Apache Developers Για Πρόσληψη

 • Apache
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 118 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   tangramua
Πρόσλαβε τον/την   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ώρα
  Top 3% in the Freelancer.com Community
  Canada
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional Developers and System Administrators with 20 years expertise, specialized in web development, software development, design, 24/7 technical support. OUR SKILLS: 1) BACK-END DEVELOPMENT: PHP, Python, .NET 2) JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JavaScript, Node.js, Angular,...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional Developers and System Administrators with 20 years expertise, specialized in web development, software development, design, 24/7 technical support. OUR SKILLS: 1) BACK-END DEVELOPMENT: PHP, Python, .NET 2) JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JavaScript, Node.js, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js 3) FRONT-END DEVELOPMENT: HTML5, CSS3, Bootstrap 4) DESIGN: Website Design, Graphic Design, Corporate Identity 5) 24/7 TECHNICAL SUPPORT: Linux, Unix, MS Windows Server, cloud solutions (AWS, MS Azure), virtualization 6) MOBILE DEVELOPMENT: Android, iOS, React Native, Ionic, Flutter 7) OPEN SOURCE: WordPress, Joomla, Drupal, TYPO3, Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, Zend, Symfony, Laravel, Yii, Django, Flask OUR CREDO: Reputation - is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tangramua
 • Πρόσλαβε τον/την   gangabass
Πρόσλαβε τον/την   gangabass

  gangabass gangabass

  Russian Federation $50 USD / ώρα
  Web scraping and automation specialist
  Russian Federation
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can collect any data from any website. CAPTCHAs, AJAX, Javascript or any other...
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can collect any data from any website. CAPTCHAs, AJAX, Javascript or any other technology is no problem. I'm programmer with 15+ years of experience. Most of my work is done with Python's Scrapy framework but I know Perl, PHP, C#, Javascript, Visual Basic. Also I have experience working with MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL and Access. I have completed several hundreds of web and desktop automation projects (data scraping and processing). λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gangabass
 • Πρόσλαβε τον/την   asubhakar0787
Πρόσλαβε τον/την   asubhakar0787

  asubhakar0787 asubhakar0787

  India $50 USD / ώρα
  Lead DevOps Engineer
  India
  Over 4+ years of experience in the IT industry with a combination of Amazon Web Services, DevOps, and system administration. If you are looking for a CI/CD Expert you should reach out to me. I can help you deploy applications from your source code management to various clouds and VPS using one of the following. 1....
  Over 4+ years of experience in the IT industry with a combination of Amazon Web Services, DevOps, and system administration. If you are looking for a CI/CD Expert you should reach out to me. I can help you deploy applications from your source code management to various clouds and VPS using one of the following. 1. GitHub Actions 2. Bitbucket Pipelines 3. GitLab CI/CD 4. AWS CodePipeline 5. Circle CI If you are getting started on Cloud and looking for a complete production-grade scalable setup without any compromises in the security. Reach out to get started. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την asubhakar0787
 • Πρόσλαβε τον/την   Ukone51
Πρόσλαβε τον/την   Ukone51

  Ukone51 Ukone51

  Russian Federation $25 USD / ώρα
  React, Vue, Laravel, WordPress, Shopify (Top 2%)
  Russian Federation
  Top 2% freelancer on the freelancer community. Over 10 Years of Professional Experience Russian Federation Freelancer specializing and skilled in WordPress, Laravel, Shopify Web Development & creating a Mobile-friendly Design Also, I am an experienced translator and interpreter. I know English and Dutch that allows...
  Top 2% freelancer on the freelancer community. Over 10 Years of Professional Experience Russian Federation Freelancer specializing and skilled in WordPress, Laravel, Shopify Web Development & creating a Mobile-friendly Design Also, I am an experienced translator and interpreter. I know English and Dutch that allows me to make translations in a professional way. As a long-term private teacher in Russian and English, I have all the needed skills to fulfill any kind of linguistics-related project on time and accurately. My skills are as follows but not limited to these. - Understanding your requirements - Clearly communicating with you - Finding and implementing the best solution for you - Building easy to use, awesome customization, and fully responsive web site development. - Designing and optimizing databases - Building custom payment gateways - Integrating with 3rd Party systems Everything I design and build is tested on many devices and monitor sizes before delivery for your perusal and approval. My work ethics include to work in a timely manner efficiently effectively to the best of my ability and to ensure the client is Saturday. I take pride in every single thing I do in my personality life and work. Not one of my clients has been left with anything less than satisfactory. I am here to help you not only create your web presence but also to level-up it up thus enhancing your online presence and increasing profitability. I am but a message away. Just send me a quick message about what you are looking for, and I’ll get back to you as soon as possible to discuss how we can proceed. I look forward to working with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ukone51
 • Πρόσλαβε τον/την   DevelopmentFreak
Πρόσλαβε τον/την   DevelopmentFreak

