MySQL Developers Για Πρόσληψη

 • MySQL
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 1034 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru
Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru

  daydreamsofthiru daydreamsofthiru

  India $15 USD / ώρα
  ❇️✅Top Rated Website & Mobile App Developer✅❇️
  India
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔...
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔ WordPress ➡️DB ➔ MySQL, MongoDB ➡️Python ➔ Django, Flask, Scrapping, Scripting, Odoo, Pandas, Data Analysis, Trading Script (Pinescript) ➡️Mobility ➔ iOS & Android (Flutter, Kotlin, React Native) ➡️Shop ➔ Shopify (Liquid), Woocommerce ➡️Servers ➔ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers ➡️Marketing ➔ SEO + DIGITAL MARKETING ➡️Design ➔ UI / UX Design, Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch, InVision ➡️Game ➔ UNITY 2D / 3D ❇️ WHAT YOU CAN EXPECT ❇️ ➔ Daily Communication With Quick Replies To Messages ➔ Daily Work Update Report On Worked Things Of That Day ➔ Bug-Free Work With Proper Testing As I Know That Client Is Not Tester ➔ Guaranteed Work ➔ Ongoing Support As Needed Bases Sounds interesting? Let's have a quick Freelancer call/chat to discuss your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την daydreamsofthiru
 • Πρόσλαβε τον/την   owebest
Πρόσλαβε τον/την   owebest

  owebest owebest

  India $18 USD / ώρα
  Ranked in TOP 2% on FREELANCER BASED ON REVIEWS
  India
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core...
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core PHP Development 4. Code Igniter, Cake PHP, Laravel Development 5. Wordpress, Python, Magento Development 6. Node JS, Angular JS, Express JS, 7. Dot NET MVC 8. AWS, Azure and Google Cloud Solutions Provider 9. Hybrid and Native Mobile App Development 10. Android & IOS App Development 11 IOT 12. Machine Learning 13. Blockchain Development 14. React and React Native 15. Mongo DB, Cassandra, BigData 16. Crypto Currencies Exchange 17. Penetration & VulnerabilityTesting There are many more technologies in which we work. With OweBest, be assured of quality and genuine work. Take a look at our Portfolio - it speaks for itself. Best Regards, Team OweBest λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την owebest
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 70 countries worldwide. Click on the "Contact" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   sagar12222
Πρόσλαβε τον/την   sagar12222

  sagar12222 sagar12222

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Senior-Full Stack developer100% JOB Complete5-STAR
  Pakistan
  Hello, my name is (Sagar Ahmad). I am an expert on this web Designing, programming and developing world. Also, I have gathered vast knowledge about using coding, designing, markup languages and other things that are related to this sector. I am always updated with new string of coding and browser compatibility. I...
  Hello, my name is (Sagar Ahmad). I am an expert on this web Designing, programming and developing world. Also, I have gathered vast knowledge about using coding, designing, markup languages and other things that are related to this sector. I am always updated with new string of coding and browser compatibility. I love learning and implementing according to time. My skills in coding and programming languages are given below: OOP, Expert in using JavaScript and PHP, Shopify Expert in using HTML(5) and CSS(3), Deep knowledge of (React JS), and Expert in PHP Laravel, Codeigniter, Android Apps using react native framework, Basic Knowledge of problem solution, Deep Knowledge of WORDPRESS, Photoshop Editing skill Motivating consumers to take interest in the project Making an understandable design Fulfilling clients need: I have always satisfied my past clients with my work. That’s why all of them gave me a five-star rating which of course is a huge achievement for me. They also recommended me for web programming projects. I always meet deadlines. Never hesitate to make the best use of my skill and knowledge in order to complete a project successfully. I believe I would be the best person in this project, and I am waiting for a positive response from you very soon. I am active on the internet. Thank you. regards, SAGAR AHMAD λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sagar12222
 • Πρόσλαβε τον/την   riteshjain009
Πρόσλαβε τον/την   riteshjain009

