GetReal GetReal

  India $31 USD / ώρα
  Php●WordPress●Magento●Shopify●Prestashop●Drupal
  India
  1K PLUS satisfied customers!!! EXCELLENCE UNLIMITED- AMONG THE TOP 2% FREELANCERS Born and Brought up in Chandigarh, India. I am an expert in many fields and my main aim is to provide you a outstanding freelance experience. I am very effective at managing, problem solving and offer professional services and advice. I...
  1K PLUS satisfied customers!!! EXCELLENCE UNLIMITED- AMONG THE TOP 2% FREELANCERS Born and Brought up in Chandigarh, India. I am an expert in many fields and my main aim is to provide you a outstanding freelance experience. I am very effective at managing, problem solving and offer professional services and advice. I will always make sure to go above and beyond to exceed all your project requirements and expectations. Top freelancer with vast knowledge when it comes to programming, server administration, support and troubleshooting. I require 100% milestone for all projects before I start work no exceptions. With 1080+ perfect reviews I assure that you have nothing to worry about. If for some reason a project cannot be completed or you've figured out the issue on your own and no longer require my services, you will be 100% refunded. I will always provide you with top notch service and meet deadlines as required. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την GetReal
 • Πρόσλαβε τον/την   alisiblini11
Πρόσλαβε τον/την   alisiblini11

  alisiblini11 alisiblini11

  Finland $65 USD / ώρα
  Top Rated Verified Developer by Freelancer.com
  Finland
  5 star Service with 100% Satisfaction! Thank you for visiting my profile. I am a Full time Verified Freelance Website, Mobile App UI UX, Graphic Designer and PHP Developer. I have Developed / Designed over 400 live E Commerce Web and Mobile Apps based upon WordPress, Shopify, Laravel, PHP, HTML and CSS. The Sole...
  5 star Service with 100% Satisfaction! Thank you for visiting my profile. I am a Full time Verified Freelance Website, Mobile App UI UX, Graphic Designer and PHP Developer. I have Developed / Designed over 400 live E Commerce Web and Mobile Apps based upon WordPress, Shopify, Laravel, PHP, HTML and CSS. The Sole aim of my services is to provide best of UI UX, Mobile Responsive sites and programming experience for users so that my clients websites could be listed at top with google because of neat / clean code and design My Expertise: . Logo and Branding Design . WordPress Themes / Plugins Customization and creation from scratch . Mobile App Mockups (Android / IOS) & Wireframe . Responsive Website Design / Bootstrap / HTML5/ CSS3 . Adobe Photoshop / Illustrator / XD and MAC Sketch App . PHP MVC Laravel / CodeIgniter . Linux Server Management Features of Service: * 100% Customer Satisfaction * Perfect 5 star reviews!! * Professional communication * Availability 24/7 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alisiblini11
 • Πρόσλαβε τον/την   irfan811
Πρόσλαβε τον/την   irfan811

  irfan811 irfan811

  Pakistan $20 USD / ώρα
  PHP Developer - Website Designer - WordPress
  Pakistan
  I have dedicated the last five years to website deign and development, I have extensive knowledge with a variety of applications and web languages including Adobe applications as well as in-depth expertise in CSS3, HTML5, XHTML. I can build websites to run cross platform on multiple different browsers e.g chrome,...
  I have dedicated the last five years to website deign and development, I have extensive knowledge with a variety of applications and web languages including Adobe applications as well as in-depth expertise in CSS3, HTML5, XHTML. I can build websites to run cross platform on multiple different browsers e.g chrome, firefox, IE, ETC I also have five years experience in multiple programming languages such as Python, PHP, MySQL, JavaScript Ajax, Jquery as well as in frameworks and content management system. like Laravel, Codeigniter and Wordpress, Shopify. i have also experience in Web and Data Scraping. My expertise lay in web design and development, a creative edge enable me to design Profession top class; Logo’s, Banner’s, Website’s, Ecommerce Website’s, Real estate website’s, and Travel website’s and much much more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την irfan811
 • Πρόσλαβε τον/την   rafikwork
Πρόσλαβε τον/την   rafikwork