  DevelopmentFreak DevelopmentFreak

  India $25 USD / ώρα
  Full Stack Dev | SERVER | CLOUD | SEO | Quality
  India
  Phenomenal understanding, intense and involved experience with Cloud Servers with Full Web Technologies Stack. FREE First 1 hour consultation for any issue. ✔️ Caring ✔️ High Energy ✔️ High Performance ✔️ Result Oriented ✔️ Motivation Source ✔️ Idea Lifter Server Admin ✔️ AWS, GCP, Heroku, Digital Ocean, Plesk,...
  Phenomenal understanding, intense and involved experience with Cloud Servers with Full Web Technologies Stack. FREE First 1 hour consultation for any issue. ✔️ Caring ✔️ High Energy ✔️ High Performance ✔️ Result Oriented ✔️ Motivation Source ✔️ Idea Lifter Server Admin ✔️ AWS, GCP, Heroku, Digital Ocean, Plesk, GoDaddy, Webfaction Database Admin ✔️ MySQL, MongoDB, Neo4j, PostgreSQL, Redis, CouchDB Backend ✔️ NodeJS, Socket.io, Async, Sails, Loopback, Clusters ✔️ Laravel, Codeigniter ✔️ Python, Web2py, Django, RestAPIs, NLP Front End ✔️ Angular 8-1, IONIC, JavaScript, Bootstrap, jQuery ✔️ User Experience, Quality, Attentive to Details Third-Party ✔️ Social - Facebook Graph APIs, Google, Linkedin, Github ✔️ Payment Gateways - Stripe, Paypal, Razorpay, PayTM, PhonePe ✔️ Google Maps, Cloud Talent, Google Admin APIs, Service Accounts ✔️ AWS - EC2, Buckets, VPC, RDS ✔️ Ngnix, Apache2, Squid Android / iOS Mobile Dev ✔️ Flutter λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DevelopmentFreak
 • Πρόσλαβε τον/την   maliknadzim
Πρόσλαβε τον/την   maliknadzim

  maliknadzim maliknadzim

  Belarus $30 USD / ώρα
  Laravel / Wordpress / Opencart / Prestashop Expert
  Belarus
  Dear my valued clients. Happy New Year 2021 !!! I hope you are doing well from this serious pandemic situation. My work ethic is to do my best to work efficiently, at the right time, so that my clients can enjoy the weekend. I am sure with my great passionate effort, your project would be good and really hope you can...
  Dear my valued clients. Happy New Year 2021 !!! I hope you are doing well from this serious pandemic situation. My work ethic is to do my best to work efficiently, at the right time, so that my clients can enjoy the weekend. I am sure with my great passionate effort, your project would be good and really hope you can find pleasure in my work. So if you hire me , you will get MORE than you expected. ★ My top skills - PHP framework : Laravel, CodeIgniter, cakePHP, ASP.NET ... - CMS : Opencart, Moodle, Wordpress, Shopify, Prestashop, Joomla, Drupal, Wix, ... - Javascript framework: Express, VueJs, ReactJs, AngularJS, Node.js... - DataBase:MongoDB, MariaDB, MYSQL, Firestore, RealtimeDB, Google Cloud Storage - Android, iOS development, Flutter, Xamarin, ionic ... - Zoho CRM ★ My service - Quality work with clean code - Fast turn around - Endless feedback - Working under client's timezone - 24/7 resoponse with great communication ★Specialized Skill: - Bug Fixing If you have any good ideas, please feel free to contact me. I will make your dream come true with high skills and dedicated service. Thank you for taking time to read. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την maliknadzim
 • Πρόσλαβε τον/την   AnatoliyGud
Πρόσλαβε τον/την   AnatoliyGud