  riteshjain009 riteshjain009

  India $25 USD / ώρα
  Fastest Growing Web and Mobile App Company
  India
  Hello, Welcome to Helpful Insight! We are one of the leading Website, Mobile and UX/UI Development teams in the freelance community. We operate as one of the leading agencies in all things Web and Mobile Development and have been doing so since 2016. With a team of over 35 people, we offer many different services at...
  Hello, Welcome to Helpful Insight! We are one of the leading Website, Mobile and UX/UI Development teams in the freelance community. We operate as one of the leading agencies in all things Web and Mobile Development and have been doing so since 2016. With a team of over 35 people, we offer many different services at competitive prices, including (but not limited to): ● Website Development ○ Laravel ○ CI ○ PHP ○ WordPress ○ Webflow ○ Zend ○ Vue JS ○ Node JS ● Website Design ○ HTML5 ○ CSS3 ○ Jquery ○ React.js ○ Animation ○ SaaS ● Mobile Development ○ Android ○ Ios ○ Flutter ○ React Native ○ Ionic Utilizing these services and abilities, we work with our clients to not only create the physical asset but to nurture and develop the concept. It’s so important that our clients are not just happy with the finished product, but feel that we’ve gone the extra mile for them, and we’d like to do that for you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την riteshjain009
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   yusras
Πρόσλαβε τον/την   yusras

  yusras yusras

  Pakistan $15 USD / ώρα
  ✅ PHP, Laravel, WordPress, Shopify, Pro Bug Fixer
  Pakistan
  Hello! I'm a highly skilled and versatile full stack developer with expertise in a wide range of technologies. With a strong background in Laravel, PHP, MySQL, SQL Server, and WordPress, I am equipped to handle complex web development projects. My frontend skills include proficiency in HTML5, CSS3, Sass, JavaScript,...
  Hello! I'm a highly skilled and versatile full stack developer with expertise in a wide range of technologies. With a strong background in Laravel, PHP, MySQL, SQL Server, and WordPress, I am equipped to handle complex web development projects. My frontend skills include proficiency in HTML5, CSS3, Sass, JavaScript, and popular libraries/frameworks like jQuery, React, and Vue.js. I am adept at creating responsive and intuitive user interfaces. Additionally, I have experience in UI/UX design, utilizing tools such as Adobe XD, Photoshop, and Illustrator to create visually appealing and user-friendly designs. On the backend, I have worked with PHP, Laravel, Python, Java, and C# to develop robust and scalable applications. I am also well-versed in XML, JSON, and working with APIs to integrate third-party services into web applications. I have a solid understanding of cloud platforms such as AWS, Azure, and Digital Ocean, and I am proficient in Linux and server management. I prioritize web optimization and security to ensure top-notch performance and protect against potential threats. If you're looking for a talented full stack developer who can handle diverse projects and deliver exceptional results, I'm here to help. Let's collaborate and bring your ideas to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yusras
 • Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa
Πρόσλαβε τον/την   MaTGaPa

  MaTGaPa MaTGaPa

  Argentina $25 USD / ώρα
  SysAdmin, Network Administrator Linux
  Argentina
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP...
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP Postfix, POP/IMAP Dovecot. FTP Vsftpd, Proftpd, Pure-ftpd-mysql. Dns Bind9, dnsmasq. File Server & printer Samba (dc-ac). Network administrator: isc-server-dhcp, openvpn, etc. Install and renew SSL certicate. All services on cloud; AWS, Azure, etc. Also website and E-mail migrations. ALL panels and web managers. Management all Linux distributions. Setup, security and optimization your server. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MaTGaPa
 • Πρόσλαβε τον/την   MashoodurRehman1
Πρόσλαβε τον/την   MashoodurRehman1