  rafikwork rafikwork

  Armenia $25 USD / ώρα
  ⭐ Verified FullStack Developer
  Armenia
  My work is an art for me, i have 6+ years experience. When you get a masterpiece, it gives a lot of pleasure. If everything works without errors, quickly, efficiently, then you feel the victory, like an athlete who won a prize in a competition, you get a portion of endorphins, and from this the mood rises.This work...
  My work is an art for me, i have 6+ years experience. When you get a masterpiece, it gives a lot of pleasure. If everything works without errors, quickly, efficiently, then you feel the victory, like an athlete who won a prize in a competition, you get a portion of endorphins, and from this the mood rises.This work has become my favorite hobby, and even working all day I don't notice that I get tired of it or that it bothers me. I can combine work and life, not spend several hours on the way to the office and traffic jams. I can personally manage my time and work in the morning or at night or at any other time - when it is convenient for me.I like to create new projects, bring them to life, see that they help hundreds and even thousands of people.I am studying the improvement of programming languages, development tools, new features of information transfer systems. Nowadays, being a programmer means being in the leading IT industry. Every year you face new, increasingly complex challenges. The creative process of finding such solutions, the joy of the finished work - this is what I love my profession for. My advangates: 1. Hard working & High quality 2. Fast working & Saving your Time 3. Responsible & I just like to finish what I start. - HTML5, CSS3, - Bootstrap, Wordpress, Shopify - JavaScript, ReactJS, Vuejs, Nodejs, Angularjs, Typescript, Jquery, Ajax, - PHP, Laravel, MySQL, Angular -Adobe Photoshop, Illustrator λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rafikwork
 • Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh
Πρόσλαβε τον/την   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $50 USD / ώρα
  ✔️Sr. Server Admin ✔️ IT Expert ✔️Cyber Security
  India
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την razzeshsingh
 • Πρόσλαβε τον/την   w4web
Πρόσλαβε τον/την   w4web

  w4web w4web

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Verified by Freelancer.com | Preferred Freelancer
  Pakistan
  I am among The elite top 1 % on freelancer.com in following categories: * The top 1 % freelancers specialized in Software Development * The top 1 % freelancers specialized in Web & App Development * The top 1 % freelancers specialized in Design Our Top skills: WordPress | Shopify | Angular | Laravel | Php |...
  I am among The elite top 1 % on freelancer.com in following categories: * The top 1 % freelancers specialized in Software Development * The top 1 % freelancers specialized in Web & App Development * The top 1 % freelancers specialized in Design Our Top skills: WordPress | Shopify | Angular | Laravel | Php | Ecommerce | Web Apps | CodeIgniter | Node.JS | I am a senior web developer with 13 years of experience in Web design and development. I am expert in various Ecommerce platforms like Woocommerce, Shopify, Magento, Open cart. I have done hundreds of Ecommerce stores and websites for my clients. I have a in house team of experienced developers and designers. We are experts in Php frameworks like Laravel and CodeIgniter. Upon working with me you will get UNLIMITED support & revisions WITHOUT any extra charges. We will ensure the FAST turnaround, AVAILABILITY and high quality work in your desired time zone. Scroll down and check our portfolio and reviews from past clients. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την w4web
 • Πρόσλαβε τον/την   yanakhokhlova199
Πρόσλαβε τον/την   yanakhokhlova199

  yanakhokhlova199 yanakhokhlova199

  Russian Federation $40 USD / ώρα
  Senior Developer For Whole World Wide
  Russian Federation
  Hello there. My name is Yana and I am a very professional and reliable front & back-end web mobile developer, thanks for looking at my profile and considering me for your project. I have already earned lots of respect and notoriety by creating many great websites for my clients. My websites are all SEO optimized for...
  Hello there. My name is Yana and I am a very professional and reliable front & back-end web mobile developer, thanks for looking at my profile and considering me for your project. I have already earned lots of respect and notoriety by creating many great websites for my clients. My websites are all SEO optimized for the best results. I also have a solid knowledge of programming and graphics. I am also skilled at problem-solving and well acquainted with various computer languages like Python, MERN, CSS, XML, HTML, HTML5, SQL, JavaScript, as well as multimedia publishing tools like Flash and Photoshop. As you will see from the comments left by my current clients I am very competent and hard working, you will not be disappointed if you choose me to collaborate with you on your project. If you would like to see some examples of my work just ask and I will send you the link. Have a great day! Yana. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yanakhokhlova199
 • Πρόσλαβε τον/την   grameenmelanet
Πρόσλαβε τον/την   grameenmelanet

  grameenmelanet grameenmelanet

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  Our Innovation - Your Edge
  Bangladesh
  Highly effective, results-driven web professional with 10 years of hands-on experience in user-centered design strategy, creative conceptualization, usability, team building, management and strategic business development.
  Highly effective, results-driven web professional with 10 years of hands-on experience in user-centered design strategy, creative conceptualization, usability, team building, management and strategic business development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την grameenmelanet

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""