  AnatoliyGud AnatoliyGud

  Russian Federation $30 USD / ώρα
  Full stack Web & Mobile Developer
  Russian Federation
  I'm a senior javascript engineer with over 6 years of experience at companies. I specialize in building front-end and back-end for JavaScript web applications and has a deep expertise in the nuances of cross-platform development. I've spent several years debugging JavaScript web apps and more than three carefully...
  I'm a senior javascript engineer with over 6 years of experience at companies. I specialize in building front-end and back-end for JavaScript web applications and has a deep expertise in the nuances of cross-platform development. I've spent several years debugging JavaScript web apps and more than three carefully refactoring legacy code and building products. My major skills: - Front-end development with React.js,Vue.js, Angular.js etc - language and Syntax: ECMAScript , TypeScript ,JSX - Significant experience in HTML5/CSS3/SASS/LESS/SCSS, Twitter Bootstrap4 , Material UI , Metronic , Fues and jQuery - Good Sense of user-friendly, responsive UI/UX - Extensive knowledge in Laravel(5.6+),PHP, Java, Node.js,expressJs - Good knowledge about iPhone(xcode:swift3),Android,Hybrid(Ionic,React Native) development - DevOps including CI/CD, Docker, Git, Jira, Trello, etc - Proficiency with MySQL,MongoDB and FireBase - Write test coverage with jest, selenium, cypress, etc Along with excellent communication skills and a passion for test-driven development, I always deliver value quickly by rapidly absorbing and retaining new information. I have been trying to maintain long-term relationship with clients. I am looking forward to working with you. Best Wishes. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AnatoliyGud
 • Πρόσλαβε τον/την   IvanCoder204
Πρόσλαβε τον/την   IvanCoder204

  IvanCoder204 IvanCoder204

  Spain $60 USD / ώρα
  Vue, React, Angular, Node, Laravel - Top Expert
  Spain
  I am Ivan from Spain. I am a senior lead developer who has more than 15 years of experience in web and ionic development. I'm easy learning and passionate to bring your brilliant ideas into life. My skills are as follows: *** PHP Developer with experience in | Laravel | CodeIgnitor | CakePHP | Yii and another MVC...
  I am Ivan from Spain. I am a senior lead developer who has more than 15 years of experience in web and ionic development. I'm easy learning and passionate to bring your brilliant ideas into life. My skills are as follows: *** PHP Developer with experience in | Laravel | CodeIgnitor | CakePHP | Yii and another MVC framework. *** Javascript developer with experience in Node.js | React | AngularJs | Angular 2~10| Vue.js (MEAN/MERN stack) *** Python Developer with Django | Flask. *** Strong knowledge in Android | IOS | Cordova | Ionic | React native. *** Rest APIs | JSON | GraphQL | Google Map API | Online Payment Gateways. *** Proficient in MySQL | MongoDB | MS SQL | PostgreSQL | MariaDB etc. *** Good working experience in Linux environment and server Administer. *** Enough knowledge in AWS, Heroku, Github, Trello, Jira and slack so on. Don't hesitate and please contact me. Our team will provide you the best results within your timeline. Your success is my success. Best regards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την IvanCoder204
 • Πρόσλαβε τον/την   TakeReal
Πρόσλαβε τον/την   TakeReal

  TakeReal TakeReal

  Russian Federation $33 USD / ώρα
  Magento expert, WordPress expert, Woocommerce
  Russian Federation
  Reputation and competence! 1. I can adopt Magento or Woocommerce to your business needs. 2. I can repair broken website, fix bugs/errors/issues/outdated code. I am an individual, I am NOT A COMPANY in any meaning, I work alone and never distribute my work to other freelancers. 2200+ successfully completed...
  Reputation and competence! 1. I can adopt Magento or Woocommerce to your business needs. 2. I can repair broken website, fix bugs/errors/issues/outdated code. I am an individual, I am NOT A COMPANY in any meaning, I work alone and never distribute my work to other freelancers. 2200+ successfully completed Freelancer(dot)com projects speak for me much better than any sort of self-advertising. I've been working as a freelancer since 2002. I can work 30-40 hours per week, $33 USD/hr. Some hours every day, include weekend. With big intersection with your local business hours. I prefer to communicate via Freelancer(dot)com. In order to have my task in written form. And all task's details in one place. My location: St.Petersburg, Russia. Time zone: GMT+3 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TakeReal
 • Πρόσλαβε τον/την   duythu0211
Πρόσλαβε τον/την   duythu0211

  duythu0211 duythu0211

  Vietnam $20 USD / ώρα
  DevOps Engineer
  Vietnam
  Hi, everyone! I'm Ryan, a self-motivated, creative and hard-working DevOps engineer from Vietnam with the ability: • Experience of Linux (kernel, file system, network, devices) • Ability to automate routine processes using Python, Bash • Good hands-on knowledge of Source Code Management (Version Control System) ...
  Hi, everyone! I'm Ryan, a self-motivated, creative and hard-working DevOps engineer from Vietnam with the ability: • Experience of Linux (kernel, file system, network, devices) • Ability to automate routine processes using Python, Bash • Good hands-on knowledge of Source Code Management (Version Control System) tools like Git • Proficient in developing Continuous Integration/ Delivery pipelines • Experience with automation/ integration tools like Jenkins, Ansible • Knowledge of major cloud service providers, like AWS, GCP, Azure • Hands-on knowledge of software containerization platforms like Docker, Kubernetes λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την duythu0211

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""