  MashoodurRehman1 MashoodurRehman1

  Pakistan $50 USD / ώρα
  ✅Web✅Desktop✅Mobile✅Automation✅ML✅Bots✅Scrapping
  Pakistan
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering...
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering innovative solutions, I thrive in creating cutting-edge software that not only meets client needs but exceeds their expectations. My passion for technology and dedication to staying at the forefront of industry trends drive my commitment to delivering excellence in every project I undertake. ✅ Frontend (HTML / CSS / JavaScript / Reactjs / Redux / VueJs / Jquery / GraphQL / Material Design / UI&UX) ✅ Backend ( Python (Django, Flask, FASTAPI) NodeJs (Expressjs), C#(.NET / Blazor) , API Integration, REST APIs) ✅ Mobile app development ( Android & IOS / Flutter / Hive / Firebase ) ✅ Database ( MYSQL, MongoDB, PostgreSQL, Elastic Search (ES), ORM ) ✅ GUI development ( QT / WPF / PYQT / Tkinter ) ✅ Web Scrapping ( BeautifulSoup / Selenium / Scrapy ) ✅ Automation ( Selenium webdriver, Zapier ) ✅ Data Analysis & Visualization ( Numpy, Pandas /Matplotlib / Seaborn ) ✅ Data-Driven Web Apps (Dash / Plotly / Streamlit) ✅ Artificial intelligence / Machine learning (Scikit-Learn / Tensorflow ) ✅ Odoo ✅ AWS (Amazon Web Services) ✅ RASA Chat Bots ✅Docker λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MashoodurRehman1
 • Πρόσλαβε τον/την   ghanshyamsain
Πρόσλαβε τον/την   ghanshyamsain

  ghanshyamsain ghanshyamsain

  India $20 USD / ώρα
  PHP/Laravel/WordPress/WooCommerce/ Shopify/Magento
  India
  Hello, Welcome to LIYAN IT SOLUTION! We are working on Web and APP development within the freelance community. We have 10+ years experienced in website & App development. We have managed many projects together. We have worked on multiple projects with different clients all over the world to deliver quality-driven...
  Hello, Welcome to LIYAN IT SOLUTION! We are working on Web and APP development within the freelance community. We have 10+ years experienced in website & App development. We have managed many projects together. We have worked on multiple projects with different clients all over the world to deliver quality-driven bug-free websites and mobile applications, which includes managing, designing, developing, programming, and troubleshooting as well. I have successfully deployed projects in the following technologies for different industries and different levels of Businesses ranging from startups to large well-established Enterprises. We have experience in building websites for startups and enterprises. For working on software development projects I always focus on the details of the work. I am sure that your design will be converted into pixel perfect website with clean code and well documented. Our work isn't finished once the website is migrated to the final hosting. We take care that you received well-documented instructions on how to work with video guides. We have worked with a wide variety of large businesses, Medium businesses, small businesses, and individuals, on projects including: **********WordPress / Woo Commerce Development ********** # WordPress plugin development. # PHP development. # Front-end development. #WordPress Responsive Theme Development #WordPress Custom Theme Development #WordPress Custom Plugin Development #WordPress Plugin Customization #WordPress Bug & Problem Fixing #WordPress Maintenance #Woocommerce Setup #Woocommerce Customization #eCommerce Websites #WordPress Multilingual Website #WordPress Buddypress #WordPress LTR to RTL Hebrew Website #Avada Theme, Xtreme, Be Theme, Enfold Theme, Divi Theme, Jupiter Theme, Bridge Theme, Salient Theme, The7 Theme, Listify Theme, Shopkeeper Theme, Ecommerce #Genesis Theme, Headway Theme, Studiopress Theme, OptimizePress Theme, Shopperpress Theme, Buddypress, Classipress, Business, and Property Listing, Agentpress, Geo Theme, etc #WordPress WPML #Responsive using Media Queries #WordPress Security, Word fence, Theme Security. **********Shopify Development ********** #Psd to Shopify #Shopify Responsive Website #Shopify Website Layout #Shopify Speed #Shopify One Page Checkout #Shopify Custom Fields Option #Shopify Product Uploads #Shopify Data Entry ************PHP Development ************ #PHP #Laravel #CakePHP #CI #YII ************ JS Frameworks ************ #React JS #Node JS #Angular JS #Vue JS ***** Designing ********* #HTML5 #XHTML #CSS 3, CSS 5 #JavaScript **********Advantages********** 659+ projects were completed on freelancer.com Great fluency in English Need-based bespoke website design and development 24x7 client support Dedicated team for large projects Solved issues within 24 hours max Good programming experience of more than a decade One month of free maintenance λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ghanshyamsain

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""